Poli Cardiologie

Poli-cardiologie

In HartKliniek zijn alle spreekuren van het type ‘fast-track’. Dat betekent dat er altijd onderzoek wordt gedaan en dat alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen op dezelfde dag plaatsvinden. Direct na het gesprek met de cardioloog wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt en een echo-onderzoek van het hart gedaan of bijvoorbeeld een fietsproef. De uitslag-bespreking vindt direct aansluitend plaats. Eventueel kan een vervolg-afspraak worden gemaakt met daarbij bijvoorbeeld een 24 uurs-ECG (holter) of ander onderzoek. Ook patiënten die opgenomen zijn geweest in ziekenhuizen komen voor nacontroles op onze poli-cardiologie.
Naast algemeen cardiologische spreekuren biedt HartKliniek zeer toonaangevende specialistische spreekuren, zoals:
Polikliniek Vrouwenhart
Speciaal spreekuur met extra aandacht voor het vrouwenhart. Bij vrouwen uiten hartklachten zich vaak anders dan mannen. Vermoeidheid, kortademigheid en rugpijn kunnen van het hart komen. Soms worden ten onrechte mogelijke signalen voor hart- en vaatziekten afgedaan als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten. Daarnaast is er ook een verschil in de behandeling. Bij vrouwen kan er sprake zijn van afwijkingen in de kransslagaderen van het hart, zowel in de grote als kleine bloedvaatjes als spasmen (het dichtknijpen van bloedvaatjes). Op dit spreekuur gaat het vooral om het heel goed luisteren, een snelle diagnose, (preventieve) medicatie en nauwkeurige begeleiding. Verwijzing naar dit spreekuur vindt plaats door de huisarts of de algemene cardioloog uit het ziekenhuis.

Polikliniek Cardiogenetica

Bij veel hartafwijkingen speelt een erfelijke factor een rol. Vooral bij hartspierverdikkingsziekte en sommige ritmestoornissen is dit aan de orde. In samenwerking met klinisch genetici is voor deze patiënten een apart spreekuur opgezet. Verwijzing naar dit spreekuur vindt plaats door de huisarts of de algemene cardioloog uit het ziekenhuis.

Polikliniek Hartfalen

Hartfalen is een ziekte waarbij de pompfunctie van het hart ernstig is gestoord. De oorzaken van hartfalen zijn zeer verschillend: het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hartspierziekte of een doorgemaakt hartinfarct. Met een zorgvuldige toepassing en regulatie van medicijnen, vochtbeperking en dieet kan de conditie van het hart vaak weer stabiliseren.
Voor hartfalen is frequente controle noodzakelijk. HartKliniek werkt, in tegenstelling tot vrijwel alle ziekenhuizen, niet met verpleegkundigen. Dat betekent dat u steeds wordt gezien door uw eigen cardioloog. Een heel goede communicatie en lage toegangsdrempel is van belang.

Polikliniek Pacemaker

Een aantal patiënten wordt behandeld met een pacemaker. Deze apparatuur moet regelmatig worden gecontroleerd. Hiervoor is de pacemaker polikliniek, waar pacemaker technici de controles uitvoeren en waar gespecialiseerde cardiologen aan verbonden zijn.