Bereikbaarheid van cardioloog (24/7) in spoedsituaties voor intercollegiaal overleg

Voor overleg bij acute problemen met andere behandelend artsen (huisartsen, dienstdoende cardiologen etc) is HartKliniek 24 uur/dag, 7 dagen/week bereikbaar. Onze HartKliniek cardioloog kan zo nodig uw behandelend arts in spoedsituaties toegang verlenen tot relevante informatie uit uw digitale dossier indien u, als patiënt, daarvoor toestemming geeft. Vanwege de poortwachtersfunctie en het belang van de kwaliteit en continuïteit van zorg kan doorgaans ook in spoedsituaties uw toestemming worden verondersteld.

Behandelend spoedarts? Bel met ons algemene telefoonnummer: 088 - 500 2000 en kies vervolgens een 1.

OUTSIDE THE NETHERLANDS: TELEPHONE  +31 (88) 5002000

For consultation in acute problems with other treating physicians (General practitioners, cardiologists on duty etc) is HartKliniek 24 hours/day, 7 days/week available.