Maak een afspraak: 088 - 500 2000

CT- Scan / MRI-scan

De cardioloog van HartKliniek kan voor u een CT-scan of MRI-scan aanvragen. In sommige gevallen kan dit nodig zijn. Deze onderzoeken vinden niet plaats in HartKliniek, maar in een met ons samenwerkend ziekenhuis.

cardio-CT-Scan

Een CT-scan is een apparaat dat met behulp van röntgenstraling afbeeldingen in dwarsdoorsneden van het lichaam maakt. Een smalle bundel röntgenstraling draait om het af te beelden gebied, waarbij tegelijkertijd de doorgelaten straling wordt gemeten. Tijdens het onderzoek schuift de onderzoekstafel door de scanner. Bij een CT-scan van het hart wordt contrastvloeistof gebruikt om de kransslagaderen in beeld te brengen. Hiermee kunnen afwijkingen worden opgespoord die met een normale röntgenfoto of een hartkatheterisatie niet te zien zijn. Naast de kransslagaderen kunnen ook omliggende structuren, zoals de hartkleppen en de hartspier, in beeld worden gebracht. Een CT-scan van het hart wordt slechts bij een specifieke groep patiënten gedaan, om uit te sluiten dat er sprake is van slagaderverkalking.

cardio-MRI-Scan

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een onderzoeksmethode waarbij van buitenaf afbeeldingen van het inwendige van de mens kunnen worden gemaakt. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische straling en radiogolven. Een magnetisch veld laat kleine deeltjes in de weefsels trillen, waarna met behulp van de radiogolven afbeeldingen van het te onderzoeken gebied worden gemaakt. Net als bij een CT-scan gaat het om doorsneden van het lichaam. Magnetische straling is niet schadelijk voor het lichaam. Patiënten met een ICD of een Pacemaker kunnen over het algemeen geen MRI-scan ondergaan, doordat het magnetische veld de apparatuur kan beschadigen. De ontwikkelingen op het gebied van ICD's en Pacemakers gaan echter snel; de nieuwste generatie kan zonder probleem binnen een MRI-scanner worden gebruikt.