Patiëntenraad

De patiëntenraad van HartKliniek behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle HartKliniek patiënten.

Wat doet de patiëntenraad?

De patiëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur over het beleid en heeft hierbij de focus op de kwaliteit van zorg, de patiëntbeleving en de kliniekvoorzieningen.

De raad richt zich op het algemeen belang van patiënten en behandelt geen individuele klachten. Voor individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van HartKliniek.

De patiëntenraad werkt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en komt elk kwartaal bijeen om hun bevindingen te delen met de organisatie.

Leden patiëntenraad

Jaarverslag en werkplan

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de patiëntenraad? Hier vindt u binnenkort het jaarverslag en het werkplan van de patiëntenraad.

Contact

Heeft u een vraag voor de patiëntenraad of wilt u uw ideeën delen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de patiëntenraad. Zij zijn bereikbaar via de post of via email: patientenraad@hartkliniek.com

Het postadres van de patiëntenraad is:

HartKliniek
T.a.v. Patiëntenraad
Randstad 21-77
1314 BJ Almere

Vacatures patiëntenraad

Er zijn op dit moment geen vacatures. Mocht er in de patiëntenraad ruimte zijn voor nieuwe leden, dan worden de vacatures via deze website aangekondigd.

phone