Patiëntendossier

Wij houden de gegevens van uw onderzoeken en behandelingen bij in een patiëntendossier. Hieronder leest u meer over wat er in uw patiëntendossier staat en waar de gegevens voor gebruikt worden.

Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat HartKliniek een dossier aanlegt. Daarnaast is het ook wettelijk verplicht. Uw dossier bevat:

Wij beschermen uw privacy door:

De zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens. Deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij gebruiken uw gegevens voor:

Daarnaast:

Inzage en afschrift

U heeft recht op inzage en afschrift van uw gegevens. U kunt een aanvraag doen om uw dossier in te zien of om een kopie van uw dossier te ontvangen.

Voor het versturen van de kopie van uw medisch dossier mag HartKliniek u kosten in rekening brengen. Hierover krijgt u vooraf informatie.

Hoe machtig ik iemand om mijn dossier op te vragen

U kunt iemand machtigen om namens u een kopie van uw dossier te ontvangen. Neem hiervoor contact op met ons medisch secretariaat via 088 - 500 2000.

Inzage in het dossier na overlijden

Na overlijden mogen nabestaanden niet zomaar het medisch dossier inzien. De arts beslist of dit mogelijk is.

Bewaartermijn van het dossier

Een dossier bewaren wij niet langer dan nodig. De algemene bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar na het laatste contact tussen ziekenhuis en patiënt. Soms is deze termijn langer, bijvoorbeeld bij langlopende of terugkerende behandelingen. Voor bepaalde gegevens hanteert HartKliniek de bewaartermijn van de archiefwet.

Medische verklaring

Een medische verklaring kan bijvoorbeeld nodig zijn voor autorijden, naar school gaan, een omgangsregeling met uw kinderen, reisverzekering, parkeervergunning of aangepaste woonruimte etc. Uw behandelend arts mag zelf geen medische verklaring afgeven en verwijst u naar een onafhankelijk arts.

Gegevens in uw dossier wijzigen, aanvullen of vernietigen

Vindt u dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift? Dan kunt u de behandelend zorgverlener vragen deze te corrigeren. Ook kunt u verzoeken om (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Wij vragen u om een verklaring te ondertekenen. Bij vernietiging worden uw verzoek en verklaring bewaard in het (verder lege) dossier. Een zorgverlener hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek om vernietiging als een ander belang heeft bij het bewaren van een dossier. Of als een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Als uw zorgverlener niet ingaat op uw verzoek om vernietiging, dan moet hij of zij hierover uitleg geven. Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw zorgverlener voegt deze verklaring dan toe aan het dossier. Een verzoek om vernietiging of aanvulling kunt u sturen naar:

HartKliniek Administratie
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Gooimeer 5-39
1411 DD Naarden

phone