arrow_left Alle cardiologen

dr. Lennart Bongartz

Specialist sinds:

2016

Bij HartKliniek sinds:

2019

Aandachtsgebieden:

Cardiovasculair risicomanagement, pijn op de borst en ritmestoornissen.

Introductie:

Lennart Bongartz is opgeleid tot cardioloog in het Meander Medisch Centrum Amersfoort en het UMC Utrecht. Hij is gepromoveerd op de interactie tussen hartfalen en nierfalen. Als aandachtsgebieden heeft hij ritmestoornissen, cardiovasculair risicomanagement en analyse pijn op de borst. Hij koos voor HartKliniek om cardiologische zorg te kunnen leveren in een setting waar ruimte en tijd is om door te kunnen vragen, maar ook om voldoende uitleg te geven. Verder verricht hij 2 keer per week dobutamine-frequentie echografie (stress-echo) voor de diagnostiek naar de zuurstofvoorziening van het hart en de functie van de kransslagaders.


"Veel aandoeningen van het hart hebben een relatie met processen of ziekten die in de rest van het lichaam plaatsvinden. Voor de dokter en de patiënt is het van belang hier een goed beeld van te krijgen om een passende behandeling te zoeken. Er is soms geen primair hartprobleem, maar aan de boodschap ‘het is niet het hart’ zonder verdere uitleg of plan van aanpak hebben patiënten weinig houvast. Als er wel een primair hartprobleem is, is er de tijd en ruimte om patiënten de noodzakelijke uitleg te geven over de hartziekte, maar ook om alle vragen te beantwoorden en de behandeldoelen te bespreken. Begrijpen wat er aan de hand is maakt dat men beter met een ziekte om kan gaan. De behandeling hoeft dan niet alleen maar te bestaan uit ‘nog een pil erbij’.”

Opleiding:

  • Meander Medisch Centrum, Amersfoort
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Werkervaring:

  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
  • Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Talen:

  • Nederlands
  • Engels

Nevenfuncties:

  • Lid Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Lid European Society of Cardiology (ESC)

Werkzaam op deze HartKliniek locaties

phone