Bloedonderzoek

Het kan nodig zijn om gerichte bloedtesten voor het hart te laten uitvoeren. Vaak worden deze al aangevraagd door de huisarts. Neem de uitslag van het bloedonderzoek in dat geval mee als u naar HartKliniek gaat, zodat uw cardioloog de uitslagen kan beoordelen.

Welke bloedwaarden zijn relevant?

In het algemeen zijn wij geïnteresseerd in de nierfunctie (Kreat of Creat en eGFR), natrium (Na) en kalium (K), het glucose (suiker), het bloedgehalte (Hb), het volledige cholesterol-spectrum (LDL én HDL-cholesterol), de hartfalen-test (NTproBNP) en bijvoorbeeld naar de werking van uw schildklier (TSH en FT4 of T4).

phone