Voor patiënten

Hoe maak ik een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met HartKliniek (088 - 500 2000) of het online afsprakenformulier invullen.

Op welke termijn kan ik een afspraak krijgen?

Wij hebben korte wachttijden. U kunt snel terecht in HartKliniek. Alle vestigingen zijn op werkdagen open van 8:30 tot 17:00.

HartKliniek is een zelfstandig behandelcentrum

HartKliniek is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als ziekenhuisvoorziening op grond van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV). Wij voorzien in medisch-specialistische cardiologiezorg. Iedereen kan bij ons een afspraak maken.

Kan ik overstappen van ziekenhuis naar HartKliniek?

Ja. U kunt de controles en behandelingen voortaan laten doen in HartKliniek. U zegt uw behandeling op in het ziekenhuis en vraagt uw huisarts om een 'overstap'-verwijzing. Omdat u al onder cardiologische controle staat, zal uw huisarts aan uw verzoek voldoen.

Als ik overstap, hoe is de continuïteit dan geregeld?

Wij vragen zo nodig alle relevante medische gegevens op uit het ziekenhuis. 'Wij gaan door waar uw vorige behandelaar is gebleven'. Wij maken altijd wel zelf onze eigen ECG en ECHO.

Kan ik als 'hartpatiënt uit controle ontslagen' ook terecht?

Ja. Een flink aantal 'oud' hartpatiënten blijkt opnieuw zorg nodig te hebben. Er zijn nogal wat mensen die al jaren geleden zijn ontslagen uit de controles en die toch weer naar de cardioloog moeten. Cardiologische aandoeningen zijn immers chronisch en kunnen 'sluimeren' en weer 'opkomen'. Soms is zelfs weer een operatie of dotter nodig. Ook verandert de medische behandeling van een aandoening soms. De wetenschappelijke inzichten varieren immers met de jaren, 'er kan steeds meer, er worden nieuwe medicijnen ontwikkeld en andere medicijnen blijken juist slecht te werken'. Als u niet meer onder controle van een cardioloog bent, maar u vermoedt dat het niet goed zit, meldt u zich dan aan. U heeft dan een nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig indien u in aanmerking wenst te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Zonder verwijzing bent u ook welkom, maar dient u de kosten zelf te betalen.

Zijn de kosten in het ziekenhuis hetzelfde als in HartKliniek?

Voor de kosten hoeft u het niet te laten; deze zijn in HartKliniek exact gelijk aan die van in het ziekenhuis. Alleen uw eigen risico wordt verrekend. Kort gezegd: 'iedere hartpatiënt betaalt maximaal jaarlijks 385,- euro (zijnde het verplicht eigen risico) plus een eventueel vrijwillig extra eigen risico (indien hiervoor is gekozen).

Wordt mijn behandeling vergoed door de verzekeraar?

Uw behandeling in HartKliniek wordt volledig of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Wordt er slechts een deel vergoed, dan betaalt HartKliniek de rest bij (ook wel ‘Eigen Bijdrage’ genoemd). Hierdoor heeft u zelf geen eigen bijdrage en wordt, net zoals in een gecontracteerd-ziekenhuis, alleen uw eigen rsico aangesproken.

Met welke verzekeraars heeft HartKliniek een contract afgesloten?

HartKliniek heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wij volgen de betaalregelingen en brengen geen eigen bijdrage in rekening. Dat betekent dat u, als patiënt, altijd in HartKliniek terecht kunt hoe u ook verzekerd. En dat u niet meer betaalt voor gebruik van onze zorg, dan jaarlijks het eigen risico. Het eigen risico wordt immers jaarlijks bij iedereen, die gebruik maakt van zorg, door de zorgverzekeraar ingehouden voordat overgegaan wordt tot vergoeding.

Ben ik welkom met een Budgetpolis of selectieve polis?

Ja. Ook mensen met de allergoedkoopste verzekering kunnen in HartKliniek terecht zonder bij te betalen.

Wordt mijn eigen risico aangesproken?

Het eigen risico in 2021 is €385,-. De eerste 385 euro voor zorg, gedekt vanuit de basisverzekering (per jaar), betaalt u dus zelf. Heeft u met uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken, dan betaalt u tot maximaal het afgesproken bedrag. De startdatum van uw behandeling in HartKliniek is bepalend bij de verrekening van het eigen risico. Uw eigen zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Wat neem ik mee als ik naar HartKliniek ga?

Wij zijn wettelijk verplicht patiënten te identificeren. Breng daarom bij uw bezoek altijd een identiteitsbewijs mee (rijbewijs, ID-kaart, paspoort, vreemdelingendocument).

Neem daarnaast mee:

  • De verwijsbrief (kan al aanwezig zijn in HartKliniek)
  • Uw medicijnkaart (of neem de originele medicijndoosjes mee)
  • Bloedlaboratoriumuitslagen (als u bloed heeft laten prikken)

Voor niet-verzekerde zorg (als u zelf betaalt) heeft u geen verwijsbrief of zorgpasje nodig.

Kan ik mijn afspraak wijzigen of annuleren?

U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren. Dit dient u uiterlijk 24 uur voor de afspraak te doen tijdens doordeweekse dagen (via de telefoon 088-500200 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wij wijzen u erop dat voor iedere afspraak in HartKliniek en/of het CDC, die niet tijdig wordt afgezegd, een wegblijftarief in rekening wordt gebracht.

Hoe hoog is het wegblijftarief / 'no-show' ?

Het wegblijftarief is wettelijk vastgesteld. Het niet komen opdagen is een verspilling van zorg omdat de gereserveerde tijd van de medisch specialist niet doelmatig kan worden gebruikt.

Bij welke vestigingen kan ik terecht?

Onze klinieken bevinden zich verspreid door heel Nederland. Kijk hier voor een vestiging bij u in de buurt.

Heb ik een verwijzing nodig?

Een behandeling in HartKliniek wordt alleen vergoed na rechtmatige verwijzing. U krijgt deze mee van uw huisarts of medisch-specialist. Meestal wordt de verwijsbrief digitaal rechtstreeks naar HartKliniek verstuurd. De verwijsbrief is dan al bij ons aanwezig. Voor een vervolg-afspraak hoeft u geen nieuwe verwijzing te hebben. Wel wanneer er een nieuwe klacht speelt.

Hoe lang is mijn verwijzing geldig?

 

Een verwijsbrief is 1 jaar geldig. Dat is de tijd tussen de dag van verwijzing (datum op verwijsbrief) en het 1e consult van u in HartKliniek. Heeft onze cardioloog met afgesproken dat u moet terug komen, dan blijft uw verwijzing geldig tot dat u weer op de poli bent terug gekomen. U heeft geen nieuwe verwijzing nodig ook al moet u pas over twee of drie jaar terug komen.

Wanneer is een nieuwe verwijsbrief nodig?

U heeft bij iedere nieuwe zorgvraag een nieuwe verwijsbrief nodig. Bent u uit controle ontslagen of is het onduidelijk of u ooit nog terug moet komen, dan is altijd een nieuwe verwijzing nodig.

Vanaf welke dag is mijn verwijzing geldig?

De datum op de verwijsbrief mag niet ná de datum van uw eerste afspraak vallen. Belangrijk dus om eerst de verwijsbrief te regelen voordat u in HartKliniek langs komt. Wanneer u zonder verwijsbrief toch een behandeling wenst te ondergaan, dan heeft u geen recht op vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Uw ontvangt dan de zorgfactuur thuis en zal die zelf moeten voldoen.

Kan ik ook komen zonder verwijzing van een huisarts?

Ja, u kunt zelf een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts. U betaalt dan zelf de kosten. Uw ontvangt dan de zorgfactuur thuis en zal die zelf moeten voldoen. Cardiologische controles op uw eigen verzoek (zonder verwijzing) en preventieve chek-ups vallen niet onder de verzekerde zorg. Voor de kosten kijk op deze pagina.

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u toch geholpen worden, dan kunt u een afspraak maken onder voorwaarde dat u de rekening voor de geleverde zorg zelf betaalt.

Verwijzing vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u op het moment dat u op de policardiologie in onze kliniek komt? Dan kunnen wij u toch helpen, onder voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u binnen 14 dagen de verwijsbrief alsnog aan het HartKliniek toestuurt. Doet u dat niet, dan betaalt u zelf de rekening voor de geleverde zorg.

Hoe betaal ik voor onderzoek/controle als ik niet verzekerd ben?

U kunt door HartKliniek onderzoek naar wens laten uitvoeren, ook als u niet verzekerd bent. U betaalt voorafgaand aan het onderzoek. U kunt in alle vestigingen pinnen.

Wat als ik geen zorgverzekering heb?

Als u geen Nederlandse zorgverzekering hebt, moet u vooraf de zorg betalen. HartKliniek maakt een inschatting van de kosten van uw behandeling. De afdeling Financiële Administratie maakt hiervoor een zorgfactuur. De definitieve afekeningsnota kan afwijken van het reeds door u betaalde bedrag. U ontvangt dan op een later tijdstip een aanvullende factuur met het restantbedrag wat u nog moet betalen of u krijgt het teveel betaalde bedrag terug. Bij een vervolgafspraak in HartKliniek wordt voorafgaand aan uw bezoek opnieuw beoordeeld of u reeds voldoende heeft betaald of dat er een bijbetaling noodzakelijk is. Deze betaling moet vooraf aan de vervolgafspraak door u gedaan zijn.

Wat kost een behandeling?

Het tarief van de behandeling is afhankelijk van de diagnose en uw behandeltraject. Het uiteindelijke bedrag voor uw behandeling wordt bepaald door uw zorgverzekeraar. Kijk op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit of het Ministerie van Volksgezondheid als u meer wilt weten over de tarieven in de medische specialistische zorg. Kijk hier voor de HartKliniek tarieven.

Mag ik mijn behandelaar zelf kiezen?

Iedereen heeft recht op vrije artsenkeuze. Dat is in de wet vastgelegd. Dat betekent dat u terecht kunt bij de arts die u uitkiest.

Moet ik de kosten van HartKliniek voorschieten?

U hoeft de kosten niet voor te schieten.

Moet ik bijbetalen als ik naar HartKliniek ga?

Nee. U kunt in HartKliniek terecht zonder dat u een eigen bijdrage moet betalen

Ik ben verwezen naar het ziekenhuis, mag ik naar HartKliniek?

U kunt er voor kiezen om in plaats van naar het ziekenhuis te gaan, naar ons te gaan. Een verwijzing cardiologie geldt namelijk voor heel Nederland, welke naam van cardioloog er ook op geschreven staat. Als u bijvoorbeeld naar een cardioloog bent verwezen in Amsterdam, Zwolle of waar dan ook, dan geldt hij ook voor alle vestigingen van HartKliniek.

Kan ik bij HartKliniek parkeren?

Ja, wij beschikken bij iedere vestiging over ruime parkeergelegenheid. Bij de meeste vestiginen is er gratis parkeergelegenheid. Kijk op de pagina van de betreffende vestiing voor meer informatie.

Wat gebeurt er als ik toch naar het ziekenhuis moet?

HartKliniek richt zich op uitvoering van poliklinische diagnostiek, strategisch zorgbeleid, medicamenteuze behandeling en nazorg. Een belangrijke en kritische voorwaarde hierbij is dat er sluitende afspraken zijn gemaakt met academische en topklinische ziekenhuizen voor eventuele ingrepen. Wij zoeken samen met u uit waar voor u de beste en snelste ziekenhuisbehandeling mogelijk is als dit nodig is. Uiteraard kan dit altijd in het ziekenhuis van uw eigen keuze. Regionaal kunt u, voor wat betreft de spoedeisende hulp/zorg, een blijvend beroep doen op het gewone streekziekenhuis bij u in de buurt. Omdat HartKliniek 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week bereikbaar is voor ziekenhuizen, is overdacht van uw medische dossier in het geval van spoed, gewaarborgd. Na uw ziekenhuisbezoek (bijvoorbeeld op de SpoedEisende Hulp) of na een dotter komt u weer langs bij ons om alles na te lopen, eventuele aanvullende onderzoeken te doen en om de beste keuze te maken hoe verder te gaan.

Waarom vragen jullie mijn oude medische gegevens op uit andere ziekenhuizen?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat onze cardiologen weten hoe u in het verleden bent behandeld. Indien sprake is van een medische (voor)geschiedenis, vragen wij uw toestemming om relevante medische brieven en eventueel onderzoeksuitslagen uit het ziekenhuis op te mogen vragen. Geef ons toestemming om uw medische gegevens op te mogen vragen. Stuur een door u ingevuld en ondertekend toestemmings (machtigings) formulier naar ons terug (per fax of email) zodat wij voorafgaande aan uw consult al uw gegevens kunnen opvragen bij uw vorige behandelaar.

Hoe is mijn privacy en medisch dossier gegarandeerd?

HartKliniek draagt zorg voor een zorgvuldige cliënten- en patiëntenadministratie. HartKliniek bewaart in de nodige persoonsgegevens en medische gegevens van haar cliënten en patiënten, waaronder begrepen anamnesegegevens en onderzoeksresultaten. HartKliniek zal deze gegevens geheimhouden en alleen delen met door HartKliniek in het kader van het onderzoek ingeschakelde andere ziekenhuizen en kliniek die onder het medisch beroepsgeheim vallen. Op de gegevens van onze cliënten en patiënten zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing, welke door HartKliniek in acht worden genomen.

Worden alle kosten in HartKliniek vergoed?

Ja. Met een verwijsbrief van een arts of medisch specialist heeft u recht op vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt ons het landelijk marktconforme tarief. U hoeft zelf niets bij te betalen. Ook al zijn wij een zelfstandige (particuliere) zorginstelling, u hoeft bij ons geen eigen bijdrage te betalen. Uw eigen risico wordt wel verrekend. Net zoals in het ziekenhuis wordt dit aangesproken. Dat geldt zowel voor het verplicht eigen risico en voor het vrijwillig eigen risico.

Wat houdt het eigen risico in?

Indien u naar ons toe bent verwezen door uw huisarts betaalt u, net zoals in het ziekenhuis, gedurende de gehele behandeling jaarlijks uw verplicht eigen risico en uw eventueel gekozen extra vrijwillig risico. In 2020 is het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op € 385,- per jaar. De hoogte van een eventueel vrijwillig eigen risico heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Ieder jaar verrekent uw zorgverzekeraar eerst eenmalig dit eigen wettelijk én vrijwillig risico met u op de door u gemaakte kosten. Deze kosten bent u altijd verplicht zelf te betalen indien u voor de eerste keer in het jaar medisch specialistische zorg krijgt of bepaalde geneesmiddelen afhaalt. Het eigen risico betaalt u ieder jaar derhalve slechts eenmalig, hoe vaak u ook gebruik maakt van medisch specialistische zorg in welk ziekenhuis of kliniek dan ook in Nederland.

Wat is een DBC?

Een DBC-zorgtraject is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. HartKliniek of een ziekenhuis brengt geen afzonderlijke zorgactiviteiten of bezoeken in rekening, maar hanteert één tarief voor een vastgesteld traject. Afhankelijk van de duur van de behandeling kan een DBC-zorgtraject bestaan uit meerdere DBC-subtrajecten. DBC-subtrajecten hebben namelijk een (wettelijk) vastgestelde looptijd. Een eerste subtraject heeft een doorlooptijd van 90 dagen. Op dag 91 opent dan een vervolgtraject. Alle opvolgende subtrajecten hebben een looptijd van 120 dagen. Echter, uitgevoerde zorgactiviteiten kunnen de doorlooptijd van DBC-subtrajecten beïnvloeden waardoor deze eerder of later sluiten. Doordat na het afsluiten van het DBC-subtraject altijd aansluitend een vervolg DBC-subtraject geopend wordt, kan het voorkomen dat de begindatum van de DBC niet gelijk is aan de datum dat je op consult bent geweest bij de arts.

Waarom heb ik meerdere facturen voor een DBC zorgtraject?

Voor elk DBC-subtraject wordt een factuur opgemaakt en afzonderlijk van elkaar gedeclareerd bij de zorgverzekeraar als ‘zorgproduct’. Afhankelijk van de diagnose, het aantal bezoeken, de onderzoeken en behandeling die u ondergaat (poliklinisch of dagbehandeling) kan de prijs van een DBC-zorgproduct verschillen.

Hoe kan het dat soms de afhandeling van kosten zo laat plaats vindt?

HartKliniek kan en mag haar rekening pas sturen nádat een bepaald deel van uw behandeling is afgesloten. Een behandelingsdeel is een ‘DBC’. Sommige DBC’s staan kort open, maar voor andere geldt dat deze 3 tot 4 maanden open moeten blijven staan per behandeling. Sommige DBC’s (bijvoorbeeld de vergoeding voor hartrevalidatie) staan zelfs een heel jaar open. Pas nadat een DBC ‘officieel’ afgesloten is, kan en mag HartKliniek een factuur versturen. De termijn dat een DBC ‘open moet staan’ is door de wettelijk overheid bepaald. Daarnaast kan er vertraging in de factuur-administratie optreden bij de zorgverzekeraar. De overheid heeft bepaald dat een rekening tot twee jaar na dato mag worden verstuurd naar een patiënt. Dit kan betekenen dat uw eigen risico van de zorgverzekering na twee jaar nog kan worden aangesproken.

De datum die op de factuur staat klopt niet. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat deze datum niet overeenkomt met de dag dat u in HartKliniek bent geweest. Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de DBC. Het is ook mogelijk dat de datum op de factuur, de datum is van een eerste onderzoek en u pas later bij de cardioloog bent geweest.

Het bedrag dat ik moet betalen is hoog. Hoe komt dat?

De tarieven voor de zorg worden weliswaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), zoals besloten in de wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Dit tarief heet ‘marktconform’ te zijn, maar in de praktijk bepalen zorgverzekeraars zelf wat zij marktconform vinden en dit dus niet altijd het WMG of NZA tarief. De prijs voor een zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde prijs. Dat betekent dat deze prijs niet in verhouding hoeft te staan tot de aan u geleverde inspanning en de tijd. Het kan zijn dat bij u meer of minder onderzoek/ behandeling heeft plaatsgevonden dan gemiddeld.

Kunt u me vooraf vertellen wat mijn behandeling gaat kosten?

Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat vooraf niet bekend is hoe een behandeltraject eruit gaat zien. Pas achteraf kan dit bepaald worden op basis van de verleende zorg. In sommige gevallen kan een prijsindicatie worden gegeven, als een medisch specialist een diagnose heeft gesteld.

Krijg ik de factuur zelf of gaat deze naar de zorgverzekeraar?

Voor uw gemak kunnen wij onze rekening bij vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars direct declareren. Het voordeel voor u is dat u geen factuur van ons thuis ontvangt. Dat is gemakkelijk. Met ingang van 01 januari 2019 wil een enkele verzekeraar echter dat u zelf declareert. Ook dan kunt u gewoon behandeld worden in HartKliniek en worden de kosten vergoed, maar dient u de factuur van uw behandeling zelf naar uw zorgverzekeraar toe te sturen. Bij deze zorgverzekeraars ontvangt u het geld direct op uw eigen bankrekening en dient u dit bedrag vervolgens door te storten naar de bankrekening van HartKliniek

Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Wie krijgt de factuur?

De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van een behandeling, ontvangt de factuur. Krijgt uw behandeling een vervolg terwijl u inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Dan ontvangt uw nieuwe zorgverzekeraar de factuur.

Wat gebeurt er met het eigen risico als mijn behandeling doorgaat in het volgende jaar?

Als uw behandeling meerdere jaren duurt, dan zult u jaarlijks uw verplicht eigen risico aan uw verzekeraar moeten betalen.

Ik ben in het buitenland verzekerd voor ziektekosten

Nederlandse verzekeraars vergoeden HartKliniek altijd. Dat geldt niet altijd in het buitenland. Neem altijd eerst contact op met uw buitenlandse zorgverzekeraar om te informeren of uw verzekeraar de behandeling in het HartKliniek zal vergoeden . U krijgt van uw zorgverzekeraar formulieren die u moet invullen voordat een behandeling kan worden gestart. Met een European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (voor meer informatie zie www.ehic.nl). Als u geen EHIC heeft, dan wordt u in onze kliniek als onverzekerde patiënt behandeld. Dit houdt in dat u de rekening in eerste instantie zelf dient te betalen. Deze kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

Can I receive treatment as an international patient?

If you have health insurance abroad you should first contact your insurer to determine wether your policy will cover treatment provided by HartKliniek Nederland. Your insurer should provide you with forms to fill out before your medical treatment will commence.

If you are a European Health Insurance Card (EHIC)holder, you will have the right to essential medical care during a temporary stay abroad. The European Health Insurance Card (EHIC) provides EU/EEA citizens access to necessary medical care in 33 countries within Europe and Australia.

Should you require medical attention, wether in an emergency or a non-emergency situation, and you are not a EHIC holder, you will be charged for all necessary medical expenses. After you have paid for said expenses you will be issued an invoice that you can submit to you health insurer to receive reimbursement when you get home.

HartKliniek is buiten kantoortijden alleen bereikbaar voor spoed?

Ja. HartKliniek is continu bereikbaar. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur (telefoon: 088 - 500 2000). U krijgt dan onze doktersassistente aan de lijn. Zij kan u zo nodig doorverbinden met uw eigen cardioloog of u laten terugbellen. Om u in acute spoedgevallen advies te geven is onder hetzelfde telefoonnummer buiten kantoortijden (24 uur per dag / 7 dagen per week) onze dienstdoende cardioloog bereikbaar. Deze kan u adviseren bij acute medische problemen. Tevens kan hij overleggen met een behandelend arts bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Wij adviseren u echter bij spoed altijd 112 te bellen !