088 - 500 2000

HealthCheck onderzoek door de cardioloog

Kies uw HealthCheck pakket

Verwijzing is niet nodig. Onze preventieve HealthCheck is een cardiologisch gezondheidsonderzoek op uw 'eigen initiatief'. Er wordt gericht gekeken naar mogelijke afwijkingen en ziekten van het hart en grote bloedvaten (afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen).

HealthCheck Basis €250,- ECG (hartfilm), bloeddruk, bloedonderzoek en bespreking van uw 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart -vaatziekten door cardioloog

Meer over de HealthCheck Basis: Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten binnen 10 jaar. Gebaseerd op de SCORE (NHG standaard 2012). Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor 30% van alle sterfte in Nederland. Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Van de Nederlandse bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte en de helft een verhoogde bloeddruk. Eén op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt, en bijna de helft van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht. Door middel van de HealthCheck Basis kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door hart- en vaatziekten en het risico op complicaties en sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten worden ingeschat met als doel het bevorderen van leefstijl en een optimale behandeling bij patiënten die een verhoogd risico blijken te hebben.

 • Bloeddruk meting
 • Bloed-onderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL ('gunstig cholesterol'), LDL ('ongunstig cholesterol') en Glucose (suiker)
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Inventarisatie van de algemeen belangrijkste risicofactoren op hart- en vaatziekten
 • Scoremeter-berekening van uw kans op het hebben en/of krijgen van hart- en vaatziekten in de komende 10 jaar.
 • Schriftelijke rapportage alleen naar u

Belangrijk om te weten is de HealthCheck Basis zónder consultatie cardioloog is. U kunt derhalve niet eventuele klachten/medicatie etc met onze arts bespreken.

 

 

HealthCheck Echo €335,- Consult cardioloog met ECG (Hartfilm), bloeddruk plus ECHO HART. Belangrijk bij onbegrepen vermoeidheid en kortademigheid

Meer over de HealthCheck Echo: Echocardiografie - de medische naam voor een echo van het hart - is een van de belangrijkste onderzoeken in de cardiologie. Het onderzoek geeft veel informatie over de anatomie van het hart, de pompfunctie (inclusief EF = ejectiefractie), de werking van de hartkleppen en zelfs over de bloedstroom, die via het Doppler-effect in beeld wordt gebracht. Deze check-up geeft veel informatie of uw hart beschadigd is, te groot is en/of verzwakt (hartfalen). Een echo van het hart is vooral van belang bij vermoeidheidsklachten en kortademigheid (uitsluiten hartklepafwijkingen en hartfalen), maar ook om afwijkingen (doorgemaakt hartinfarct/hartaanval) van de hartspier uit te kunnen sluiten.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Bloeddruk-meting
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart, inclusief pompfunctie, hartkleppen en afmetingen)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u

  Belangrijk om te weten over een preventief echocardiogram is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.

 

 

 

HealthCheck Fietstest €399,- Consult cardioloog met ECG (Hartfilm), lichamelijk onderzoek plus FIETSTEST. Belangrijk bij druk of pijn op de borst

Meer over de HealthCheck Fietstest: Deze check-up geeft informatie over mogelijke vernauwing van de bloedvaten (kransslagaderen) van het hart, naast bepaling van uw inspanningstolerantie en bloeddrukbeloop bij inspanning. Een fietstest is vooral van belang bij druk of pijn op de borst / arm / kaak (angina pectoris) die veroorzaakt kan worden door slagaderverkalking (dichtslibben van de bloedvaten van het hart) en ook bij onbegrepen inspanningsgerelateerde klachten, vermoeidheidsklachten en kortademigheid.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Bloeddruk-meting
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG- en bloeddruk controle)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u

 

 

HealthCheck Sport Basis €525,- Consult cardioloog met pre-participatie onderzoek / risico inschatting voor top- en breedte sporters en actieve recreanten

Meer over de HealthCheck Sport: Specifieke checkup op sport gerelateerde hart/vaat risico's voor professionele top- en breedte sporters en ook voor recreanten (alle leeftijden). De HealthCheck Sport is bedoeld voor de screening van sporters zodat zij hun sport veilig kunnen beoefenen. Het betreft hier bijvoorbeeld adviezen over abnormale geruisen, abnormale ECG's, maar bijvoorbeeld ook over sporten na een hartinfarct of sporten met een cardiomyopathie of met een ICD.

 • Consult met cardioloog gericht op typische risico's met betrekking tot uw sportbeoefening
 • Lichamelijk onderzoek (bloeddruk)
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie
 • Fietstest (ergometrie / inspanningstest / inspannings-ecg)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u

 Belangrijk om te weten over een preventief echocardiogram is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.

 

 

HealthCheck Vrouw €599,- Consult vrouwencardioloog. Vrouwenhart. Speciaal voor vrouwen met onbegrepen en/of atypische klachten

 • Consult met cardioloog met speciale aandacht voor vrouwspecifieke risicofactoren rondom overgang, zwangerschap etc.
 • Lichamelijk onderzoek (bloeddruk)
 • Bloed-onderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL ('gunstig cholesterol'), LDL ('ongunstig cholesterol') en Glucose (suiker)
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart)
 • Fietstest (ergometrie / inspanningstest / inspannings-ecg)
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u

  Belangrijk om te weten over een preventief echocardiogram is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.

Alleen op medische indicatie en indien u hiervoor kiest, kan de HealthCheck Vrouw, bij een niet-conclusieve uitslag van de fietstest, worden uitgebreid met een beeldvormend zuurstof-tekort detectie-test met hoge betrouwbaarheid in de vorm van een DFE stress-echo (Dobutamine Frequentie Stress-Echocardiografie). Hiervoor wordt 799,- euro extra aan kosten berekend.

 

 

HealthCheck Compleet €699,- Consult cardioloog met totale screening op de polikliniek cardiologie met berekening 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart -vaatziekten

Meer over de HealthCheck Compleet: Bij veel mensen wordt een aandoening pas ontdekt als er al langere tijd klachten zijn, maar de kans op genezing of stabilisatie van een ziekte is meestal groter als een aandoening in een vroeg stadium wordt ontdekt. Onze HealthCheck Compleet is een totale screening op de afwijkingen van uw hart en grote bloedvaten. Met het cardiologisch onderzoek wordt het functioneren van uw hart onderzocht op de polikliniek-cardiologie. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een lekkende hartklep, (bloedvat)vernauwingen en hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekt worden. Tijdens dit onderzoek wordt uw hart door middel van een ECG-onderzoek (hartfilm) in rust en bij inspanning gecontroleerd. Daarnaast worden echo’s met doppler gemaakt van de aorta (grote lichaamsslagader in de borstholte en in de buik) en de hersenaanvoerende vaten (carotiden). Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen vroegtijdig ontdekt worden. Deze checkup is vooral van belang wanneer u last heeft van de volgende symptomen: pijn en/of drukkend gevoel op de borst, kortademigheid,vermoeidheid, benauwdheid, klachten in kaak en armen en als er sprake is van een verhoogde (hoge) bloeddruk. Tenslotte kunt u de HealthCheck naar wens nog uitbreiden met hartritme-onderzoek (een holter) thuis op hartkloppingen en hartritmestoornissen. Als u ook voor de extra Holter kiest, krijgt u gedurende 24 uur een registratie-apparaat mee naar huis.

 • Consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie
 • Aandacht voor uw klachten, medische voorgeschiedenis, eventueel medicatiegebruik en uw risicofactoren
 • Cardiologisch lichamelijk onderzoek (ausculatie met stethoscoop naar hart en longen, bloeddruk)
 • Bloed-onderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL ('gunstig cholesterol'), LDL ('ongunstig cholesterol') en Glucose (suiker)
 • ECG (hartfilmpje)ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
 • Echocardiografie (echo van het hart)
 • Fietstest (ergometrie / inspanningstest / inspannings-ecg)
 • Vaat-echo aorta abdominalis (onderzoek naar aneurysma van de grote buikslagader)
 • Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar
 • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage alleen naar u
 • Indien ook Holter onderzoek (24 uurs hartritme onderzoek bij u thuis): extra kosten €105,-

  Belangrijk om te weten over een preventief echocardiogram is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.

 

 

Of kies voor alleen een gerichte medische test

U kunt er voor kiezen om in HartKliniek alleen een medische test te laten verrichten. U heeft géén consult bij de cardioloog en u ontvangt uitsluitend schriftelijk de uitslag van uw onderzoek. Aan de uitslag is geen medisch advies verbonden.

 

 • ECG (hartfilmpje)  € 85,-
 • Inspanningstest (fietstest met ECG-registraties)  € 225,-
 • Echo hart (echocardiografie)  € 210,-
 • Echo halsslagaderen (IMT carotiden)  € 95,-
 • Echo grote buikslagader (echo aorta abdominalis)  € 95,-
 • Holter (24 uurs hartritme registratie thuis)  € 215,-
 • Bloedtest (lipidenspectrum, waaronder cholesterol, triglyceriden, HDL en LDL plus glucose)  € 35,-

Belangrijk om te weten over een preventief echocardiogram is dat:

 • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.

 

 

 

Een gezondheidstest is niet altijd nodig

Bespreek, als u een checkup overweegt, dit vooraf met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw voorgeschiedenis, medicijnengebruik en familiare belasting. Hierdoor kan hij/zij een betere inschatting maken over de waarde van een check-up. Als u wel eens last van uw hart heeft of van ritmestoornissen neem dan eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan ook eerstelijnsdiagnostiek aanvragen. Aanvullend hartfunctie-onderzoek geeft uw huisarts een duidelijk beeld van de conditie van uw hart, zodat behandeling van de klachten hierop zo goed mogelijk kan aansluiten.

Privacy

De uitslag van onze HealthCheck is privé, want uw cardioloog heeft een geheimhoudingsplicht.

Vergoeding zorgverzekering en financiële aspecten

Onze HealthCheck gaat buiten de zorgverzekering om en wordt niet vergoed. Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, kunt u bij ons aansluitend op de HealthCheck ook voor behandeling terecht. U heeft dan wel een verwijzing nodig. Met verwijzing vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling. U betaalt voor een HealthCheck vooraf per pin of cash bij ons aan de balie. De HealthCheck is voor particulieren onder voorwaarden BTW-vrijgesteld.

 • Of u de kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Verscheidene zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een (gedeeltelijke) vergoeding voor gezondheidchecks. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en u dient de kosten zelf bij uw verzekeraar te reclameren. Dit gaat geheel buiten HartKliniek om.
 • Uw wettelijk verplicht eigen zorgrisico van €385,- (2019) wordt NIET aangesproken.
 • Als u zonder geldige en voor ons acceptabele, reden niet op uw afspraak van uw HealthCheck verschijnt, moet u ons een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief, ook wel no-show- tarief genoemd. Het wegblijftarief bedraagt 100% van de kosten van het voor u gereserveerde HealthCheck-programma met een minimum van €335,-.
 • Over onze diensten aan particulieren is geen btw verschuldigd tenzij de test als PMO voor en in opdracht voor bedrijven en organisaties wordt gedaan of wordt gedaan bij particulieren in opdracht van een verzekeraar.
 • Bel ons algemeen telefoonnummer 088 - 500 2000 voor nadere informatie of het maken van een afspraak.