Elektrische cardioversie

Een elektrische cardioversie is een behandeling waarbij een cardioloog een elektrische schok geeft om het hartritme te herstellen. Uw hart wordt als het ware gereset. De schok wordt toegediend nadat er een lage dosering slaapmiddel is toegediend, zodat u de schok niet voelt.

Wanneer krijgt iemand een elektrische cardioversie?

Bij een hartritmestoornis kan de hartslag onregelmatig zijn of juist te snel. Hierdoor kan de functie van het hart minder worden of kunnen er onplezierige gevoelens ontstaan.

Een veelvoorkomende hartritmestoornis is boezemfibrilleren. Patiënten met boezemfibrilleren hebben vaak vervelende klachten zoals een verminderde conditie en hartkloppingen. Boezemfibrilleren kan worden behandeld met medicijnen. In sommige gevallen is dit echter niet afdoende en kan een elektrische cardioversie een oplossing bieden. Door een elektrische cardioversie wordt het hartritme hersteld en kunnen de klachten worden verholpen.

Het verloop van de behandeling

Voordat de behandeling wordt gegeven, zal door ons worden gecontroleerd of het veilig is om de behandeling te ondergaan. Zaken zoals andere ziekten en huidige medicatie worden gecontroleerd. Ook wordt gecontroleerd of er geen ontbijt is genuttigd (de ingreep dient nuchter te worden ondergaan). Als alles akkoord is bevonden door u, de cardioloog en de anesthesioloog, kan de behandeling beginnen. De anesthesioloog geeft zuurstof via een mondkapje en via een infuus krijgt u een medicijn toegediend waardoor er een lichte narcose (algemene sedatie) ontstaat. Tijdens de lichte narcose zal de cardioloog één of meerdere stroomstoten geven om het hartritme te herstellen. Na enkele minuten is de slaapmedicatie uitgewerkt en is de ingreep pijnloos verlopen.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt er gedurende enkele uren geobserveerd of het veilig is om naar huis te gaan. Hierbij controleert de cardioloog het hartritme en de bloeddruk op een monitor. Verder zal de anesthesioloog controleren of er nog bijwerkingen zijn van de slaapmedicatie.

Elektrische cardioversie kan snel bij HartKliniek Lelystad

Indien uw behandeld cardioloog of huisarts een elektrische cardioversie nodig acht, kunt u worden doorverwezen voor deze ingreep. U hoeft voor deze behandeling niet naar het ziekenhuis. Op dit moment wordt deze ingreep alleen nog bij HartKliniek Lelystad uitgevoerd. Het is de bedoeling dat deze behandeling op termijn ook verricht gaat worden in andere vestigingen van HartKliniek verspreid over Nederland.

Informatiefolder

Patiëntenfolder Elektrische cardioversie

phone