Wat is een zorgspecificatie?

Een zorgspecificatie is een vergoedingsoverzicht van uw zorgverzekeraar. Het is een overzicht van de afrekening die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt en aan u toe heeft gestuurd, nadat u de zorgfactuur van HartKliniek heeft gedeclareerd. Op uw zorgspecificatie staat informatie over het door u gedeclareerde bedrag, de vergoeding die uw zorgverzekeraar heeft uitgekeerd en informatie over uw eigen risico en eigen bijdrage.

De zorgspecificatie van uw zorgverzekeraar vermeldt het volgende:

Heeft u geen een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar ontvangen?

Log in op de website van uw zorgverzekeraar. Hier kunt u een kopie van de afrekening downloaden. U kunt ook telefonisch een papieren zorgspecificatie bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Waarom is voor ons de zorgspecificatie van belang?

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van uw eigen bijdrage, dient u ons de zorgspecificatie te tonen. Door middel van dit vergoedingsoverzicht en de berekening van uw zorgverzekeraar kunnen wij namelijk zien of, en welk bedrag, er is ingehouden aan eigen bijdrage op de uitkering van uw zorgverzekeraar. HartKliniek neemt de 'eigen bijdrage' pas voor haar rekening als u kunt aantonen dat er eigen bijdrage is ingehouden.

phone