Wat bieden wij onze patiënten

Wij zijn de cardiologen 'next-door', makkelijk bereikbaar

 

Onze service houdt niet op na uw consult op onze polikliniek, maar gaat ook door na het spreekuur. Zo zijn wij altijd 'dichtbij'. Patiënten kunnen altijd vragen stellen, telefonisch dan wel via email, en krijgen antwoord van de cardioloog zelf (tenzij onze dokters-assistente in staat is uw vraag te beantwoorden). Is het nodig dat u eerder terug moet komen? Bijvoorbeeld omdat u (op)nieuw klachten heeft of als als er iets niet duidelijk is, dan kunt u laagdrempelig een vervroegde afspraak maken. Indien de situatie het vereist, gaan de cardiologen van HartKliniek zelfs naar hun patiënten toe ('op huisbezoek'). Dat doen ze dan meestal samen met uw huisarts. Alles met als doel uw kwaliteit van leven zo optimaal te houden en om u zo lang mogelijk uit het ziekenhuis te houden.

Spilfunctie met uw huisarts

 

Wij staan voor het veranderen en 'ontschotten' van de huidige zorgstructuur om zodoende zinnige en doelmatige zorg op maat te kunnen bieden: eenvoudig als het kan, complex als het moet. Waarom willen wij het zo? Wij willen versnippering, dubbelingen en verdwalen in ziekenhuizen vermijden. Wij denken dat u in het algemeen beter af bent bij uw huisarts dan in een ziekenhuis. Huisartsen zijn voor ons van cruciaal belang met taken als geruststellen, diagnosticeren, informeren, begeleiden, behandelen en doorverwijzen van mensen met (dreigende) gezondheidsklachten. Zij organiseren de integrale zorg rond u. Zij hebben de centrale positie. Voor ons heeft de huisarts daarom altijd de regie in handen en het is uw huisarts die, samen met u, bepaalt wat HartKliniek voor u mag betekenen.

Heel persoonlijk onze zorg afstemmen

 

Als HartKliniek iets mag betekenen voor u, dan doen wij dat steeds met de cardioloog waar u de beste 'klik' mee heeft. Maatwerk kan immers alleen als u een vertrouwde relatie kunt opbouwen en steeds door dezelfde cardioloog wordt behandeld ('1 op 1 met uw cardioloog'). Wij stemmen onze inspanningen daarom perfect af op wat u nodig heeft. Dat geeft zorg die heel precies aansluit bij uw persoonlijke situatie en individuele voorkeur. Persoonlijke betrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Zo wordt er aandachtig geluisterd naar u vooraleerst van alles wordt ingezet aan onderzoek. Wij willen gericht en snel tot de juiste diagnose komen, maar zonder onnodige verrichtingen. Daarnaast willen wij het voor u zo comfortabel mogelijk maken en dat u zo min mogelijk last heeft van uw "verblijf in een medische omgeving". Dat doen wij door uw privacy te respecteren en u respectvol te behandelen, maar ook door perfect op tijd te werken, alle onderzoeken direct te doen en een zeer snelle toegangstijd. >> Lees wat andere patiënten zeiden over ons.

Goede zorg betekent ook weten waar anderen het moeten overnemen

 

Onze cardiologen hebben een goed inzicht in hun 'eigen kunnen' en waar de grenzen liggen. Onze patiënten kunnen er op vertrouwen dat zij volgens de laatste inzichten worden behandeld en, daar waar nodig, tijdig worden doorverwezen naar tertiaire academische of topklinische cardiologen in complexe gevallen of als een hartoperatie of dotter/stent/ablatie-interventie nodig is.

Kwaliteit en veligheid

 

HartKliniek streeft continu naar het verbeteren en leveren van kwalitatief excellente en veilige zorg.

1. Kwaliteit

Het leveren van excellente kwaliteit is het uitgangspunt in het dagelijks handelen van alle medewerkers in HartKliniek. Hoe wij weten dat wij u de juiste kwaliteit van zorg bieden? Door normen na te leven die door experts zijn opgesteld; door ons te laten toetsen door externe en interne partijen èn door de zorg te verbeteren aan de hand van verbeteracties die uit de toetsingen zijn voortgekomen. Kwaliteit wordt ook bepaald door u zelf. Binnen HartKliniek vinden wij het belangrijk te horen, wat u als patiënt ervaren heeft in ons medisch centrum. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg steeds verder verbeteren.

2. Veiligheid voor patiënt en medewerker

Veilige zorg staat hoog in het vaandel binnen HartKliniek. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Wij zien veilige zorg als onze zorg en om dat te realiseren, zijn er verschillende instrumenten geïmplementeerd. Patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en u kunt bijdragen aan uw veiligheid.

Het TweeSteden ziekenhuis streeft continu naar het leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor onze patiënten, in een omgeving waar de patiënt centraal staat. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers:

1. Kwaliteit

Het leveren van uitstekende kwaliteit is het uitgangspunt in het dagelijks handelen van alle medewerkers in het TweeSteden ziekenhuis. Hoe we weten dat we u de juiste kwaliteit van zorg bieden? Door normen na te leven die door experts zijn opgesteld; door ons te laten toetsen door externe en interne partijen èn door de zorg te verbeteren aan de hand van verbeteracties die uit de toetsingen zijn voortgekomen. Lees hier meer over deze toetsingen en keurmerken.

Kwaliteit wordt ook bepaald door u! Binnen het TweeSteden ziekenhuis vinden we het belangrijk te horen, wat u als patiënt ervaren heeft in ons ziekenhuis. Zo kunnen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. Lees hier meer over hoe u uw stem kunt laten horen.

2. Veiligheid voor patiënt en medewerker

Veilige zorg staat hoog in het vaandel binnen het TweeSteden ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, bezoekers èn medewerkers zich veilig voelen. Wij zien veilige zorg als onze zorg en om dat te realiseren, zijn er verschillende instrumenten geïmplementeerd. Patiëntveiligheid, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en u kunt bijdragen aan uw veiligheid. Hier leest u meer over deze instrumenten.

3. Transparantie

Het is voor ziekenhuizen belangrijk én verplicht om openheid over bepaalde zaken te geven. Ook het TweeSteden ziekenhuis hecht aan transparantie over de kwaliteit en veiligheid van zorg. We geven deze openheid door cijfers over onze zorg openbaar te maken en deze zogeheten indicatoren aan te leveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het landelijke Kwaliteitsinstituut. We spiegelen onze resultaten aan andere ziekenhuizen, toetsen ze aan de landelijke kwaliteitsnormen en bevragen onze patiënten om te weten te komen waar we staan en waar onze zorg nog beter kan.

- See more at: http://www.tweestedenziekenhuis.nl/patient/patientveiligheid-en-kwaliteit/#sthash.HenekJkX.dpuf

Bel vandaag, kom vandaag en krijg vandaag uw uitslag

 

Hartpatiënten willen zorg die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Wij doen niet moeilijk met afspraken, bel en kom langs, wij zijn er gewoon. En alle nodige onderzoeken vinden direct dezelfde dag plaats tijdens 1 consult. Aan het einde van de onderzoeken bespreekt de cardioloog met u ook direct de uitslag en de diagnose. Uw huisarts ontvangt direct aansluitend op uw bezoek per email of post terugkoppeling opdat hij/zij precies weet hoe het met u en uw hart gaat. Van deze medische brief ontvangt u een kopie.

Korte wachttijden

 

HartKliniek heeft korte wachttijden. U kan, op verwijzing, snel bij ons terecht voor een afspraak (op doordeweekse dagen). Maar natuurlijk ook op een voor u geschikt ander moment.

Zonder kosten voor u

 

U hoeft ons niets te betalen voor onze dienstverlening. Hoe u ook verzekerd bent, basis of aanvullend. Omdat wij als relatief nieuwe toetreder voorlopig (nog) geen zorgcontract hebben met zorgverzekeraars, declareren wij op basis van marktconforme passantentarieven. Dat betekent dat wij werken voor 60 tot 80% van het gangbare ziekenhuistarief. De zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht ons dit deel te betalen en dat doen ze ook. Het deel dat ze niet betalen is voor ons niet van belang, wij nemen dit voor onze eigen rekening. Dat betekent dat als u naar ons bent verwezen, u niets bij hoeft te betalen met uitzondering uiteraard van het jaarlijkse eigen risico dat voor iedereen geldt. Ook dat is ‘Wij Delen Uw Zorg’. Wij vinden dat zorg niet onnodig duur mag zijn.

Prettige omgeving

Mensen in een kwetsbare situatie zoals ziekte verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Ook de fysieke omgeving waarin zorg wordt gegeven heeft impact op gezondheid en welzijn. is. In HartKliniek is er veel aandacht voor een healing environment. Letterlijk betekent dit een ‘helende omgeving’: het ontwerp en de inrichting van het gebouw zorgen ervoor dat mensen zich bij ons op hun gemak voelen en minder stress ervaren en dat medewerkers hier graag werken.