Samenwerkingen

De patiënt staat centraal bij alles wat wij doen. Samenwerken met verschillende zorgorganisaties en disciplines vinden wij daarom belangrijk met als uitgangspunt, de patiënt de zorg te geven die hij nodig heeft.

Afstemmen zorgverlening

De huisarts fungeert voor u vaak als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Wij stemmen onze zorgverlening daarom goed af met uw huisarts. Zo ontvangt uw huisarts na ieder bezoek van u aan HartKliniek een terugkoppeling. Op deze manier weet u huisarts precies hoe het met uw hart en bloedvaten gaat.

Mocht een aanvullend onderzoek of behandeling in het ziekenhuis nodig zijn, dan wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis. Uiteraard gaat dit altijd in samenspraak met u en zorgen wij ervoor dat uw medische gegevens beschikbaar zijn in het betreffende ziekenhuis. Onze cardiologen zijn 24/7 beschikbaar om bij spoed uw medische gegevens te delen met de betreffende specialisten.

Ook werkt HartKliniek samen met cardio diëtisten en maatschappelijk werkers in het kader van de hartrevalidatie.

phone