24-uurs bloeddrukmeting

Een bloeddrukmeting is het automatisch meten van uw bloeddruk tijdens uw normale en dagelijkse activiteiten, tijdens rust en tijdens de nacht gedurende 24 uur. De bloeddrukmeting is een uitstekende controle mogelijkheid om na te gaan of er werkelijk sprake is van te hoge bloeddruk (hypertensie) of door spanning tijdens het bezoek van uw arts. De gemeten waarden geven de arts informatie over de eventuele aanwezigheid van hypertensie, het effect van de behandeling en inzicht op welke manier de behandeling mogelijk verbeterd kan worden.

Hoe verloopt het onderzoek?

U krijgt voor 24 uur een manchet om uw linker of rechter arm die wordt opgepompt en weer langzaam leegloopt door middel van een luchtslang vanaf de bloeddrukmeter. De bloeddrukmeter zelf is niet groter dan een flinke mobiele telefoon en kan aan de broekriem gedragen worden. In de manchet zit een sensor die het geluid van de doorstroming van uw bloed in de slagader opvangt en aan de hand daarvan de bloeddruk meet. De gemeten waarden worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Houd tijdens het meten van de bloeddruk uw arm stil en recht langs uw lichaam naar beneden. Een onbetrouwbare meting wordt na 2 minuten opnieuw gedaan.

Tijdens het onderzoek kunt u gewoon uw dagelijkse werkzaamheden verrichten en sportieve activiteiten doen. Ook krijgt u een dagboekje mee. Het is de bedoeling dat u hierin uw activiteiten bijhoudt zoals werken, eten, slapen, sporten maar ook klachten en medicijngebruik. U mag niet douchen of in bad gaan tijdens de 24–uurs meting.

U kunt het apparaat de volgende dag inleveren bij HartKliniek. Wij willen deze er graag bij u af halen, maar u kunt deze ook eventueel zelf loskoppelen. U kunt dan de manchet van uw arm verwijderen en het apparaatje uitschakelen door de batterij er uit te halen. Wanneer u niet in gelegenheid bent om het apparaat zelf in te leveren, kan dit eventueel ook door iemand anders gedaan worden.

Informatiefolder

Patiëntenfolder 24-uurs bloeddrukmeting

phone