Diëtetiek voor hartpatiënten

Wij werken samen met NutriCentrum

Bij HartKliniek werken de cardiologen nauw samen met de (cardio)diëtisten van Nutricentrum en vindt er onderlinge kennisdeling plaats. De diëtist houdt spreekuur in alle vestigingen van HartKliniek.

Belangrijk om te weten

 

  • Nutricentrum is géén onderdeel van HartKliniek. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om met uw verwijsbriefje naar een andere diëtist te gaan.
  • U krijgt, na verwijzing, drie uur diëtetiek vergoeding van uw zorgverzekeraar per jaar.  Sommige aanvullende polissen bieden vergoeding voor extra uren diëtetiek.
  • Drie uur in de basisverzekering betekent niet dat u al die tijd met de diëtist in gesprek bent. Een aantal zaken vindt plaats zonder dat u er bij bent. Zoals het maken en berekenen van uw persoonlijke voedingsplan. We noemen dat indirecte tijd. Directe tijd is de tijd dat u in gesprek bent met de diëtist. Zowel directe en indirecte tijd horen bij uw behandeling.
  • Heeft u meer dan drie uur begeleiding nodig van de diëtist? Geen probleem. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de diensten van onze diëtisten. De kosten worden dan echter niet meer vergoed door de basisverzekering. Mogelijk heeft uw zorgverzekeraar nog een deel opgenomen in de aanvullende verzekering. Zo niet, dan komen de kosten voor eigen rekening.
  • Vergeet niet uw zorgpas, uw identiteitsbewijs en de verwijsbrief mee te nemen tijdens uw eerste bezoek in Nutricentrum.
  • Als uw afspraak voor u toch niet door kan gaan, dan moet u deze minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Doet u dit niet, dan brengt Nutricentrum de kosten bij u in rekening.

Nutricentrum mevr Koudstaal en de heer Menno Baars, cardioloog van HartKliniek