arrow_left Alle cardiologen

Bert Baars

Specialist sinds:

1993

Bij HartKliniek sinds:

2020

Aandachtsgebieden:

Erfelijke hartziekten/cardiogenetica, vroegtijdig vaatlijden/prematuur coronairlijden en familiaire hypercholesterolemie.

Introductie:

Hubert F. (Bert) Baars groeide op in Utrecht en Baarn. Hij haalde zijn artsexamen in 1985 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde de militaire diensttijd als arts-officier in het Militair Hospitaal te Utrecht op de afdeling Interne Geneeskunde. In 1987 ving de officiële opleiding aan tot cardioloog in het Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag en het Academisch Ziekenhuis Leiden. In 1993 werd hij geregistreerd als algemeen cardioloog.


In 1994 kreeg Baars een fulltime aanstelling als algemeen cardioloog in het toenmalige Maria Ziekenhuis te Tilburg, tegenwoordig het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). In de jaren die volgden specialiseerde Baars zich geleidelijk aan in de genetische cardiologie, het sub specialisme dat zich bezig houdt met de diagnostiek en behandeling van erfelijke hartziekten.


In 2006 resulteerde deze ontwikkeling in de oprichting van de Cardiogenetica Kliniek Brabant in nauwe samenwerking met het ETZ en de afdeling Klinische Genetica van de Radboud Universiteit Nijmegen (later met de klinische genetica van het UMCU). Op 1 januari 2020 is Baars gestopt met zijn activiteiten in het ETZ teneinde deze te kunnen voortzetten binnen HartKliniek.


In 2008 kreeg Baars een parttime aanstelling voor 1 dag/week als consulterend genetisch cardioloog in het UMC Utrecht ten behoeve van de polikliniek. In februari 2011 werd dit cardiogenetisch spreekuur overgeplaatst naar de Bergman Clinics te Bilthoven en verder uitgebreid. De nauwe samenwerking met het UMCU bleef gehandhaafd. Medio 2020 is Baars gestopt met zijn activiteiten in de Bergman Clinics teneinde deze eveneens te kunnen voortzetten binnen HartKliniek.


Tevens is Baars consultant geweest ten behoeve van de cardiogenetica in enkele grote, niet universitaire opleidingsziekenhuizen, i.c. het HagaZiekenhuis van Den Haag, het OLVG te Amsterdam en het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.


Sinds eind 2019 is Baars ook parttime (1 dag/week) verbonden aan het OLVG te Amsterdam en doet hij cardiogenetisch spreekuur aldaar op locatie Oost en locatie Spuistraat in samenwerking met de klinische genetica van het Amsterdam UMC.


In 2016 richtte Baars en zijn partner PsyCaGen-Clinics op in Delft, een klein expertise- en onderwijscentrum voor psychotherapie, cardiologie en genetica.


Baars is de editor in chief van het tekstboek ‘Clinical Cardiogenetics’ dat in 2011 voor het eerst werd uitgegeven. In 2016 werd de tweede editie van het boek gepubliceerd met bijdragen van vele ‘worldwide leading experts’ op hun eigen deelgebieden. De derde editie werd in 2020 uitgegeven.


In 2018 werd hij benoemd tot Fellow of the European Society of Cardiology, een eretitel voor geleverde prestaties op het gebied van de cardiologie. Op 26 april 2022 is Bert Baars benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de Officiers-oorkonde en draaginsigne in verband met zijn grote bijdrage binnen de cardiogenetica.

Opleiding:

 • Rijks Universiteit Groningen
 • Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag
 • Academisch Ziekenhuis Leiden, Leiden

Werkervaring:

 • Martini Ziekenhuis Groningen
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Bergman Clinics, Bilthoven
 • DNA Kliniek, Rijswijk
 • OLVG, Amsterdam

Talen:

 • Nederlands
 • Engels

Nevenfuncties:

 • Lid werkgroep Cardiogenetica van de NVVC en de VKGN
 • Editor in Chief van het textbook ‘Clinical Cardiogenetics’

Werkzaam op deze HartKliniek locaties

phone