Wegblijf-tarief (no-show)

Heeft u een afspraak en bent u verhinderd, geef dit dan minstens 24 uur van te voren door. Dit kan telefonisch via 088 – 500 2000 of per email via info@hartkliniek.com.

Zeg uw afspraak op tijd af

Als u niet komt opdagen tijdens een voor u gemaakte afspraak zonder dat u ons dit op tijd heeft doorgegeven, dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor kosten in rekening te brengen. U ontvangt dan een factuur.

Het no-show tarief hanteren wij als stimulans om de voor u gemaakte afspraak na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk.

No-show tarieven

phone