088 - 500 2000

Privacy HartKliniek

Laatst gewijzigd: 25 januari 2019, 22.21 uur

Wij willen u de hoogste medische kwaliteit bieden, er voor zorgen dat u bij ons een fijne beleving ervaart en dat u de zorg ontvangt die het beste bij u past. Hiervoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij vinden uw privacy heel belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Het primaire verwerkingsdoel van HartKliniek is het leveren van goede cardiologische zorg. Daartoe worden persoonsgegevens gedeeld met behandelende artsen en apotheken, alsmede met de verzekeringsmaatschappijen, die vergoedingen aan HartKliniek uitkeren voor de verrichte zorg. HartKliniek zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens in overleg met de leverancier van de het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

HartKliniek zorgt er bovendien voor uitvoering te kunnen geven aan de rechten van patiënten wier persoonsgegevens worden verwerkt op het moment dat de patiënt daarom verzoekt.

Het gaat hier met name om het recht op:

 • Inzage,
 • Correctie, 
 • Vernietiging van gegevens,
 • Data portabiliteit.

Wat betreft dat laatste zullen alle elektronisch opgeslagen gegevens die van betrokkene worden verwerkt in “machine leesbaar formaat” beschikbaar worden gesteld zodat betrokkene, die kan meenemen naar een nieuwe zorgverlener binnen een termijn van 30 dagen.

In het hieronder volgende wordt u nader geïnformeerd over uw rechten en hoe u uw rechten kunt uitoefenen


HartKliniek respecteert uw privacy

Het zijn en blijven natuurlijk úw persoonsgegevens. Uw privacy is ons vertrekpunt:

 • Transparant
  Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens verzamelen en waarvoor wij die gebruiken.

 • Veilig bij HartKliniek
  Wij gebruiken uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze diensten. Wij delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden, behalve als wij uw expliciete toestemming hebben.

 • Keuze en controle
  U bepaalt of wij uw gegevens voor extra diensten van HartKliniek mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen.

 • Innovatief en open
  Wij blijven bedenken hoe wij uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.

Wilt u weten hoe wij precies met uw gegevens omgaan? U leest er alles over in ons privacy statement.

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft u een aantal rechten om uw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren. Door de komst van de AVG gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. HartKliniek gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van patiënten, cliënten en (voormalig) medewerkers om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Dit kan via het aanvraagformulier.

U heeft het recht om ons het volgende te verzoeken:

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. Wij vertellen u dan onder meer waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe lang wij ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen. Een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens kunt u ook indienen met het aanvraagformulier. Wij moeten natuurlijk zeker weten dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met het ingevulde formulier ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee? Wij verzoeken u vriendelijk om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)

Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt een deel van de gegevens eenvoudig zelf corrigeren aan de balie in een van de HartKliniek-vestigingen. U kunt ook een verzoek tot rectificatie indienen via het aanvraagformulier.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, door het aanvraagformulier in te vullen. Dit heeft wel tot gevolg dat wij onze diensten en producten niet langer aan u kunnen leveren.

Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens

In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden. Dit kunt u aangeven in het aanvraagformulier. Na beoordeling laten wij u weten of en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Dat kunt u het aanvraagformulier invullen.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden. U kunt dat via het aanvraagformulier aanvragen en uw keuze aangeven.

Zorgverzekeraars en wettelijke controle

Wij verstrekken in het kader van controle op aanvraag alleen aan zorgverzekeraars met wie wij een contract of betaalovereenkomst hebben persoonlijke en medische gegevens van onze patiënten.

Website

Tenslotte kan worden gemeld dat HartKliniek Nederland:

 • Google Analytics-cookies gebruikt;
 • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • 'gegevens delen' heeft uitgezet;
 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.