Privacyverklaring (AVG)


Zodra u onze website https://www.hartkliniek.com bezoekt, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan deze veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan uw gegevens?
 5. Welke gegevens gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 7. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 8. Met wie delen we uw gegevens?
 9. Waar slaan we uw gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat mag u van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens onze website heeft bezocht. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP- adres of surfgedrag.

Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

HK Flevoland B.V. is verantwoordelijk voor de website https://www.hartkliniek.com/ en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De volledige gegevens zijn:

HK Flevoland B.V.
Gooimeer 5‑39
1411 DD Naarden

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die het afspraakverzoek formulier op de website heeft ingevuld.

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:

5. Welke gegevens gebruiken we van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

HartKliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

7. Hoelang bewaren we uw gegevens?

HartKliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

8. Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we uw gegevens op?

We verwerken uw gegevens en slaan deze op onze beveiligde omgeving op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u op een rijtje.


Recht op informatie
We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.


Recht op inzage
U mag ons altijd vragen om uw gegevens die we van u hebben in te zien.


Recht op correctie
U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.


Recht om bezwaar te maken
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen.


Recht op dataportabiliteit
Bent u patiënt bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om u de digitale gegevens te sturen die we van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.


Recht op beperking
U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.


Recht om vergeten te worden
U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens bewaren tot uw afspraak gemaakt is.


Recht om een klacht in te dienen
U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van HK Flevoland B.V. die je klacht gaat behandelen.


Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur uw aanvraag of klacht naar onze Functionaris voor de Gegegevensbescherming via info@hartkliniek.com. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

U kunt zelf aangeven welke gegevens we van u mogen gebruiken. Voor meer informatie over cookies, de doeleinde en hoe u deze kunt wijzigen in ons cookiebeleid.

14. Hoe wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website minderjarig, dan gaan we ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@hartkliniek.com. We helpen u graag.

phone