Maak een afspraak: 088 - 500 2000

Wat bieden wij onze patiënten

Wij zijn de cardiologen 'next-door'

Er bestaat geen enkele drempel tussen u en ons. En ook is er geen drempel tussen uw huisarts en ons. Onze service houdt niet op na uw consult op onze polikliniek, maar gaat ook door na het spreekuur. Patiënten kunnen altijd vragen stellen telefonisch dan wel via email en krijgen altijd antwoord van de cardioloog zelf (tenzij onze dokters-assistente in staat is uw vraag te beantwoorden). En indien de situatie het vereist, gaan de cardiologen van HartKliniek zelfs naar de patiënt toe ('op huisbezoek'), samen met de huisarts. Daarnaast is het verschil met 'normale' standaard klinieken en ziekenhuizen, dat HartKliniek niet werkt met verpleegkundigen of arts-assistenten in een zogenaamd 'zorgstraatje'. U bent verwezen naar de cardioloog, u krijgt dan ook de cardioloog tot uw beschikking en wel gedurende het gehele zorgtraject en in alle rust en met alle aandacht.

Wij delen uw zorg met u, uw huisarts, maar ook met uw regionale ziekenhuis

In het zorgtraject vervult HartKliniek de spilfunctie tussen uw huisarts en het ziekenhuis. "U gaat naar uw huisarts als het kan, u komt naar ons als dat nodig is en u gaat alleen nog maar bij spoed of een noodzakelijke ingreep naar het ziekenhuis". Wij staan voor het veranderen en ontschotten van de huidige zorgstructuur om zodoende zinnige en doelmatige zorg op maat te kunnen bieden: eenvoudig als het kan, complex als het moet. Waarom willen wij het zo? Wij willen versnippering, dubbelingen en verdwalen in ziekenhuizen vermijden. Wij denken dat u in het algemeen beter af bent bij uw huisarts dan in een ziekenhuis. Huisartsen hebben een cruciale rol in ons zorgstelsel met taken als geruststellen, diagnosticeren, informeren, begeleiden, behandelen en doorverwijzen van mensen met (dreigende) gezondheidsklachten. Zij organiseren integrale zorg rond de patient en de huisarts is de dossierhouder voor de patient. De huisarts heeft voor ons, door deze centrale positie en de vertrouwensrelatie met u, daarom altijd de regie in handen en het is de huisarts die samen met u bepaalt wat HartKliniek voor u mag betekenen om de kwaliteit van uw leven zo optimaal te krijgen en u zo lang mogelijk uit het ziekenhuis te houden.

Onze missie: De menselijke maat

Als HartKliniek iets mag betekenen voor u, dan doen wij dat steeds met de "menselijk maat". Wij bedoelen daarmee dat onze inspanningen alleen en altijd gericht zijn op u. Maatwerk betekent dat. Dat kan alleen als u echt 1op1 staat met steeds dezelfde cardioloog en dat deze cardioloog zich om meer bekommend dan alleen om vaktechnische zaken. Wij stemmen onze inspanningen daarom perfect af op wat u nodig heeft. Dat geeft zorg die heel precies aansluit bij uw persoonlijke situatie en individuele voorkeur. Persoonlijke betrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Zo wordt er aandachtig geluisterd naar u vooraleerst van alles wordt ingezet aan onderzoek. Wij willen gericht en snel tot de juiste diagnose komen, maar zonder onnodige verrichtingen. Daarnaast willen wij het voor u zo comfortabel mogelijk maken en dat u zo min mogelijk last heeft van uw "verblijf in een medische omgeving". Dat doen wij door uw privacy te respecteren en u respectvol te behandelen, maar ook door perfect op tijd te werken, alle onderzoeken direct te doen en een zeer snelle toegangstijd. 

Aandacht om te luisteren

Optimale gezondheidszorg is niet alleen een kwestie van medisch-technische hoogstandjes op het niveau van het universitair medisch centrum. Juist specialisten die werken in kleinschalige klinieken, waarbij het gaat om persoonlijke aandacht, leveren hoge kwaliteit zodat patiënten erop kunnen vertrouwen dat deze specialisten ook tijdig en deskundig doorverwijzen bij complexe gevallen, en dat zij adequaat samenwerken met huisartsen en academische topziekenhuizen. De cardiologen van HartKliniek zijn streng geselecteerd op kwaliteit, opleidingsniveau, ‘mens zijn’ betrokkenheid en service. Zij brengen excellente kwaliteit cardiologie, deskundigheid naar de nieuwste inzichten, persoonlijke aandacht, zorgcontinuïteit en zorgen er voor dat u nooit meer verdwaalt in de complexe ziekenhuizen. >> Lees wat andere patiënten zeiden over ons.

Kwaliteit en veligheid

HartKliniek streeft continu naar het verbeteren en leveren van kwalitatief excellente en veilige zorg voor onze patiënten, in een omgeving waar de patiënt centraal staat.

1. Kwaliteit

Het leveren van excellente kwaliteit is het uitgangspunt in het dagelijks handelen van alle medewerkers in HartKliniek. Hoe wij weten dat wij u de juiste kwaliteit van zorg bieden? Door normen na te leven die door experts zijn opgesteld; door ons te laten toetsen door externe en interne partijen èn door de zorg te verbeteren aan de hand van verbeteracties die uit de toetsingen zijn voortgekomen. Kwaliteit wordt ook bepaald door u zelf. Binnen HartKliniek vinden wij het belangrijk te horen, wat u als patiënt ervaren heeft in ons medisch centrum. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg steeds verder verbeteren.

2. Veiligheid voor patiënt en medewerker

Veilige zorg staat hoog in het vaandel binnen HartKliniek. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Wij zien veilige zorg als onze zorg en om dat te realiseren, zijn er verschillende instrumenten geïmplementeerd. Patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en u kunt bijdragen aan uw veiligheid.

Het TweeSteden ziekenhuis streeft continu naar het leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor onze patiënten, in een omgeving waar de patiënt centraal staat. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers:

1. Kwaliteit

Het leveren van uitstekende kwaliteit is het uitgangspunt in het dagelijks handelen van alle medewerkers in het TweeSteden ziekenhuis. Hoe we weten dat we u de juiste kwaliteit van zorg bieden? Door normen na te leven die door experts zijn opgesteld; door ons te laten toetsen door externe en interne partijen èn door de zorg te verbeteren aan de hand van verbeteracties die uit de toetsingen zijn voortgekomen. Lees hier meer over deze toetsingen en keurmerken.

Kwaliteit wordt ook bepaald door u! Binnen het TweeSteden ziekenhuis vinden we het belangrijk te horen, wat u als patiënt ervaren heeft in ons ziekenhuis. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. Lees hier meer over hoe u uw stem kunt laten horen.

2. Veiligheid voor patiënt en medewerker

Veilige zorg staat hoog in het vaandel binnen het TweeSteden ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Wij zien veilige zorg als onze zorg en om dat te realiseren, zijn er verschillende instrumenten geïmplementeerd. Patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en u kunt bijdragen aan uw veiligheid. Hier leest u meer over deze instrumenten.

3. Transparantie

Het is voor ziekenhuizen belangrijk én verplicht om openheid over bepaalde zaken te geven. Ook het TweeSteden ziekenhuis hecht aan transparantie over de kwaliteit en veiligheid van zorg. We geven deze openheid door cijfers over onze zorg openbaar te maken en deze zogeheten indicatoren aan te leveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het landelijke Kwaliteitsinstituut. We spiegelen onze resultaten aan andere ziekenhuizen, toetsen ze aan de landelijke kwaliteitsnormen en bevragen onze patiënten om te weten te komen waar we staan en waar onze zorg nog beter kan.

- See more at: http://www.tweestedenziekenhuis.nl/patient/patientveiligheid-en-kwaliteit/#sthash.HenekJkX.dpuf

Bel vandaag, kom vandaag en krijg vandaag uw uitslag

Hartpatiënten willen zorg die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Wij doen niet moeilijk met afspraken, bel en kom langs, wij zijn er gewoon. En alle nodige onderzoeken vinden direct dezelfde dag plaats tijdens 1 consult. Aan het einde van de onderzoeken bespreekt de cardioloog met u ook direct de uitslag en de diagnose. Uw huisarts ontvangt direct aansluitend op uw bezoek per email of post terugkoppeling opdat hij/zij precies weet hoe het met u en uw hart gaat. Van deze medische brief ontvangt u een kopie.

Korte wachttijden

HartKliniek heeft korte wachttijden. U kan, op verwijzing, snel bij ons terecht voor een afspraak (op doordeweekse dagen). Maar natuurlijk ook op een voor u geschikt ander moment.

Zonder kosten voor u

U hoeft ons niets te betalen voor onze dienstverlening. Hoe u ook verzekerd bent, basis of aanvullend. Omdat wij als relatief nieuwe toetreder voorlopig (nog) geen zorgcontract hebben met zorgverzekeraars, declareren wij op basis van marktconforme passantentarieven. Dat betekent dat wij werken voor 60 tot 80% van het gangbare ziekenhuistarief. De zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht ons dit deel te betalen en dat doen ze ook. Het deel dat ze niet betalen is voor ons niet van belang, wij nemen dit voor onze eigen rekening. Dat betekent dat als u naar ons bent verwezen, u niets bij hoeft te betalen met uitzondering uiteraard van het jaarlijkse eigen risico dat voor iedereen geldt. Ook dat is ‘Wij Delen Uw Zorg’. Wij vinden dat zorg niet onnodig duur mag zijn.

Prettige omgeving

Mensen in een kwetsbare situatie zoals ziekte verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Ook de fysieke omgeving waarin zorg wordt gegeven heeft impact op gezondheid en welzijn. is. In HartKliniek is er veel aandacht voor een healing environment. Letterlijk betekent dit een ‘helende omgeving’: het ontwerp en de inrichting van het gebouw zorgen ervoor dat mensen zich bij ons op hun gemak voelen en minder stress ervaren en dat medewerkers hier graag werken.

Toch zijn wij geen privekliniek

HartKliniek levert weliswaar privé-kwaliteit maar is toch echt géén privékliniek. Wij zijn er voor iedereen, rijk of arm. Iedereen kan gewoon via de basiszorg naar ons toekomen. Wij zijn een volwaardig in cardiologie gespecialiseerd Zelfstandige Behandel Centrum (ZBC). Een ZBC levert medisch-specialistische zorg vergelijkbaar als van een ziekenhuis. Een privékliniek voert alleen niet-verzekerde zorg uit, zoals bijvoorbeeld cosmetische operaties. HartKliniek is een volwaardig gecertificeerde instelling voor verzekerde zorg.

Het verschil tussen HartKliniek en een privékliniek:

Wij zijn door de Minister erkend als gezondheidszorginstelling.
Wij voldoen aan alle eisen van de Inspectie Volksgezondheid.
In HartKliniek werken alleen echte medisch specialisten.
Uw behandeling in HartKliniek krijgt u vergoed na verwijzing.
Wij toelating volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).