DBC's

DBC staat voor diagnose-behandelcombinaties en zegt iets over het totaal aan zorgactiviteiten.

Wat is een DBC?

Op het moment dat u voor het eerst met een klacht bij HartKliniek komt, opent uw cardioloog een zorgtraject. Dit is de startdatum van het behandeltraject. Het maakt hierbij niet uit of u voor een consult, (kort) onderzoek of een behandeling in HartKliniek moet zijn. Dit traject loopt door tot en met de afronding van uw behandeling. Een zorgtraject kan dus jaren duren. Om tussentijds de zorg in rekening te brengen, knippen wij het zorgtraject op in, opeenvolgende, stukjes. Deze periodes noemen we subtrajecten of DBC's.

Een DBC – tegenwoordig beter bekend als DBC-zorgproduct – is een code van negen cijfers die iets zegt over de inhoud van het totaal aan zorgactiviteiten (diagnose, behandeling en controles). Aan de hand van de DBC krijgt men informatie over het totale behandeltraject. HartKliniek maakt na iedere periode de rekening ('zorgfactuur') op. Zo’n rekening kan een andere begindatum hebben dan u verwacht. Deze datum kan anders zijn dan de datum waarop u een afspraak had met uw medisch specialist. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u dit jaar een policonsult heeft gehad, maar toch het eigen risico van het vorige jaar moet betalen.

Vragen?

Neem bij twijfel over de rekening en het eigen risico contact op met ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur via 088 - 500 2000 (kies 4) of e-mail naar: declaratie@hartkliniek.com

phone