CBR rijbewijskeuring cardiologie

Heeft u een keuring door een cardioloog nodig?

 

Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen of bij het dragen van een ICD. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Het kan zijn dat er wordt gevraagd naar een keuring door een cardioloog. Het CBR heeft HartKliniek hiervoor aangewezen.

Wij hanteren voor een standaard CBR-keuring de landelijke basisprijzen ('de vanaf tarieven').

In de regel ontvangt u het ingevulde CBR-formulier meteen mee naar huis. Dit formulier kunt u vervolgens zelf naar het CBR terugsturen.

Voor wie is deze rijbewijskeuring bedoeld?

 

Bij HartKliniek kan iedere weggebruiker terecht, ook chauffeurs voor het ‘groot rijbewijs’ categorie C (CE, vrachtwagen) en/of D (DE, autobus).

Niet lang wachten, u bent snel aan de beurt

 

Er zijn geen wachtlijsten voor rijbewijskeuring. Bel 088 - 500 2000 om met ons af te spreken in welke vestiging u het snelst terecht kunt.

Waar kan ik terecht?

 

HartKliniek is gecertificeerd voor alle cardiologische medisch-specialistische rijbewijskeuringen en werkt samen met het CBR. U kunt hiervoor in al onze klinieken terecht.

Afspraak maken

 

Om een afspraak te maken heeft u uw CBR verwijzing en legitimatiebewijs nodig. Wij verwerken uw keuring via ZorgDomein. Zorg dat u uw ZD code bij de hand hebt. Deze staat op de verwijzing van het CBR.

 

Wat moet ik meenemen naar de keuring?

 

Neem mee naar uw afspraak in HartKliniek:

 

  • Alle CBR-formulieren met ZD-code(s).
  • Uw identiteisbewijs.
  • Alle beschikbare medische informatie:
Samenvatting huisartsgegevens met betrekking tot uw hartaandoening
Meest recente brief van uw eigen cardioloog
  • Alle medicijnen die u gebruikt (neem de doosjes mee)
  • Als u een pacemakerdrager of ICD-drager bent, neem uw pasje mee

 

Kom goed voorbereid. U dient er zelf voor te zorgen dat uw medische geschiedenis (eerdere cardiologische diagnoses en behandelingen) bij ons bekend is. Dit doet u door bij uw huisarts of in het ziekenhuis de laatste cardiologische gegevens (brieven) op te vragen en mee te brengen tijdens uw CBR keuring in HartKliniek.

Heeft u deze gegevens niet bij de hand, dan kunnen wij u helaas niet keuren!

U kunt ons ook verzoeken de gegevens op te vragen. Dit houdt echter in dat onze cardioloog u dan pas op een later tijdstip voor het eerst kan zien of dat u moet terugkomen voor een vervolgafspraak of dat onze cardioloog u, na de eerste afspraak, belt. Pas dan kunnen immers alle medische gegevens meegewogen worden. De kost die wij hiervoor maken, moet u ook betalen. Per 15 minuten tijd die wij en onze cardioloog hiervoor nemen kost dit u: 53,83 euro. Wij maken hiervoor een inschatting.

U betaalt in HartKliniek niet meer dan het standaard tarief

 

Bij HartKliniek betaalt u alleen het wettelijk landelijke basistarief (111,49 euro inclusief 21% BTW) voor een standaard medisch-specialistische CBR rijbewijskeuring (art 101 Reglement Rijbewijzen). U kunt aan onze balie pinnen (of afgemeten cash betalen). De keuring wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Tarieven CBR-rijbewijskeuring cardioloog

 

Basistarief€ 111,49 inclusief 21% BTW  (Exclusief BTW is dit: € 94,62. Het BTW-deel bedraagt: € 19,87)

Het basistarief bestaat uit 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De indirecte tijd bestaat onder meer uit de administratietijd, het opstellen van het rapport, het interpreteren van informatie en correspondentie en de afhandeling van de procedure mbt inzage-, correctie en blokkeringsrecht. De directe keuringstijd is de tijd die gemoeid is met de daadwerkelijke keuring (het medisch onderzoek).

Alleen indien er aanvullend onderzoek(en) nodig is/zijn of als er nog medische gegevens dienen te worden nagevraagd en dit onze cardioloog meer tijd kost, worden er aanvullende kosten berekend. Dit wordt altijd eerst vooraf met u besproken en niet gedaan zonder uw toestemming.


 

  • Totale kosten met een of twee aanvullende onderzoeken:

Knipsel


 

  • Indien er aanvullende medische gegevens moeten worden opgevraagd uit het ziekenhuis of bij uw huisarts en onze cardioloog er op een later moment op moet terugkomen dan rekenen wij u de tijd die hiervoor nodig is ook aan u door. De kosten hiervan komen bovenop de kosten van uw keuring. Deze kosten worden per 15 minuten, dat onze cardioloog langer bezig is, berekend:

Per 15 minuten komt er € 53,83 bij (dit is inclusief 21% BTW)

(Exclusief BTW is dit: € 44,48. Het BTW-deel bedraagt: € 9,34).

Hoe gaat het er aan toe tijdens een rijbewijskeuring

 

De rijbewijskeuring bestaat uit een gesprek met de cardioloog, een 12-kanaals-ECG (hartfilmpje) en een bloeddrukmeting met zo nodig ook luisteren met de stethoscoop op de borstkas.

Er wordt gekeken naar uw lichamelijke conditie, uw medische voorgeschiedenis. De cardioloog stelt u een aantal vragen.Is er sprake van een eerdere hartaandoening. Bent u aan het hart geopereerd. Bent u momenteel nog steeds onder behandeling van een cardioloog. Hoe gaat het nu met u?

Als u (opnieuw) hartklachten heeft of al langere tijd niet door een cardioloog bent onderzocht, kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Alleen als u hiervoor toestemming geeft, wordt in dat geval bijvoorbeeld een fietstest of echo hart gedaan.

Per aandoening gelden bepaalde eisen ten aanzien van de rijbewijskeuring. De cardioloog kan u hier meer over vertellen tijdens de keuring.

Indien u een pacemaker of ICD draagt, wordt deze niet nagemeten, maar dient u wel het typenummer (pasje) te kunnen overleggen.

Na de keuring zal de cardioloog een onafhankelijk advies geven aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Heb ik inzage, correctie en blokkeringrecht?

 

Ja, u heeft ten allen tijde het recht op inzage, correctie en blokkering van het keuringsrapport of u kunt ervoor kiezen daar van af te zien.

 

Wie stuurt het keuringsrapport naar het CBR?

 

Is de keuring afgerond dan ontvangt u aan balie het door de cardioloog ingevulde CBR-formulier. Dit formulier kunt u zelf naar het CBR terugsturen. Een kopie van het CBR-formulier wordt door ons bewaard.

U kunt ook aan HartKliniek vragen het rapport in te dienen door middel van de ZD-code die u van het CBR heeft ontvangen (staat vermeld op de verwijsbrief en het keuringsverslag). Zodra de arts het rapport heeft ingediend kunt u via Mijn CBR een kopie inzien.