Declareren bij uw zorgverzekeraar

Vaak kunnen wij de zorgfactuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Dat is wel zo gemakkelijk. Sommige zorgverzekeraars willen echter dat patiënten zelf de kosten declareren.

1. HartKliniek declareert haar kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar

Voor HartKliniek declareert Stichting Eucura rechtstreeks de zorgkosten bij diverse zorgverzekeraars (indien u ons daarvoor heeft gemachtigd). Met een akte van cessie draagt u, de verzekerde, het recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan ons. U hoeft het bedrag niet eerst zelf te betalen.

2. Sommige zorgverzekeraars willen dat u als patiënt de factuur zelf stuurt

Bent u verzekerd bij CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, DITZO, A.S.R. ENO (Salland, Hollandzorg, ZorgDirect), Energiek, Menzis, Anderzorg of Hema (en alles wat hieronder valt) en vanaf 2023 Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life of ZieZo? dan moet u de zorgfactuur van HartKliniek zelf declareren (zelf indienen) bij uw zorgverzekeraar). Deze zorgverzekeraars accepteren niet dat wij rechtstreeks voor u declareren.

U ontvangt van HartKliniek de 'zorgfactuur', hierop staan zorgcodes en uw behandelingen. De zorgfactuur stuurt u naar uw zorgverzekeraar:

Declareert u via briefpost bij uw zorgverzekeraar? Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe u dit het beste kunt doen.

Declareert u digitaal? Het digitaal indienen van een zorgrekening kan u doen via uw persoonlijke omgeving op de website van de zorgverzekeraar. Ook hebben veel zorgverzekeraars een app, waarmee een declaratie kan worden ingediend via een mobieltje. Let op dat bij digitaal declareren de gehele zorgfactuur van HartKliniek op de foto of scan staat en dat het goed leesbaar is.

Zodra de declaratie is verwerkt, stort uw zorgverzekeraar de maximale vergoeding, met inhouding van uw nog openstaande eigen risico op uw persoonlijke bankrekening. Uw zorgverzekeraar zal dit aan u melden middels een vergoedingenoverzicht / specificatie.

Email een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) naar ons via specificaties@hartkliniek.com of stuur per gewone briefpost naar: Stichting Eucura, Financiële administratie, Randstad 21-77, 1314 BJ, Almere.

Hierna sturen wij u onze definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht. Het bedrag op de definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht is het bedrag dat u ons dient te betalen. Het bedrag dat wij u in rekening brengen, is opgebouwd uit de aan u uitgekeerde vergoeding en een eventueel door uw verzekeraar ingehouden eigen risico. Uw eigen bijdrage hoeft u niet te betalen, dit schelden wij u kwijt.*

Daarna betaalt u HartKliniek. U maakt het bedrag dat vermeld staat op de definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht over aan HartKliniek. Stort het volledige bedrag op bankrekeningnummer: NL87 FVLB 0699 4288 82 ten name van Stichting Eucura onder vermelding van het factuurnummer.

Stapsgewijs hoe u de kosten van HartKliniek betaalt:

  1. U stuurt de zorgfactuur van HartKliniek naar uw zorgverzekeraar.
  2. Uw zorgverzekeraar berekent hoeveel zij aan u betalen op basis van uw polis.
  3. Staat er nog eigen risico open? Uw zorgverzekeraar houdt dit in op de uitbetaling aan u, maar dit wordt wel administratief verrekend. U betaalt dus niet dubbel uw eigen risico.
  4. Uw zorgverzekeraar stort de vergoeding op uw persoonlijke bankrekening.
  5. U stuurt de zorgspecificatie van de zorgverzekeraar naar HartKliniek.
  6. HartKliniek stuurt u de definitieve afrekeningsnota / actueel rekeningoverzicht zonder eigen bijdrage*
  7. U betaalt de definitieve afrekeningsnota aan Stichting Eucura.

*HartKliniek scheldt uw 'eigen bijdrage' kwijt als u kunt aantonen op de afrekening van uw zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) dat er eigen bijdrage is. Indien wij geen zorgspecificatie van u ontvangen of als er geen eigen bijdrage is ingehouden door uw zorgverzekeraar, dan betaalt u ons het gehele bedrag dat vermeld staat op onze zorgfactuur.

phone