Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Pacemaker-controle

Alle soorten pacemakers kunnen wij uitlezen

Een pacemaker (PM) is een apparaat om het menselijk hartritme te ondersteunen. Aanvankelijk werden pacemakers gebruikt om een te traag hartritme (bradycardie) te corrigeren. Tegenwoordig worden ze ook gebruikt bij een te snel hartritme (tachycardie) en bij patiënten met een risico op een hartstilstand of met hartfalen. U heeft een pacemaker ter ondersteuning van uw hart. Het functioneren van de pacemaker moet regelmatig worden gecontroleerd. Iedere pacemaker (van welke firma/leverancier dan ook) kan worden uitgelezen en bijgesteld worden in HartKliniek. Wij werken samen met alle firma's waaronder Vitatron, Medtronic, St. Jude, Guidant, Ela medical, Medicor, Instromedics en Biotronik. Dat betekent dat alle typen pacemakers in HartKliniek kunnen worden uitgelezen met speciale apparatuur en periodiek kunnen worden gecontroleerd op functie en (batterij) levensduur. Tijdens een pacemakercontrole controleren wij met het programmeerapparaat of uw pacemaker nog naar behoren functioneert en of de instellingen van het apparaat nog geschikt zijn voor uw aandoening. Zo nodig wordt het apparaat opnieuw geprogrammeerd. De samenwerking tussen de pacemaker en uw eigen hart moet zo optimaal mogelijk zijn.

Voorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden voor een pacemakercontrole.

Hoe verloopt een pacemaker controle?

U mag bij dit onderzoek uw kleding en schoenen gewoon aanhouden. Tijdens het onderzoek bewaken wij continue uw hartritme. Verder wordt er door middel van een zogenaamde ‘telemetriekop’ gecommuniceerd met uw pacemaker. Deze telemetriekop wordt boven op uw borstkast bovenop de pacemaker gelegd. Het kan zijn dat u tijdens de metingen wat voelt. Meestal is dit een licht/zwaar gevoel in het hoofd of hartkloppingen. Dit gevoel varieert sterk per persoon. U kunt het misschien als vervelend ervaren, maar het kan geen kwaad. De cardioloog en/of pacemakertechnicus die het onderzoek uitvoeren, proberen deze momenten zo kort mogelijk te houden. 

ICD's

ICD's (implanteerbare cardioverter-defibrillatoren) worden NIET gecontroleerd en/of geprogrammeerd in HartKliniek. Patiënten van HartKliniek die tevens ICD-drager zijn worden, naast op de poli-cardiologie van HartKliniek, periodiek teruggezien voor ICD-controle in het ziekenhuis dat de ICD heeft geïmplanteerd.