Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Hartcatheterisatie

Samenwerking

Alle patiënten van HartKliniek kunnen, op indicatie van de cardioloog, behandeling ondergaan in een van de topcardiologische dottercentra in Nederland naar keuze. HartKliniek werkt samen met onder meer het OLVG Amsterdam, het HagaZiekenhuis Den Haag, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het UMCU en het AMC. In HartKliniek zelf is het niet mogelijk om een hartcatheterisatie of dotter te ondergaan. De cardioloog van HartKliniek zal altijd overleg hebben met het centrum waar u naar toe gaat en aansturen op een zogenaamde 'hartcatheterisatie plus', dat wil zeggen dat als er een afwijking wordt gevonden, nog in dezelfde procedure en een behandeling plaats vindt (gecombineerd met dotterbehandeling). Na het onderzoek/behandeling in het ziekenhuis komt u weer terug bij uw cardioloog van HartKliniek voor het vervolg en eventueel aansluitend de hartrevalidatie.

Hartcatherisatie en gelijk ook dotteren

Bij een hartcatheterisatie wordt via een dun hol slangetje (catheter) onder röntgendoorlichting gekeken naar de werking van uw hart. Op deze manier kunnen vernauwingen van uw kransslagaders worden opgespoord. Veel mensen denken dat een hartkatheterisatie en een dotterbehandeling hetzelfde zijn. Maar het belangrijkste verschil is dat een hartkatheterisatie alleen het onderzoek betreft naar mogelijk verstopte bloedvaten en dat een dotter de behandeling is waarbij met een ballonetje een vernauwd bloedvat wordt opgerekt. Wij willen dat als er bij u een hartcatheterisatie wordt gedaan er altijd, indien mogelijk én indien sprake is van een vernauwd bloedvat, direct ook een dotter met stent-imlantatie plaatsvindt. Wij sturen er op dat de dottercardioloog 'alles gelijk doet'. Of te wel: hartcatheteriseren en als dat nodig is ook meteen dotteren. Wij willen niet, zoals dat vaak in gewone ziekenhuizen gebeurd, dat u voor hetzelfde letsel tweemaal moet worden gecatheteriseerd. Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar een hartcatheterisatie via de pols en wij zullen altijd aansturen op een voor u meest gemakkelijke procedure. Overigens bepalen niet onze cardiologen of, wat en wanneer er gedaan wordt en hoe de procedure verloopt, maar de interventiecardioloog in het dotterziekenhuis. Lees meer over dotteren en stents.

Complicaties

Aan een hartkatheterisatie zijn kleine, soms ook ernstige, risico’s verbonden. Hoe ernstiger de complicatie, hoe minder vaak hij voorkomt. In het ziekenhuis h=is de dottercardioloog uw behandelaar en zal hij/zij met u de mogelijke complicaties bespreken. Toch noemen we ze ook hieronder. Vrijwel altijd verloopt het onderzoek zonder problemen.

Ongewenste bijverschijnselen van voorbijgaande aard kunnen zijn:

 • Bloeduitstorting bij de insteekopening (deze kan behoorlijk groot worden door het gebruik van bloedverdunners)
 • Nabloeding uit de insteekplaats
 • Overgevoeligheidsreactie door de contrastvloeistof
 • Kramp van de kransslagaders
 • Tijdelijk herseninfarct zonder restverschijnselen (TIA)
 • Tijdelijk een verminderde nierfunctie
 • Beperkte beschadiging van de vaatwand, ook wel dissectie genoemd, zonder dat de doorstroming van het bloedvat in gevaar komt
 • Tijdelijke hartritmestoornissen zonder dat dit consequenties heeft voor de bloedsomloop
 • Tijdelijke visusstoornissen: wazig zien, wat vlekken zien voor de ogen
 • Tijdelijke afsluiting van de polsslagader

Ernstige complicaties kunnen zijn:

 • De vorming van bloedstolsels die tot een hartinfarct of een herseninfarct kunnen leiden
 • Overbelasting van de bloedsomloop en kortademigheid door de hoeveelheid contrastvloeistof
 • Grote ophoping van bloed in been of buik
 • In zeldzame gevallen overlijden
 • Grote beschadigingen aan de bloedvatwand, ook wel dissectie genoemd, waarbij de doorstroming in het bloedvat in problemen komt
 • Definitief verminderde nierfunctie
 • Hartritmestoornissen waarbij de bloedsomloop verminderd of afwezig is
 • Definitieve afsluiting van de polsslagader