Verwijzen naar HartKliniek

U kunt als (huis)arts uw patiënt naar HartKliniek verwijzen via verschillende kanalen.

Verwijsmogelijkheden voor artsen:

Veilig e-mailverkeer via ZorgMail en Edifact

De gegevensoverdracht tussen medici onderling (huisartsen, medisch-specialisten en de cardiologen bevat privacygevoelige informatie. HartKliniek doet haar uitwisseling van gegevens in een beveiligde Edifact-omgeving met een landelijk bereik.

Geldigheid verwijsbrief

De geldigheid van een verwijsbrief is één jaar, vanaf het moment dat u de brief schrijft tot het moment dat de brief bij HartKliniek ingeleverd wordt. Zolang een medisch specialist uw patiënt structureel laat terugkomen is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijnszorgaanbieder.

Nieuwe verwijsbrief na behandeling

Een nieuwe verwijsbrief is nodig wanneer uw patiënt uit de behandeling is ontslagen en opnieuw door u wordt doorgestuurd of als de patiënt uit zichzelf terugkomt voor dezelfde zorgvraag. Dit geldt ook wanneer de patiënt zich binnen een jaar opnieuw meldt als een behandeling is afgesloten. Zodra de behandeling is gesloten ontvangt u een verslag waarin vermeldt staat dat de patiënt wordt terugverwezen naar de eerste lijn.

Uitzonderingen zijn daarnaast verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verwijzing heeft gekoppeld. Ook voor patiënten die uitbehandeld zijn of van wie het onduidelijk is of degene nog terugkomt, is volgens de NZa een nieuwe verwijzing nodig.

phone