Tarieven

Indien u naar HartKliniek komt met een verwijsbrief van uw (huis)arts, dan vergoedt uw zorgverzekeraar samen met HartKliniek uw behandeling. De zorg van HartKliniek valt onder de basiszorg (zie Tarieven verzekerde zorg). Net zoals in het ziekenhuis wordt jaarlijks eenmalig uw eigen risico verrekend. Heeft u geen verwijsbrief? Dan kunt u ook een afspraak maken, maar betaalt u zelf de kosten. Als u de kosten zelf betaalt, kunt u op eigen initiatief (buiten het zorgstelsel) op onze poli-cardiologie komen voor diagnostiek en controles, maar ook voor cardiale preventieve gezondheidsonderzoeken (zie Tarieven zonder verwijzing).

Tarieven: Verzekerde zorg (met verwijzing)

Alle kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen bijdrage bij HartKliniek, deze wordt door HartKliniek kwijtgescholden. Uw eigen risico wordt, net zoals in het ziekenhuis, wel aangesproken.

Tarieven HartKliniek 2022

Tarieven HartKliniek 2021

Tarieven HartKliniek 2020

Tarieven HartKliniek 2019

Tarieven: Geen verzekerde zorg (zonder verwijzing)

U vraagt op eigen initiatief medische testen, consulten of preventieve gezondheidsonderzoeken aan. Deze zorg is geen verzekerde zorg en betaalt u zelf. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Tarieven HartKliniek 2022 geen verzekerde zorg

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Download hier onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.