Pacemakers

Pacemaker

Een pacemaker is een apparaat om het hart te ondersteunen. Aanvankelijk werden pacemakers gebruikt om alleen een te traag hartritme (bradycardie) te corrigeren. Tegenwoordig worden ze ook gebruikt bij een te snel hartritme (tachycardie), en bij patiënten met een risico op een hartstilstand of met hartfalen. Het apparaat ter voorkoming van een hartstilstand wordt met implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) aangeduid, en bij hartfalen wordt het apparaat een biventriculaire pacemaker genoemd. In het geval dat het hart stil komt te staan of onregelmatig klopt, zal de pacemaker een elektrische prikkel geven, waarmee de normale hartslag weer hersteld wordt. Het hart is met de pacemaker verbonden door elektrodes, deze worden ook wel leads genoemd. De connectie van deze leads op de pacemaker is internationaal gestandaardiseerd, zodat pacemakers en leads van verschillende fabrikanten uitwisselbaar zijn. Alle typen pacemakers kunnen worden gecontroleerd in HartKliniek. Tijdens een pacemakercontrole controleren wij met het programmeerapparaat of uw pacemaker nog naar behoren functioneert en of de instellingen van het apparaat nog geschikt zijn voor uw aandoening. Zo nodig wordt het apparaat opnieuw geprogrammeerd.

ICD

Een ICD of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator lijkt op een pacemaker, maar is aanmerkelijk geavanceerder. Een ICD kan te snelle kamerhartritmestoornissen opsporen en beëindigen. Hij geeft dan een inwendige elektrische schok af bedoeld om een hartstilstand te  voorkomen. De ICD treedt ook in werking bij een te trage hartfrequentie (bradycardie). Hij werkt dan als een normale pacemaker. Er bestaan ook ICD-systemen waarmee zowel snelle boezemritmestoornissen als kamerritmestoornissen worden behandeld. ICD's worden NIET gecontroleerd en/of geprogrammeerd in HartKliniek. Patiënten van HartKliniek die tevens ICD-drager zijn worden, naast op de poli-cardiologie van HartKliniek, periodiek teruggezien voor ICD-controle in het ziekenhuis dat de ICD heeft geïmplanteerd. Dat geldt ook als sprake is van een biventriculaire (tweekamer) pacemakerfunctie naast de ICD.