Nieuwsbrieven

Posturaal orthostatische tachycardiesydroom (POTS)

Patiënten die wanneer ze vanuit een liggende naar staande-houding gaan merken dat de hartslag plots fors omhoog gaat hebben te maken [...]

Vroege mechanische complicaties van een myocardinfarct

De afgelopen decennia zijn de behandelingsmogelijkheden van een acuut myocardinfarct door de opkomst van percutane coronaire [...]

Valkuilen bij de diagnostiek van boezemfibrilleren en boezemflutter

Herkenning van boezemfibrilleren/flutter zijn van grote betekenis wegens de morbiditeit, maar ook goede behandelingsmogelijkheden. [...]

Langdurige klachten en kans op hartschade bij COVID-19: de actuele stand van zaken

Als zorgverleners worden we regelmatig geconfronteerd met patiënten die langdurig klachten ervaren na een doorgemaakte Covid-19 infecti [...]

Familiaire hypercholesterolemie

In 1873 werd de ziekte familiaire hypercholesterolemie (FH) voor het eerst herkend als een huidziekte met xanthomen en xanthelasmata. [...]

Zorgvraag Pijn op de borst: zorgenkindje?

Toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit op de juiste plek. Dat is de uitdaging die de zorgsector aangaat. [...]

Preventie van hart- en vaatziekten door verandering van leefstijl: wat is wetenschappelijk bewezen en waar liggen de uitdagingen?

Het risico om hart- en vaatziekten te krijgen wordt voor 90% bepaald door beïnvloedbare risicofactoren. Veel gerelateerd aan leefstijl. [...]

Medicamenteuze behandeling van hartfalen

De prevalentie van hartfalen in NL de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Ondanks goede behandeling blijft de prognose bij hartfalen somber. [...]

arrow_left
  • 1

  • 2
  • 3
  • arrow_right