Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Sophie van der Veen

Specialist sinds:

2016

Bij HartKliniek sinds:

2020

Aandachtsgebieden:

Cardiovasculaire beeldvorming, echocardiografie, dobutamine stress echocardiografie, hartfalen en algemene cardiologie.

Introductie:

Sophie van der Veen deed haar opleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is opgeleid tot cardioloog in het UMC Utrecht. Aanvullend rondde zij een 2-jarig fellowship cardiale beeldvorming af in het MST Enschede. Zij specialiseerde zich in de echocardiografie, slokdarmechocardiografie (beide met Europese certificering), cardiale MRI en cardiale CT. De cardiologie is een dynamisch vak dat zich in de jaren snel ontwikkelt, daardoor blijft het een heel interessant vak en kunnen verdere verbeteringen in de zorg voor patiënten met een hartaandoening plaatsvinden. De veilige omgeving van Hartkliniek met directe diagnostiek en uitslagen bieden een goede mogelijkheid om optimale patiëntenzorg te leveren. Daarnaast streven wij ernaar de patiënt duidelijke uitleg te geven met waar mogelijk adviezen en handvatten voor de toekomst zodat de patiënt met vertrouwen naar huis gaat.

Opleiding:

  • UMC Utrecht, Utrecht
  • Meander Medisch Centrum, Amersfoort
  • Medisch Spectrum Twente, Enschede

Werkervaring:

  • UMC Utrecht, Utrecht
  • Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
  • Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp en Alphen aan de Rijn

Talen:

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Wetenschappelijke publicaties:

“Myocardial regeneration via intracardiac stem cells” hoofdstuk in het boek: Rebuilding the infarcted heart, door K.C. Wollert, L.J. Field. 2007 Informa UK


Curriculum Vitae Sophie van der Veen

BIG-registratie: 39061518801

’Spacer’