Over uw afspraak bij ons

Neem bij iedere afspraak in HartKliniek altijd mee:

  • Identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)
  • Zorgpas* zorgverzekeraar
  • De verwijsbrief* (deze kan digitaal al aanwezig zijn in HartKliniek)
  • Uw medicatieoverzicht van uw apotheek AMO** (of neem de doosjes met uw medicijnen mee)
  • Zo mogelijk ook recente bloeduitslagen (als van toepassing)
  • Indien aanwezig alle oude medische rapporten, verslagen en brieven van andere behandelend artsen

*   Voor niet-verzekerde zorg (als u zelf betaalt) heeft u geen verwijsbrief of zorgpasje nodig.

**  Een actueel medicatieoverzicht (AMO) bevat een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt met vermelding van de dosering ervan. Daarnaast staan er belangrijke gegevens in over uzelf. Bijvoorbeeld of u ergens allergisch of overgevoelig voor bent. Dankzij een medicatieoverzicht kunt u goed en veilig wordt geholpen. Wij adviseren onze patiënten om een actuele AMO mee te nemen naar onze centra. Een AMO kunt u gratis opvragen bij uw apotheek. Als u voor het eerst bij ons komt en/of als u geen AMO bij u heeft, dan vragen wij dit voor u op bij uw apotheek. Zonder actueel AMO kunnen wij u geen nieuwe of andere medicatie voorschrijven.

Hoe gaat het er bij ons aan toe?

U meldt zich bij de balie. Onze dokters-assistente zal u netjes te woord staan en zij zal om uw persoonsgegevens vragen. Nadat uw afspraak is bevestigd en alle gegevens kloppen, neemt u plaats in onze huiselijke wachtkamer. Vervolgens wordt u gevraagd of u het prettig vindt dat wij de kosten voor u declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit scheelt u veel rompslomp in administratie. Wij sturen dan onze rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar en handelen alles rechtstreeks af. Ook vragen wij u uw emailadres mogen gebruiken, bijvoorbeeld om de medische bevindingen van het consult naar u te sturen. En, als dat nodig is, vragen wij u ook of u wilt dat wij uw oude medische gegevens opvragen uit een eerder ziekenhuis. Als dit allemaal is geregeld komt aansluitend de cardioloog u ophalen om uw klachten in de spreekkamer te bespreken en onderzoek bij u te doen in de hartfunctiekamer waarna u in de spreekkamer direct de uitslag krijgt van de cardioloog inclusief zo nodig een behandelplan. Daarna is het consult afgelopen en loopt u weer langs bij de balie om een eventuele vervolgafspraak te maken.

Naar de cardioloog, betekent bij ons ook echt bij de cardioloog zijn

En dit vinden wij heel erg belangrijk. In HartKliniek wordt u begeleid door maar één persoon en dat is de cardioloog zelf. Wij werken niet met zogenaamde "zorgstraatjes" waarbij u eerst wordt bevraagd door een verpleegkundige of waarbij u een digitale vragenlijst moet invullen. Wij vinden dat de cardioloog echt alle aandacht moet kunnen geven. Alleen op die manier kan de cardioloog u meer persoonlijk leren kennen en kan hij/zij uw probleem beter doorgronden en inschatten op ernst. Het eerst goed luisteren naar uw verhaal en uw klachten, geeft immers de juiste richting naar de juiste diagnose. 

Alle expertise is aanwezig en samenwerking met topziekenhuizen geregeld

Er is bij HartKliniek voor ieder deelspecialisme binnen de cardiologie een specialist beschikbaar. Daarnaast beschikken wij over sterke samenwerkingsverbanden met (internationale) ziekenhuizen voor geavanceerde behandelingen (klepvervanging/reparatie, dotterprocedures, pacemaker/defibrillator implantaties, etc).