Patiëntenenquête

Uw mening is belangrijk voor ons

U bent in HartKliniek geweest voor een bezoek aan de cardioloog. Om onze zorg- en dienstverlening te blijven verbeteren, willen wij graag weten hoe u uw afspraak heeft ervaren. Wat vond u goed of prettig, wat vond u minder goed of vervelend? Bij ons staat u centraal. Wij erkennen dat patiënten bij kunnen dragen aan het kwaliteitsbeleid van HartKliniek. Door middel van een enquête meten wij uw ervaringen en helpt u mee aan het verder verbeteren van onze patiëntbehandeling en dienstverlening.

Patiënten en naasten die hun ervaringen en verbetertips met HartKliniek willen delen, nodigen wij van harte uit om de enquête in te vullen. De enquête is volkomen anoniem, dat wil zeggen dat uw persoons- en medische gegevens worden niet geregistreerd. U kunt de enquete in het onderstaande formulier invullen.

Page 1 of 11

Vragenlijst

ALGEMENE GEGEVENS
Uw achternaam*
Voer svp uw achternaam in

Uw email adres*
Voer svp uw email adres in

Uw email adres nogmaals*
De email adressen komen niet overeen

1. Wat is uw geslacht?*

Gelieve een keuze te maken

2. Wat is uw leeftijd?*

Gelieve een keuze te maken

BEREIKBAARHEID EN AFSPRAKEN
3. Hoe tevreden bent u over onze telefonische bereikbaarheid?*

Gelieve een keuze te maken

4. Eventuele toelichting en verbetertips

5. Hoe tevreden bent u over de locatie van ons cardiologisch centrum? *

Gelieve een keuze te maken

6. Eventuele toelichting en verbetertips

ONTVANGST IN HARTKLINIEK FLEVOLAND
7. Hoe tevreden bent u over de bejegening en service door en van onze assistente? *

Gelieve een keuze te maken

8. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van onze assistente? *

Gelieve een keuze te maken

9. Hoe tevreden bent u over de privacy aan de ontvangstbalie?*

Gelieve een keuze te maken

10. Eventuele toelichting en verbetertips

WACHTTIJD
11. Moest u wachten? *

Gelieve een keuze te maken

12. Eventuele toelichting en verbetertips

BEJEGENING EN VERZORGING/BEHANDELING DOOR ONZE VERPLEEGKUNDIGEN.
13. Hoe tevreden bent u over de persoonlijke aandacht van onze verpleegkundige en/of cardiolaborant voor u?*

Gelieve een keuze te maken

14. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid waarmee u door onze verpleegkundigen en/of cardiolaborant werd geholpen? *

Gelieve een keuze te maken

15. Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van de door onze verpleegkundige en of cardiolaborant gegeven informatie? (over onderzoeken, verloop van de behandeling) *

Gelieve een keuze te maken

16. Eventuele toelichting en verbetertips

BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR DE CARDIOLOOG
17. Hoe tevreden bent u over de persoonlijke aandacht van de cardioloog voor u? *

Gelieve een keuze te maken

18. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de cardioloog? *

Gelieve een keuze te maken

19. Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van de door de cardioloog gegeven informatie? (over ziekteverloop, medicijnen, behandeling, onderzoek en de uitslag ervan) *

Gelieve een keuze te maken

20. Hoe tevreden bent u over de snelheid waarmee alle onderzoeken zijn gedaan? *

Gelieve een keuze te maken

21. Eventuele toelichting en verbetertips

OVERDRACHT NAAR UW HUISARTS EN/OF ANDERE DOKTER(S)
22. Hoe tevreden bent u over de informatieoverdracht van onze cardioloog naar andere zorgverlener(s) van u? (bijvoorbeeld meekijkconsult huisarts en/of medische brief naar uw huisarts) *

Gelieve een keuze te maken

23. Eventuele toelichting en verbetertips

VERTREK EN NAZORG
24. Hoe tevreden bent u over de informatie over de verdere behandeling? (zoals regels voor leefstijl, rust en werken, het gebruik van medicijnen en/of van hulpmiddelen, hoe te handelen bij pijn op de borst thuis) *

Gelieve een keuze te maken

25. Eventuele toelichting en verbetertips

ZELFSTANDIGHEID EN PRIVACY
26. Hoe tevreden bent u over de mate waarin u kon meebeslissen over uw behandeling? *

Gelieve een keuze te maken

27. Hoe tevreden bent u over de mate waarin uw privacy werd gerespecteerd? (bijvoorbeeld tijdens gesprekken aan de receptie, het consult met de cardioloog, tijdens echo/fietstest en lichamelijk onderzoek)*

Gelieve een keuze te maken

28. Eventuele toelichting en verbetertips

PATIENTVEILIGHEID
29. Hoe tevreden bent u over de mate waarin u bent geïnformeerd over mogelijke risico's en complicaties tijdens uw (vervolg)behandeling zoals bijvoorbeeld een dotter, ablatie of hartoperatie? *

Gelieve een keuze te maken

30. Eventuele toelichting en verbetertips

UW TOTAALOORDEEL
31. Hoe tevreden bent u over de voorzieningen binnen HartKliniek Flevoland (zoals ruimtes, inrichting, luxe, hygiëne, internet, tijdschriften, koffie)?*

Gelieve een keuze te maken

32. Als u voor het geheel van uw consult in HartKliniek Flevoland een rapportcijfer zou geven, welk cijfer zou dat dan zijn? *

Gelieve een keuze te maken

33. Heeft u nog opmerkingen/suggesties waarmee wij de kwaliteit van dienst- en zorgverlening in HartKliniek Flevoland kunnen verbeteren?

Privacy*
U moet accoord gaan met de privacverklaring

Vink de checkbox aan*
Vink a.u.b. de bovenstaande checkbox aan

Versturen