Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Erfelijke hartaandoeningen

Erfelijke hartziekten opsporen, controleren en behandelen

Het is van belang om zoveel mogelijk mensen met de aanleg voor erfelijke hartziekten op te sporen, te controleren en zo nodig te behandelen. Als erfelijke hartziekten onbehandeld blijven, kunnen deze immers leiden tot (ernstige) hartaandoeningen, vaak al op jonge leeftijd. Aan de andere kant is het ook belangrijk om familieleden genetisch te screenen en zo nodig ook te behandelen indien er sprake is van een aanleg. Tenslotte dienen de familieleden, die de aanleg voor de hartziekte in hun familie niet geërfd hebben, gerust te worden gesteld.

DNA Kliniek Nederland

DNA Kliniek Nederland

HartKliniek werkt voor alle erfelijke hartziekten samen met het gerenommeerde cardiogenetische instituut DNA Kliniek Nederland. DNA Kliniek Nederland is gespecialiseerd in de vroege herkenning en behandeling van erfelijke hartziekten en in het bijzonder in erfelijke hartspierziekten, erfelijke aortaaandoeninen, het risico op plots overlijden, elektrische hartritmestoornissen en erfelijke vetstofwisselingsaandoeningen. Op de polikliniek van DNA Kliniek Nederland wordt voorlichting geven over (mogelijk) erfelijk bepaalde hartziekten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar erfelijke hartziekten bij patiënten en/of hun familieleden. Dit onderzoek kan:

1. Cardiologisch onderzoek zijn, bijvoorbeeld een ECG, een inspanningstest of een echo van het hart
2. (bloed)onderzoek van het erfelijk materiaal (DNA-onderzoek)
3. Een combinatie van cardiologisch en DNA onderzoek

Verwijzen

Cardiologen en huisartsen kunnen verwijzen naar HartKliniek. In algemene zin is deze dienst bedoeld voor patiënten met (de verdenking op) een erfelijke hartziekte alsmede zijn/haar familieleden. Ook kunnen mensen worden verwezen die in de familie één of meerdere gevallen hebben waar een onverklaard plots overlijden op jong leeftijd speelt.