Privacy

Op deze pagina leest u meer over hoe HartKliniek omgaat met uw privacy en wat uw rechten zijn.

Rechten patiënt

HartKliniek zorgt ervoor uitvoering te kunnen geven aan de rechten van patiënten wier persoonsgegevens worden verwerkt op het moment dat de patiënt daarom verzoekt. Het betreft de volgende rechten:

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. Wij vertellen u dan onder meer waarvoor wij deze gegevens gebruiken en hoe lang wij ze bewaren.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)

Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt een deel van de gegevens eenvoudig zelf corrigeren aan de balie in een van de HartKliniek-vestigingen. U kunt ook online een verzoek tot rectificatie indienen.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit heeft wel tot gevolg dat wij onze diensten en producten niet langer aan u kunnen leveren.

Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens

In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden. Na beoordeling laten wij u weten of en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verwerking tijdelijk stopzetten (beperking)

U kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden.

Aanvraagformulier gegevens

Via het aanvraagformulier kunt u bovenstaande rechten uitoefenen.

Wij moeten natuurlijk zeker weten dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met het ingevulde formulier ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee? Wij verzoeken u vriendelijk om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Privacy documenten

Privacy Statement HartKliniek

Privacy Reglement HartKliniek

Gesprek met uw zorgverlener opnemen

Van een gesprek tussen u en uw zorgverlener mag u geluidsopnamen maken om het gesprek op een rustig moment nog eens terug te kunnen luisteren. Maar wij verwachten van u:

Foto's, films en geluidsopnamen

Wilt u bij HartKliniek filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt. Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van onze afdeling Communicatie. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken.

Beveiligingscamera's

HartKliniek heeft beveiligingscamera's in het kader van de veiligheid. Deze camera's bevinding zich alleen in algemene ruimten en niet in behandel- of onderzoekskamers. Opnamen worden heel kort bewaard, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden dat onderzocht moet worden.

Social media

U mag niet zomaar foto's en filmpjes die u in HartKliniek hebt gemaakt op social media zetten als je daarop andere personen herkenbaar kunt zien of horen. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

Laatst gewijzigd: 28.02.2022

phone