Uitstekende second opinion in HartKliniek

Twijfelt u aan een diagnose                             100

Wilt u zeker weten of de diagnose wel juist is en of het voorgestelde beleid (de behandeling) verstandig is?

Indien u al behandeld wordt door een cardioloog (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) kan het zijn dat u behoefte heeft aan de mening van een andere cardioloog. Een second opinion is een oordeel van een andere cardioloog dan degene die u behandelt. Een second opinion (of tweede mening) is uw goed recht en is ook verstandig om van gebruik te maken. Het recht op de mening van een andere behandelaar is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Alle zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht mee te werken aan second opinions én u mag zelf de cardioloog uitzoeken. Het enige dat u moet doen is uw huisarts vragen om een verwijzing voor second opinion. In principe komt uw ziekenhuiscardioloog niet te weten dat u een second opinion heeft gedaan, tenzij u dit wel wenst. Uw ziekenhuiscardioloog blijft in principe ook uw hoofdbehandelaar.

Waarom zou ik een second opinion aanvragen?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een second opinion:

  • u wilt een extra mening over uw hartaandoening
  • u wilt een extra mening over een risicovolle ingreep op cardiologisch gebied
  • uw huisarts wil een tweede mening over een diagnose of behandeling
  • u heeft een probleem op cardiologisch gebied dat nog niet opgelost is

Komt mijn eigen cardioloog dit te weten

De uitslag van ons gaat alleen naar u en uw huisarts, tenzij u specifiek wil dat uw cardioloog door ons wordt geïnformeerd. Het vragen om een second opinion in HartKliniek is overigens geen blijk van wantrouwen jegens uw eigen behandelaar. Zeker als het gaat om een intensieve behandeling, zoals bij hartfalen of steeds terugkerende hartklachten, is het belangrijk dat u vertrouwen heeft en achter de behandeling staat. Het laten nakijken of de diagnose en de aanpak de juiste is, is dan niet meer dan logisch.

Second opinion in HartKliniek kort u niet extra

U krijgt volledige vergoeding voor een second opinion vanuit uw basisverzekering. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen heeft u alleen een verwijzing van uw huisarts nodig. U heeft géén toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. Met verwijsbriefje kost een second opinion in HartKliniek u niets (met uitzondering van uw eigen risico, voor zover u dit al niet heeft verbruikt). In

Wat gebeurt er bij een second opinion

Onze cardioloog zal, samen met u, uw dossier bestuderen (indien beschikbaar), met u over uw aandoening praten en u lichamelijk onderzoeken. Er wordt ook altijd een eigen (nieuw) echo van uw hart gemaakt en een hartfilm (ecg). Over het algemeen krijgt u al aan het einde van het eerste gesprek een advies.

Voorbereiding, wat neem ik mee, wat doe ik vooraf

Als voorbereiding op een bezoek aan onze Second-Opinion Polikliniek Cardiologie is het van groot belang dat u:

  • een verwijzing heeft van uw huisarts, omdat uw bezoek anders niet door uw verzekering wordt vergoed
  • zoveel mogelijk gegevens van onderzoeken en behandelingen verzamelt via uw andere cardioloog of huisarts

Wij willen graag zo veel mogelijk relevante medische gegevens kunnen inzien om tot een oordeel te kunnen komen. Meestal zorgt de huisarts voor de aanlevering van deze gegevens, maar mocht u in het bezit zijn van rapporten en/of verslagen uit het ziekenhuis/ziekenhuizen, dan zijn die ook zeer welkom.

Overstappen naar onze cardioloog

Eventueel, maar dat hoeft niet, kunt u er voor kiezen over te stappen naar onze cardioloog van HartKliniek (switchen van specialist). Overstappen' naar HartKliniek is echter altijd wel mogelijk. De cardioloog van HartKliniek neemt in dat geval uw behandeling en controles volledig over.

Een second opinion houdt niet in dat HartKliniek de behandeling overneemt of voortzet. Misschien dat u dit na het gesprek met onze cardioloog wel wilt overwegen. Wij streven ernaar iedereen die dit wil de mogelijkheid te bieden om bij ons onder behandeling te komen.