Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het algehele beleid van HartKliniek. Samen met alle medewerkers zorgen zij dat iedereen de best mogelijke zorg binnen HartKliniek krijgt. Onze raad van bestuur bestaat uit vier personen.

Menno Baars is sinds 2014 voorzitter raad van bestuur en algemeen directeur van HartKliniek. Hij is één van de oprichters van HartKliniek en een pionier op het gebied van het vrouwenhart. Als cardioloog heeft hij meer dan 15 jaar ervaring in topklinische en algemene ziekenhuizen. Herhaaldelijk heeft hij de hoogste waardering als cardioloog op Zorgkaart Nederland mogen ontvangen.

Baars is opgeleid tot algemeen cardioloog in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en aan Harvard University (USA).

Functie

  • Algemeen directeur HartKliniek
  • Cardioloog

Nevenfunctie

  • Kunstschilder

Willem Baars is vanaf 2014 lid raad van bestuur en sinds 2017 operationeel directeur van HartKliniek. In zijn functie is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele zaken en innovaties binnen HartKliniek met als doel de juiste zorg op de juiste plaats. Een optimale samenwerking met de diverse stakeholders is daarbij essentieel.

Baars heeft jarenlange ervaring in het aansturen van bedrijven en weet als geen ander talent bij medewerkers te ontdekken, te stimuleren en hen verder te ontwikkelen. Voor zijn functie als operationeel directeur heeft hij bij HartKliniek functies bekleed als commercieel directeur en marketingmanager. Voordat hij samen met Menno Baars en Chris Hie HartKliniek oprichtte is hij diverse jaren in de communicatiebranche actief geweest.

Functie

  • Operationeel directeur HartKliniek

Dr. Peter Kievit is per april 2021 aangesteld als lid raad van bestuur en medisch directeur van HartKliniek. Sinds 2018 is hij werkzaam als cardioloog en vakgroepvoorzitter cardiologie bij HartKliniek. Kievit heeft circa 10 jaar ervaring als cardioloog en staflid bij een academisch ziekenhuis met als aandachtsgebieden acute cardiologie, niet-invasieve beeldvorming en klinische besluitvorming rondom ingrepen aan hartkleppen en kransslagaderen. Daarbij heeft hij een actieve rol gespeeld in het opleiden van arts-assistenten tot cardioloog.

Kievit studeerde geneeskunde aan de VU te Amsterdam en werd opgeleid tot cardioloog in het Radboudumc Nijmegen. In 2009 promoveerde hij op de lange termijn uitkomsten bij patiënten die succesvol behandeld waren met thrombolyse voor een acuut hartinfarct. Naast zijn vak als cardioloog is hij geïnteresseerd in management, wat geresulteerd heeft in het succesvol afronden van een MBA-opleiding bedrijfskunde voor zorgprofessionals.

Functie

  • Medisch directeur HartKliniek
  • Cardioloog

Nevenfuncties

  • Voorzitter Vakgroep Cardiologie HartKliniek
  • Lid commissie Kwaliteit Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

Chris Hie is sinds 2014 lid raad van bestuur van HartKliniek. Hij is sinds de oprichting van HartKliniek in 2014 verbonden aan HartKliniek en medeoprichter. Hie heeft meer dan 15 jaar ervaring als cardioloog in topklinische en algemene ziekenhuizen. Het centraal stellen van de patiënt staat voor hem voorop. Hij zoekt altijd naar kansen voor de patiënt. Het gaat hem om de verbetering van de kwaliteit van leven.

Hie studeerde geneeskunde aan de VU te Amsterdam en werd opgeleid tot cardioloog in het OLVG te Amsterdam, Medisch Centrum Alkmaar en het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam.

Functie

  • Cardioloog

Nevenfuncties

  • Lid Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC)
phone