arrow_left Alle nieuwsitems

Je kunt echt verschil maken: de patiëntenraad van HartKliniek

De patiëntenraad van HartKliniek behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle HartKliniek patiënten. Maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Op dit moment telt de patiëntenraad drie leden: de heer De Jong (voorzitter), de heer Van Coeverden en de heer Heinsbroek, alle drie patiënt bij HartKliniek. Wij gingen met hen in gesprek.


De raad geeft gevraagde en ongevraagde adviezen op niet medisch vlak welke kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en de efficiëntie van de organisatie, zoals op het gebied van automatisering. Elk jaar stelt de patiëntenraad enkele focuspunten vast. “Dit jaar staat in het teken van het bezoeken en kennismaken met meerdere vestigingen om zo een duidelijk beeld per kliniek en eventuele regionale verschillen te krijgen.” Aldus de heer Van Coeverden.


De heer De Jong vult aan: “Naast de locatie bezoeken adviseren wij in de verbetering van de huidige patiënten informatie, denk aan de communicatie met betrekking tot het declareren van de zorgkosten. Wij toetsen of de voorgestelde informatie voldoende duidelijk en overzichtelijk is. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen HartKliniek en de patiëntenraad.”


Dit jaar wil de patiëntenraad uitbreiden van drie naar vijf leden, zodat er een goede, waardevolle diversiteit ontstaat. Het bijdragen aan het zo toegankelijk mogelijk maken van de cardiologiezorg voor alle patiënten is voor de heer Van Coerverden, sinds de oprichting lid van de patiëntenraad één van de belangrijkste redenen om deel uit te maken van de raad. De heer Heinsbroek vertelt “Als lid van de patiëntenraad heb je de mogelijkheid om vanuit de beleving van de patiënt verbeteringen op het gebied van zorg aan te dragen en zo het niveau van de zorgverlening te verhogen. Je kunt echt een verschil maken.”


Patiënten kunnen ook rechtstreeks contact met de patiëntenraad opnemen als zij een vraag hebben. “Wij kunnen patiënten op allerlei gebieden adviseren of helpen een eventueel probleem onder de aandacht te brengen bij de organisatie, zodat processen geoptimaliseerd kunnen worden. Dat is mooi en brengt vooruitgang.” vertelt de heer De Jong.


Interesse om ook lid te worden van de HartKliniek patiëntenraad? Bekijk de vacature.

Lees hier meer nieuws

Nieuw in ons zorgaanbod: Syncope Poli bij HartKliniek Maastricht

Vanaf dinsdag 16 juli start de Syncope Poli in HartKliniek Maastricht. Iedere patiënt met flauwvallen kan terecht voor diagnostiek en [...]

We kijken niet alleen naar KPI’s, maar vooral naar wat een patiënt nodig heeft.

Inge Muller, leidinggevende medisch secretariaat vertelt over de menselijke maat en succesvolle triage bij patiëntcontact. [...]

Het HartKliniek hoofdkantoor gaat verhuizen

Na mooie jaren in Almere verhuist het hoofdkantoor per 1 april 2024 naar Naarden. Alle poliklinieken blijven op hun vertrouwde adres. [...]

phone