Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Preventie

Preventie is voorkomen dat het aantal mensen met hart- en vaatziekten nog verder toeneemt. 1 op de 3 mensen overlijdt. Inmiddels zijn er in Nederland al ruim 1 miljoen hartpatiënten. Preventie richt zich op het bestrijden van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn omstandigheden die maken dat u een hogere kans heeft op het krijgen van hart- en vaatziekten. Ga naar >> risicofactoren

Gezond leven

Om uw risico op hart- en vaatziekten te beperken is het belangrijk om gezond te leven. Dat kan betekenen dat u bepaalde leefgewoontes moet veranderen. Roken, te weinig bewegen en ongezond eten zijn de belangrijkste oorzaken. Er bestaat overigens geen algemene gezonde leefstijl waar iedereen zich goed bij voelt. Wel vormen een gezonde voeding, voldoende beweging en rust de basis van een gezonde leefstijl. Maar niet iedereen is hier even succesvol in. Hartkliniek kan u hierbij begeleiden. De nadruk ligt op vroege opsporing van risicogroepen en lifestyle-veranderen.

Lifestyle-veranderen

Iedere patiënt van HartKliniek wordt door onze cardiologen onderzocht op mogelijke risicofactoren die opnieuw een hart- en vaatziekte kunnen veroorzaken. Er wordt gekeken of  hart- en vaatziekten in uw familie voorkomen, hoe uw leefstijl is en natuurlijk hoe uw bloeddruk is, hoe het zit met cholesterol en bloedsuiker. Hierop wordt uw risicoprofiel opgesteld en krijgt u een behandel en lifestyle-advies. Dit kan bestaan uit medicatie, maar ook uit adviezen voor een andere, gezondere leefstijl. U moet voor een groot gedeelte immers vooral zélf verantwoordelijkheid nemen voor uw gezondheid.

Naast de cardioloog kunt zich laten bijstaan door onze medewerkers en collega's van de fysiotherapie en diëtetiek. Vraag naar onze speciale programma's.

 

’Spacer’