arrow_left Alle cardiologen

Eleanore Kroner

Specialist sinds:

2021

Bij HartKliniek sinds:

2024

Aandachtsgebieden:

Niet-invasieve cardiovasculaire beeldvorming, echocardiografie, Hartfalen, Kortademigheid, Hartfalen met behouden pompfunctie.

Introductie:

Eleanore Kroner werd geboren op 26 april 1985 in Rotterdam. In 2003 behaalde zij haar eind examen aan het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Zij ving hetzelfde jaar aan met de studie geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft ze een klinische stage (KNO) gelopen in het Hopital Lariboisiere (Parijs, Frankrijk) en heeft zij onderzoek gedaan bij het Centre for Cardiovasculair Science aan de Universiteit van Edinburgh (Edinburgh, Schotland). In 2010 haalde ze haar arts examen, waarna zij direct startte in het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC) met haar promotie onderzoek, getiteld “Magnetic resonance imaging of vessel wall morphology and function”. In 2021 heeft zij haar opleiding tot cardioloog afgerond (LUMC, Leiden). Tijdens haar opleiding heeft zij diverse bestuurlijke functie verricht; visitatie commissie NVVC, een externe stage bij een Zorgverzekeraar en nascholing gegeven op het gebied van organisatie, financiering en kwaliteit van zorg.


De afgelopen 3 jaar heeft Eleanore Kroner in een groot perifeer ziekenhuis gewerkt als cardioloog (aandachtsgebied hartfalen en niet invasieve beeldvorming). Haar ambities en interesse liggen in de verbetering van kwaliteit van zorg voor de (oudere) patiënt met klachten van (mogelijk) hartfalen. Met aandacht voor fragiliteit en co morbiditeiten. Zij streeft ernaar om een compleet antwoord op de actuele hulpvraag van de patiënt te geven. Voorts ambieert zij goede samenwerking met de eerste lijn (terugkoppeling huisartsen) en zo nodig verdere verwijzing naar tweede lijn (algemeen ziekenhuis).


Zij is in het bezit van de European Society of Cardiology Echocardiografie examen (trans thoracaal en trans oesophageaal) en het Heart failure specialist examen. Zij is verheugd te zijn geselecteerd voor de Post Graduate Heartfailure (2024-2025) Course (Zurich, Zwitserland).


Eleanore Kroner werkt met plezier aan de complete begeleiding van patiënten met klachten van hartfalen (onbegrepen kortademigheid) en heeft zich ook toegespitst op het hartfalen met behouden pompfunctie. Haar ambities als cardioloog van de 21ste eeuw zijn, volledige toewijding en aandacht voor de patiënt, naar inhoudelijk de nieuwste internationale inzichten.

Opleiding:

  • LUMC, Leiden
  • Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag

Werkervaring:

  • Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag

Promotie-onderwerp:

“Magnetic resonance imaging of vessel wall morphology and function”. LUMC (2015)

Talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits

Nevenfuncties:

  • Lid Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Werkzaam op deze HartKliniek locatie:

phone