DFE (stress-echo)

Dobutamine Frequentie Echocardiografie onderzoek

In HartKliniek kan uw cardioloog een Dobutamine (hart)Frequentie Echo (DFE) laten maken om uw hart verder te onderzoeken. In veel gevallen (vooral bij vrouwen) is een fietstest onvoldoende om met meer zekerheid zuurstofgebrek, door bijvoorbeeld een vernauwing van de grote en kleine bloedvaten van het hart, te kunnen uitsluiten. Een aanvullend DFE biedt dan meer duidelijkheid.

Tijdens dit onderzoek laten wij met speciale medicatie uw hart terwijl u rustig op de onderzoekstafel ligt, sneller kloppen. Hierdoor gaat uw hartspier meer zuurstof gebruiken (zoals dat ook het geval is bij lopen of fietsen). Een DFE wordt daarom ook wel een stress-echo genoemd om aan te duiden dat het hart onder 'stress' moet gaan presteren. Als de bloedvaten van het hart vernauwd zijn ontstaat er zuurstoftekort tijdens hogere hartfrequenties, met als gevolg daarvan een verminderd samentrekken van een deel van de hartspier. Dit kunnen wij met dit onderzoek meten. DFE wordt verricht in onze eigen CDC's (Cardiologie DagbehandelCentra).

Voorbereiding

Om de DFE-test goed en betrouwbaar uit te voeren dient u bepaalde geneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld Metoprolol) 48 uur van te voren niet meer in te nemen. Uw cardioloog heeft dit op de poli met u besproken en u kunt dit nalezen in de informatiebrochures die u heeft meegekregen bij de balie. U mag de dag van het onderzoek normaal eten en drinken. Omdat u aansluitend op het onderzoek gedurende enkele uren geobserveerd wordt in onze kliniek, raden wij u aan uw laptop of een boek etc mee te nemen om de tijd te verdrijven. Alle CDC's beschikken over gratis wifi. 

Veilig

DFE is een veilige test en lijkt op een normaal echo waarbij lichamelijke inspanning (met daarbij hartfrequentie-stijging) wordt nagebootst door middel van medicijnen via een infuus. Het onderzoek is een goed alternatief voor een fietstest of loopband-test.

Het onderzoek

Voor DFE wordt er een infuus in uw arm ingebracht voor toediening van medicatie zoals dobutamine en, indien nodig, contrastmiddel voor een betere beeldkwaliteit. Bij allergie voor contrastproducten zal het middel niet worden toegediend. Voor dit onderzoek is een verdoving of 'narcose' niet nodig, u bent, net zoals bij een gewoon echo-onderzoek, goed aanspreekbaar. Het onderzoek wordt in HartKliniek door de cardioloog zelf gedaan. Tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. De medicijnen worden in oplopende snelheid via het infuus aan u toegediend om de maximale hartslagversnelling te bereiken. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant. Tijdens toediening van Dobutamine kunt u druk op de borst krijgen of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten onmiddellijk meldt aan het aanwezige personeel. Na het bereiken van de maximale hartslag (deze wordt van te voren berekend) wordt de laatste echo opname gemaakt en de medicatietoediening gestopt. Soms kan het noodzakelijk zijn een ander soort medicijn te geven (Betablokker) om uw hart weer in rust te krijgen. De echografische opnames worden op de gebruikelijke wijze gemaakt via een opname vanaf de buitenkant van uw borstkast. Er worden opnames in rust en tijdens de maximale hartfrequentie gemaakt.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt uw hartritme bewaakt en uw ECG en bloeddruk gecontroleerd. Indien de controles goed zijn mag u weer naar huis. Vanwege de nazorg bij dit onderzoek wordt u kortdurend geobserveerd en bewaakt na het onderzoek. Alles bij elkaar zult u ongeveer 4 uur bij ons op de dagbehandeling verblijven. De uitslag van het onderzoek wordt direct met u besproken door de cardioloog die het onderzoek bij u heeft gedaan. Het kan ook zijn dat uw eigen cardioloog met u heeft afgesproken de uitslag zelf met u te bespreken tijdens een volgend polikliniekbezoek of u te zullen bellen bij afwijkingen.

Contra-indicaties

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan en het is dus belangrijk om dit te melden.