Hartrevalidatie

Merkt u dat uw conditie en kracht verminderd is sinds uw hartklachten? Bent u bij uw cardioloog of huisarts onder behandeling voor hartproblemen? Dan kunt u meedoen aan hartrevalidatie. Hartrevalidatie valt onder basiszorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat is hartrevalidatie?

Bij een hartaandoening blijven veel mensen met vragen zitten. Wat kan en wat mag ik, is dit niet gevaarlijk en hoe moet het met inspannende activiteiten zoals sporten en werk? Het kan ook zijn dat u zich onrustig of angstig voelt, dat u prikkelbaar bent of snel geëmotioneerd. Hartrevalidatie helpt u herstellen. Samen met een multidisciplinair team bestaand uit fysiotherapeuten, trainers, diëtisten en maatschappelijk werkers, werken wij samen aan een beter fysiek en mentaal functioneren.

De effecten van hartrevalidatie

Lang niet alle mensen die in aanmerking komen voor hartrevalidatie gaan ook daadwerkelijk revalideren, terwijl hartrevalidatie vele positieve effecten heeft. Patiënten die een hartrevalidatieprogramma volgen hebben 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden. Dit komt onder andere omdat hartrevalidatie bijdraagt aan een beter cholesterolgehalte en een betere bloeddruk.

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat hartrevalidatie u nog veel meer kan opleveren, namelijk:

Voor wie is de hartrevalidatie bedoeld?

Hartrevalidatie is voor iedereen, jong of oud, die recent is behandeld voor een hartaandoening, bijvoorbeeld een hartinfarct en/of nog steeds borstklachten heeft, of bijvoorbeeld een hartritmestoornis. Heeft u een hartoperatie, dotter met stent ondergaan? Ook dan kunt u deelnemen aan het revalidatieprogramma. Is het langer geleden? Heeft u geen hartrevalidatie gevolgd en ervaart u klachten? Vraag dan alsnog om uw verwijzing.

Uw cardioloog kan u doorverwijzen voor deelname:

Patiëntfolder Hartrevalidatie

Hartrevalidatie buiten het ziekenhuis

Uit ervaring blijkt dat patiënten het prettig vinden de revalidatie uit te voeren in een omgeving dichtbij huis. HartKliniek werkt al lange tijd samen met in- en externe fysiotherapiepraktijken gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. Gekwalificeerde therapeuten helpen samen met u, uw fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Bekijk hier een overzicht van onze fysiotherapeuten.

Hartrevalidatie in stappen

Stap 1: Verwijzing

Een cardioloog of huisarts verwijst u door voor hartrevalidatie uitgevoerd door HartKliniek. Mocht u hier vragen over hebben dan kan u dit altijd bespreken met uw behandelend cardioloog of huisarts.

Stap 2: Locatie revalidatie

De transferafdeling zorgt dat er een intake gesprek wordt ingepland bij een hartrevalidatie locatie bij u in de buurt.

Stap 3: Intake

Samen met de hartrevalidatiecoördinator kijkt u of hartrevalidatie voor u geschikt is, welk programma u gaat volgen en wanneer u start. Het programma wordt afgestemd op uw persoonlijke doelen. Het is van belang dat het aansluit bij uw levensstijl en hetgeen wat voor u belangrijk is. TIP: vul de vier vragen vast in op watertoedoet.info

Stap 4: Programma

Het hartrevalidatietraject heeft een duur van zes weken en bestaat uit meerdere onderdelen. Tijdens het intakegesprek heeft u met de hartrevalidatiecoördinator bepaald welke onderdelen u gaat volgen. Er zijn verschillende onderdelen:

Heeft u na de hartrevalidatie het gevoel dat u nog niet klaar bent om zelfstandig te gaan sporten. Bespreek de mogelijkheden bij u in de buurt samen met uw fysiotherapeut.

Stap 5: Naasten

Leven met een hartaandoening doet u niet alleen. Daarom is er bij hartrevalidatie de mogelijkheid om uw partner of verzorger mee te nemen naar de modules die worden gegeven.

Voordelen van revalideren via HartKliniek

Niet onder behandeling bij HartKliniek, maar wel bij HartKliniek revalideren?

Iedere hartpatiënt kan revalideren bij HartKliniek, ook als u onder behandeling bent in het ziekenhuis maar liever dichterbij huis wilt revalideren. U kunt een verwijzing van uw behandelend cardioloog krijgen en de revalidatie bij HartKliniek uitvoeren. Met deze verwijzing kan uw zich aanmelden bij een van onze locaties. Uw behandelend cardioloog blijft te allen tijde uw cardioloog. Onze therapeuten zullen een eindrapportage naar uw cardioloog in het ziekenhuis sturen.

Vergoeding hartrevalidatie

Komt u revalideren in een van onze vestigingen en bent u verwezen door onze cardioloog, een andere cardioloog of huisarts? Dan vergoeden uw zorgverzekeraar en HartKliniek uw hartrevalidatie. U betaalt geen eigen bijdrage. Alleen uw eigen risico wordt jaarlijks eenmalig verrekend.

Vragen?

Mocht u vragen hebben met betrekking tot hartrevalidatie bij HartKliniek neem dan contact op via 088 – 500 2005 of hartrevalidatie@hartkliniek.com

phone