Hoe gaat het na uw eerste bezoek verder?

Na de uitgebreide onderzoeken zijn er 4 mogelijkheden voor behandeling en nazorg

1.  Er is geen behandeling nodig, U heeft geen hartafwijking

De meeste mensen die ons bezoeken, hebben gelukkig geen hartaandoening of hartafwijking. Uw huisarts wordt direct aansluitend op uw consult op de hoogte gebracht van de gunstige uitslagen van de onderzoeken. Een kopie van ons verslag wordt, als u hiervoor kiest, naar uw emailadres gestuurd zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. U hoeft daarna niet meer bij ons terug te komen en, afhankelijk van uw klacht, ook niet meer bij uw huisarts.

2.  Er is weliswaar sprake van een hartafwijking, maar uw huisarts kan u goed helpen

Het kan zijn dat sprake is van een "stabiele" chronische, zeg maar op dit moment 'geringe', hartaandoening. In dat geval kunt u uitstekend onder alleen de controle van uw huisarts blijven. De cardioloog zal uw huisarts adviseren omtrent de beste behandeling en begeleiding en of er onderzoeken moeten worden gedaan.

3.  U blijft onder controle bij de cardioloog in HartKliniek

Wanneer er sprake is (of is geweest) van een ernstige hartafwijking, dan is het soms noodzakelijk dat u onder controle en behandeling blijft van de cardioloog in HartKliniek. In HartKliniek wordt u altijd door de cardioloog zelf gezien en begeleidt én ondersteund in het omgaan van uw ziekte. Ook kunnen eventuele problemen in een vroeger stadium worden opgemerkt waardoor (her)opname in het ziekenhuis kan worden voorkomen. In overleg met u en uw huisarts wordt er een behandelplan en vervolgtraject samengesteld. U krijgt een vervolg afspraak bij ons. De huisarts wordt gedurende het hele behandeltraject op de hoogte gehouden. Alle diagnostiek en behandelingen worden in onze eigen cardiologiecentra gedaan. Indien een aanvullend onderzoek of behandeling nodig is, helpen wij u direct verder. HartKliniek werkt nauw samen met gerenommeerde ziekenhuizen en zal voor u uitzoeken waar de beste en snelste behandeling mogelijk is. Uiteraard kan dit ook altijd in het ziekenhuis van uw eigen keuze.

4.  U wordt doorverwezen naar een gerenommeerd ziekenhuis

U wordt doorverwezen naar een 'tertiair' topklinisch of academisch gespecialiseerd hartziekenhuis voor een onderzoek of ingreep. Bijna alles wordt direct in HartKliniek zelf gedaan, maar voor specifieke invasieve onderzoeken en chirurgische en dotterbehandelingen werken wij nauw samen met gerenommeerde cardiologen en hartchirurgen (thoraxchirurgen) in binnen en buitenland. HartKliniek adviseert en begeleidt u en zoekt, samen met u, uit waar u het beste en snelste terecht kunt voor dergelijk aanvullend onderzoek en/of behandeling. Indien bijvoorbeeld een hartcatheterisatie, hartoperatie, ablatie of dotter nodig is, kunt u dit ondergaan in een van de ziekenhuizen waar wij intensief mee samenwerken. HartKliniek werkt intensief samen met bijveerbeeld het grootste Hartcentrum van Amsterdam (het OLVG, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam) en het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, maar ook met academische ziekenhuizen zoals het AMC, UMCU en het UMCG. Uiteraard is een ziekenhuis van uw keuze ook mogelijk. Na uw onderzoek of ingreep elders, komt u weer naar HartKliniek terug voor het vervolgtraject.