HealthCheck onderzoek door de cardioloog

Grondig preventief medisch specialistisch onderzoek

Voor iedereen die zich wetenschappelijk gevalideerd wil laten onderzoeken door de cardioloog. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig. Onze medisch-specialistische HealthCheck gaat buiten de reguliere zorg en zorgverzekeraar om. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, kunt u ook voor behandeling terecht. In dat geval vergoedt uw zorgverzekeraar wel de behandeling.

healthcheck pakketten

Kies uw HealthCheck:

HealthCheck Basis          €250,-

Als u uw risico wilt weten op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten binnen 10 jaar. Gebaseerd op de SCORE NHG standaard 2012. Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor 30% van alle sterfte in Nederland. Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Van de Nederlandse bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte (≥ 6,5 mmol/l) en de helft een verhoogde bloeddruk (> 140/90 mmHg). Eén op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt, en bijna de helft (45%) van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht. Door middel van de HealthCheck Basis kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door hart- en vaatziekten en het risico op complicaties en sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten worden ingeschat met als doel het bevorderen van leefstijl en een optimale behandeling bij patiënten die een verhoogd risico blijken te hebben.

 • Bespreking van uw risicofactoren met cardioloog
 • Lichamelijk onderzoek (bloeddruk, BMI bepaling)
 • Bloedonderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol en suiker
 • ECG (hartfilmpje)
 • Beoordeling van alle belangrijke risicofactoren
 • Analyse van uw kans op hart- en vaatziekten
 • Direct uitslaggesprek gericht op leefstijlverbetering
 • Adviezen hoe u uw risico kunt verlagen
 • Indien nodig advies over medicamenteuze behandeling
 • Schriftelijke rapportage naar alleen u

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

HealthCheck Echo           €335,-

Bij de HealthCheck Echo krijgt u de HealthCheck Basis aangevuld met echocardiografie (echo van het hart). Deze check-up geeft, naast inschatting van uw risico op hart- en vaatziekten, veel informatie over de anatomie van het hart, de pompfunctie (inclusief EF = ejectiefractie), de werking van de hartkleppen en zelfs over de bloedstroom, die via het Doppler-effect in beeld wordt gebracht. Echocardiografie is vooral van belang bij vermoeidheidsklachten en kortademigheid (uitsluiten hartklepafwijkingen en hartfalen), maar ook om afwijkingen aan de hartspier uit te kunnen sluiten.

 • Volledige HealthCheck Basis (zie hierboven)
 • Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar
 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Lichamelijk onderzoek (bloeddruk, BMI bepaling)
 • Bloedonderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol en suiker
 • ECG (hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

 

HealthCheck Fietstest    €385,-

Bij de HealthCheck Fietstest krijgt u de HealthCheck Basis aangevuld met een inspanningstest (fietstest onder ECG-controle). Deze check-up geeft, naast bepaling van uw inspanningstolerantie en bloeddrukbeloopbij inspanning, informatie over mogelijke vernauwing van de bloedvaten (kransslagaderen) van het hart. Een fietstest is vooral van belang bij pijn op de borst/arm/kaak (angina pectoris) die veroorzaakt wordt door aderverkalking (dichtslibben van de bloedvaten van het hart) en ook bij onbegrepen inspanningsgerelateerde klachten, vermoeidheidsklachten en kortademigheid.

 • Volledige HealthCheck Basis (zie hierboven)
 • Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar
 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Lichamelijk onderzoek (bloeddruk, BMI bepaling)
 • Bloedonderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol en suiker
 • ECG (hartfilmpje)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG- en bloeddruk controle)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

HealthCheck Compleet  €645,-

Een totale checkup naar de gezondheidstoestand van uw hart en bloedvaten. Met het cardiologisch onderzoek wordt met name het functioneren van het hart onderzocht. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een lekkende hartklep, vernauwingen en hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekt worden. Tijdens dit onderzoek wordt uw hart door middel van een ECG-onderzoek (hartfilm) in rust en bij inspanning gecontroleerd. Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt als er al langere tijd klachten zijn, maar de kans op genezing of stabilisatie van een ziekte is meestal groter als een aandoening in een vroeg stadium wordt ontdekt. Bij de HealthCheck Compleet worden daarnaast echo’s gemaakt van hersenaanvoerende vaten en de grote buikslagader. Hierdoor kunnen afwijkingen vroegtijdig ontdekt worden. Deze checkup is vooral van belang wanneer u last heeft van de volgende symptomen: pijn en/of drukkend gevoel op de borst, kortademigheid, benauwdheid, pijn in kaak en armen en als er sprake is van een verhoogde (hoge) bloeddruk. Tenslotte kunt u de HealthCheck naar wens nog uitbreiden met hartritme-onderzoek, een 24 uurs controle thuis op hartkloppingen en hartritmestoornissen. U krijgt, als u ook voor de extra Holter kiest een registratie-apparaat mee naar huis.

 • Volledige HealthCheck Basis (zie hierboven)
 • Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar
 • Consult met cardioloog
 • Lichamelijk onderzoek (hart en longen, bloeddruk, BMI bepaling)
 • Bloedonderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol en suiker
 • ECG (hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart)
 • Fietstest (ergometrie / inspanningstest / inspannings-ecg)
 • IMT carotiden (bepaling van mate van aderverkalking via echometing van de halsslagader)
 • Vaat-echo aorta abdominalis (onderzoek naar aneurysma van de grote buikslagader)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u
 • Indien ook Holter onderzoek (24 uurs hartritme registratie thuis): extra kosten €105,-

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

HealthCheck Sport          €525,-

Specifieke checkup naar sport gerelateerde risico's met en op hart- en vaatziekten (voor professionele top- en breedte sporters en voor recreanten en voor alle leeftijden). De HealthCheck Sport is bedoeld voor de screening van sporters op een hart- en vaatziekte, zodat zij hun sport veilig kunnen beoefenen. Na een HealhCheck Sport kan doorverwijzing voor verder cardiologisch (bijvoorbeeld genetisch) onderzoek gewenst zijn. Dit om plotse dood en acute hartproblemen in relatie tot sportbeoefening te voorkomen.

 • Consult met cardioloog gericht op typische risico's met betrekking tot uw sportbeoefening
 • Lichamelijk onderzoek (hart en longen, bloeddruk)
 • Bloedonderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol en suiker
 • ECG (hartfilmpje)
 • Echocardiografie
 • Fietstest (ergometrie / inspanningstest / inspannings-ecg)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

HealthCheck Vrouw        €499,-

Specifieke checkup naar vrouwspecifieke aspecten van hartvaatziekten.

 • Consult met cardioloog met speciale aandacht voor menstruatie, overgang, zwangerschap etc.
 • Lichamelijk onderzoek (hart en longen, bloeddruk, BMI bepaling)
 • Bloedonderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL-Cholesterol en LDL-Cholesterol
 • ECG (hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart)
 • Op indicatie kan de HealthCheck Vrouw worden uitgebreid met Dobutamine Frequentie Echocardiografie (799,- euro extra)
 • Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar (NHG Standaard CVRM)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

Of kies voor alleen een gerichte medische test

U kunt er voor kiezen om in HartKliniek alleen een medische test te laten verrichten. U komt niet in contact met de cardioloog en u ontvangt uitsluitend schriftelijk de uitslag van uw onderzoek. Aan de uitslag is geen medisch advies verbonden. (Stelt u prijs op een gesprek met een van onze cardiologen om de uitslag te bespreken en een medisch advies te krijgen? Dat kan. Wij rekenen u daar €130,- extra voor).

 • ECG (hartfilmpje)  €85,-
 • Inspanningstest (fietstest met ECG-registraties)  €215,-
 • Echo hart (echocardiografie)  €195,-
 • Echo halsslagaderen (IMT carotiden)  €95,-
 • Echo grote buikslagader (echo aorta abdominalis)  €95,-
 • Holter (24 uurs hartritme registratie thuis)  €195,-
 • Bloedtest (lipidenspectrum, waaronder cholesterol, triglyceriden, HDL en LDL)  €35,-
 • Stress-echocardiografie (alleen op indicatie van cardioloog)  €799,-

U betaalt voor de HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld. Lees meer onder: Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten.

Een gezondheidstest is niet altijd nodig

Bespreek, als u een checkup overweegt, dit vooraf met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw voorgeschiedenis, medicijnengebruik en familiare belasting. Hierdoor kan hij/zij een betere inschatting maken over de waarde van een check-up. Als u wel eens last van uw hart heeft of van ritmestoornissen neem dan eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan ook eerstelijnsdiagnostiek aanvragen. Aanvullend hartfunctie-onderzoek geeft uw huisarts een duidelijk beeld van de conditie van uw hart, zodat behandeling van de klachten hierop zo goed mogelijk kan aansluiten.

Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten

 • Of u de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Verscheidene zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een (gedeeltelijke) vergoeding voor gezondheidchecks. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en u dient de kosten zelf bij uw verzekeraar te reclameren. Dit gaat geheel buiten HartKliniek om.
 • Uw wettelijk verplicht eigen zorgrisico van €385,- (2018) wordt NIET aangesproken.
 • Als u zonder geldige en voor ons acceptabele, reden niet op uw afspraak van uw HealthCheck verschijnt, moet u ons een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief, ook wel no-show- tarief genoemd. Het wegblijftarief bedraagt 100% van de kosten van het voor u gereserveerde HealthCheck-programma met een minimum van €335,-.
 • Over onze diensten aan particulieren is geen btw verschuldigd tenzij de test als PMO voor en in opdracht voor bedrijven en organisaties wordt gedaan of wordt gedaan bij particulieren in opdracht van een verzekeraar.
 • Bel ons algemeen telefoonnummer 088 - 500 2000 voor nadere informatie of het maken van een afspraak.