100% Digitaal: ZorgDomein & EDIFACT

 

logo-zorgdomein        logo zorgmail 

Verwijzen via ZorgDomein

HartKliniek is sinds 1 mei 2014 aangesloten bij ZorgDomein. Huisartsen en cardiologen hebben samen ZorgDomein ingericht zodat u gemakkelijk en doeltreffend naar ons kan verwijzen. 

Hoe vindt u ons in ZorgDomein?

Kijk onder 'hartkliniek'. Wij hebben drie locaties, te weten Almere, Amsterdam en Lelystad.

Veilig email verkeer (ZorgMail via Edifact)

De gegevensoverdracht tussen medici onderling (huisartsen, medisch-specialisten in ziekenhuizen en de cardiologen van HartKliniek) bevat privacygevoelige informatie. HartKliniek doet haar uitwisseling van gegevens via Zorgmail in een beveiligde EDIFACT omgeving met een landelijk bereik. Edifact is een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling. Het voordeel van deze dienst is dat gegevens gestructureerd worden verzonden en daarom automatisch ingelezen kunnen worden in het informatiesysteem van de ontvanger. Dit maakt de gegevensoverdracht sneller, betrouwbaar en het is 24×7 beschikbaar.

In het geval een huisarts niet is aangesloten bij Edifact of door ons systeem niet wordt herkend, verzenden wij het medische verslag per briefpost (in een gesloten envelop). Briefpost wordt wettelijk beschermd (art. 13 grondwet) door het briefgeheim en is daarmee het meest vertrouwde medium voor informatie-overdracht.