arrow_left Alle cardiologen

dr. Denise Muijs-Kolditz

Specialist sinds:

2015

Bij HartKliniek sinds:

2019

Aandachtsgebieden:

Ritmestoornissen, hartfalen en het vrouwenhart.

Introductie:

Dr. D.P. Muijs-Kolditz is opgeleid in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en deed tijdens haar opleiding geneeskunde wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van ritmestoornissen bij kinderen en volwassenen en naar de embryonale ontwikkeling van het geleidingssysteem van het hart. Zij promoveerde nog voordat zij startte met haar opleiding tot cardioloog in 2009 op dit onderwerp aan de Universiteit Leiden.


Sinds 2015 is zij cardioloog en werkte tot eind 2018 in het MC Zuiderzee ziekenhuis te Lelystad en daarna in het Diakonessenhuis te Utrecht. Zij is algemeen cardioloog en heeft daarnaast speciale interesse in ritmestoornissen, het verrichten van pacemaker-implantaties, hartfalen en het vrouwenhart. Per september 2019 besloot zij haar werkzaamheden als cardioloog voort te zetten bij HartKliniek en keert zij ook terug naar Lelystad. Na ruime ervaring in verscheidene perifere centra, hecht zij binnen haar praktijk de meeste waarde aan het opbouwen en onderhouden van goede en bestendige arts-patiënt relaties en is zij graag de behandelaar van het begin tot het einde van een behandeling. Met deze overstap heeft zij meer ruimte voor de essentiële aandacht en tijd in het gesprek met haar patiënten en komt kennis en ervaring maximaal tot zijn recht met daardoor cardiologische zorg van topkwaliteit die voor iedereen toegankelijk is. Als lid van de vakgroep cardiologie van HartKliniek, streeft zij ernaar om in een optimale en rustige omgeving excellente cardiologische behandelingen te kunnen bieden, waarin de patiënt de belangrijkste aandeelhouder van zijn/haar behandeling is.

Opleiding:

  • Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  • HagaZiekenhuis, Den Haag
  • Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Werkervaring:

  • Diakonessenhuis, Utrecht
  • MC Zuiderzee, Lelystad
  • MCH-Bronovo, Den Haag

Promotie-onderwerp:

‘Cardiac Development in Relation to Clinical Supraventricular Tachycardias: Focus on Structure - Function Relations’ (2009)

Talen:

  • Nederlands
  • Engels

Nevenfuncties:

  • Lid Nederlandse Verenging voor Cardiologie (NVVC)

Werkzaam op deze HartKliniek locaties

phone