Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Voor de pers

HartKliniek Nederland krijgt vaak verzoeken om mee te werken aan reportages en artikelen in bladen. Daar werken wij graag aan mee.

Het is vanzelfsprekend dat HartKliniek zich bewust is van haar rol in het publieke debat en ook medeverantwoordelijkheid draagt voor het voor iedereen toegankelijk houden van zorg en het optimaliseren van de individuele patiëntenzorg.

’Spacer’