Vergoeding van uw kosten

Indien u naar HartKliniek komt met een verwijsbrief van uw (huis)arts, dan vergoedt uw zorgverzekeraar samen met HartKliniek uw behandeling. Hieronder wordt uitgelegd hoe de vergoeding in zijn werk gaat.

Vergoeding van uw kosten

stroomschema


*HartKliniek scheldt uw 'eigen bijdrage' altijd kwijt als u kunt aantonen op de afrekening van uw zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) dat er eigen bijdrage is. Indien wij geen zorgspecificatie van u ontvangen of als er geen eigen bijdrage is ingehouden door uw zorgverzekeraar, dan betaalt u ons het gehele bedrag dat vermeld staat op onze zorgfactuur.

**Jaarlijks betaalt u de eerste zorgkosten van 385,- euro zelf. Dit is het ‘verplicht eigen risico’. Heeft u ook een 'vrijwillig verhoogde eigen risico' dan moet u ook eerst dit betalen voordat u de rest vergoed krijgt.