Eigen risico vs. eigen bijdrage

De termen 'eigen risico' en 'eigen bijdrage' lijken veel op elkaar, maar zijn toch twee verschillende dingen. Graag vertellen wij u het verschil tussen het eigen risico en een eigen bijdrage.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico bestaat uit een 'wettelijk' deel en eventueel ook een gekozen 'vrijwillig' deel. De eerste zorgkosten in een jaar dient u voor een bepaald bedrag altijd zelf te betalen. Dit heet het ‘eigen risico’.

Het eigen risico is een drempelbedrag dat u uit eigen portemonnee moet betalen. Het eigen risico bestaat uit een wettelijk verplicht eigen risico-deel met daar boven op nog een eventueel door u gekozen vrijwillig eigen risico-deel. In 2023 is het verplicht eigen risico 385,- euro. Het vrijwillig eigen risico varieert van 0 euro tot 500 euro (afhankelijk waar u voor heeft gekozen bij het afsluiten van uw zorgverzekering).

Naheffing van het eigen risico

Indien u uw eigen risico nog niet heeft ‘opgemaakt’, dan betekent dit dat uw zorgverzekeraar dit deel inhoudt voordat zij over gaat tot vergoeding. Uw zorgverzekeraar houdt precies bij hoe hoog uw eigen risico deel is dat u zelf nog moet betalen en zal dit ook aan u melden. Veel patiënten krijgen tot hun verbazing soms te maken met een zeer late naheffing van het eigen risico. De wijze en het moment waarop zorgverzekeraars deze rekening versturen verschilt per verzekeraar. Het kan voorkomen dat u als patiënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. U krijgt bijvoorbeeld een brief van je zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2022, terwijl u in 2023 naar HartKliniek of het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Voor meer informatie over het eigen risico raden wij aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Houdt hier rekening mee, zodat u straks niet voor een verrassing komt te staan. Op Zorgwijzer vindt u uitleg hoe het komt dat er bij een doorlopende behandeling een naheffing van het eigen risico van toepassing kan zijn.

Wat is een eigen bijdrage?

HartKliniek heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract. Hierdoor kan het zijn dat sommige zorgverzekeraars de behandeling niet 100% vergoeden. Om onze zorg voor iedereen toegankelijk te maken schelden wij het gedeelte dat niet vergoed wordt, ook wel de eigen bijdrage genoemd, kwijt. U betaalt alleen de jaarlijkse kosten van uw eigen risico, indien u deze nog niet heeft verbruikt.

Het is wel van belang dat u een verwijsbrief van uw (huis)arts heeft. Zonder verwijsbrief worden de kosten namelijk niet vergoed.

phone