Diëtetiek voor hartpatiënten

Onze cardioloog kan u doorverwijzen naar de diëtist van NutriCentrum

U krijgt bij verwijzing volledige vergoeding voor drie uren diëtetiek per jaar. In sommige aanvullende verzekeringen zijn zelfs extra uren diëtetiek opgenomen. Bij HartKliniek werken de cardiologen nauw samen met de (cardio)diëtisten van Nutricentrum en vindt er onderlinge kennisdeling plaats. De diëtist houdt spreekuur in alle vestigingen van HartKliniek.

Wat is belangrijk om te weten?

 

  • Nutricentrum is géén onderdeel van HartKliniek, maar wij werken wel graag samen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen naar een andere diëtist te gaan.
  • Drie uur in de basisverzekering betekent niet dat u al die tijd met de diëtist in gesprek bent. Een aantal zaken vindt plaats zonder dat u er bij bent. Zoals het maken en berekenen van uw persoonlijke voedingsplan. We noemen dat indirecte tijd. Directe tijd is de tijd dat u in gesprek bent met de diëtist. Zowel directe en indirecte tijd horen bij uw behandeling.
  • Heeft u meer dan drie uur begeleiding nodig van de diëtist? Geen probleem. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de diensten van onze diëtisten. De kosten worden dan echter niet meer vergoed door de basisverzekering. Mogelijk heeft uw zorgverzekeraar nog een deel opgenomen in de aanvullende verzekering. Zo niet, dan komen de kosten voor eigen rekening.
  • Vergeet niet het poliskaartje van uw zorgverzekeraar, uw identiteitsbewijs en de verwijsbrief mee te nemen naar uw eerste bezoek in Nutricentrum.
  • Als uw afspraak voor u toch niiet door kan gaan, dan moet u deze minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Anders brengt Nutricentrum de kosten bij u in rekening.

Nutricentrum mevr Koudstaal en de heer Menno Baars, cardioloog van HartKliniek

Overgewicht

Overgewicht is een risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit komt doordat uw hart bij elke beweging van het lichaam harder moet werken dan bij iemand die niet te zwaar is. Als uw cardioloog heeft aangeraden om af te vallen, doe dit dan geleidelijk. Een crashdieet (snel veel afvallen) is juist ongezond. Afvallen vraagt veel discipline, vraag dan ook steun aan uw omgeving. De diëtist kan u helpen om uw voedingspatroon aan te passen en zo geleidelijk een gezonder gewicht te bereiken. Vraag aan uw cardioloog (of rechtstreeks aan uw huisarts) naar een verwijsbrief voor de diëtist.

Cholesterol

 

Cholesterol is een vetachtige stof die door het lichaam zelf wordt gemaakt. Een te hoog cholesterolgehalte en dan vooral het 'slechte' LDL-cholesterol, is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Na een hartinfarct moet het cholesterolgehalte altijd omlaag (streefwaarde LDL < 1.9 mmol/L). Dit om de kans op een volgend hartinfarct kleiner te maken. Hiervoor krijgt u altijd cholesterolverlagende medicijnen (statines zoals Simvastatine, Rosuvastatine, Atorvastatine of bijvoorbeeld Ezetrol of Praluent® Alirocumab injecties). Daarnaast krijgt u een voedingsadvies. Wat u eet, heeft namelijk ook effect op uw cholesterolgehalte. Verzadigde vetten verhogen het cholesterolgehalte, onverzadigde vetten zorgen er juist voor dat het cholesterolgehalte daalt. Bij een verhoogd cholesterolgehalte is het dus van belang om het gebruik van verzadigde vetten te beperken en te kiezen voor meer onverzadigde vetten die veel voorkomen in plantaardige producten zoals alle soorten olie, noten en pinda’s. Maar ook in (vette) vis, vloeibare bak- en braadproducten, dieetmargarine en dieethalvarine zitten veel onverzadigde vetten.

Hoge bloeddruk

Door een hoge bloeddruk kan de binnenkant van het bloedvat beschadigd raken. Hierdoor neemt de kans op hart- en vaatziekten toe. Als u een hoge bloeddruk hebt, zal de arts u medicatie voorschrijven. Daarnaast is het verstandig om op uw zoutgebruik te letten. De meeste Nederlanders krijgen zo’n 9 gram zout per dag binnen. Dit is veel meer dan het lichaam nodig heeft. Zout verhoogt namelijk de bloeddruk. Zout houdt ook vocht vast en meer vocht betekent dat het hart meer moet pompen. Door minder zoutgebruik en bloeddrukverlagende medicatie zal de bloeddruk meestal weer dalen.

Diabetes

Diabetes mellitus (suikerziekte) kan zich op jonge leeftijd openbaren (type 1). Hierbij maakt de alvleesklier onvoldoende insuline aan. Diabetes melittus type 2 wordt ook wel ‘ouderdomssuikerziekte’ genoemd, omdat het op latere leeftijd kan ontstaan. Een betere benaming zou echter ‘overgewichtssuikerziekte’ zijn, omdat er een sterke relatie is tussen overgewicht (obesitas) en het ontwikkelen van deze vorm van diabetes. Naarmate iemand zwaarder is, neemt de kans op het krijgen van diabetes type 2 toe ten opzichte van mensen met een normaal, gezond gewicht. Ongeveer 1 op de 3 mensen met overgewicht krijgt diabetes type 2. Afvallen heeft dus absoluut zin! Beide types diabetes geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ook zie je vaker dat de klachten van het hartprobleem niet erg duidelijk herkenbaar zijn bij deze patiënten. Dit komt doordat de zenuwen door de suikerziekte kunnen worden aangetast. Het is daarom belangrijk dat de suikerspiegel goed geregeld wordt.