Veelgestelde vragen cliënten en patiënten

Wie kan zich laten behandelen in HartKliniek?

Bij ons kan iedereen terecht voor alle behandelingen van hart- en vaatziekten die voorheen waren voorbehouden aan 'gewone' ziekenhuizen. HartKliniek is een door de Minister erkend zelfstandig behandelcentrum voor medisch specialistische cardiologie.

Waarom zou ik naar HartKliniek gaan en niet naar het ziekenhuis?

 • U betaalt niet meer dan in een ziekenhuis
 • Alleen uw eigen risico wordt verrekend
 • Excellente cardiologie, maar beslist geen ‘ziekenhuisgevoel’ meer
 • 1 op 1 met de cardioloog (geen arts-assistenten of verpleegkundige)
 • Steeds dezelfde cardioloog als u terugkomt
 • Korte wachttijden poli-cardiologie en gemakkelijk weer bereikbaar bij vragen
 • Alle medische onderzoeken/testen worden direct gedaan (meteen duidelijkheid)
 • U krijgt een kopie van ieder medische verslag dat wij aan uw huisarts sturen
 • Uitstekende samenwerking met ziekenhuizen en andere klinieken
 • Continuïteit gewaarborgd: als nodig kunt u gewoon (ook) naar ieder ziekenhuis
 • Uw medische gegevens zijn bij ons 24/7 opvraagbaar
 • Vrije keuze in doorverwijzing voor operatie / dotter / ablatie etc

Kan ik overstappen van ziekenhuis naar HartKliniek?

Ja. Ook u kunt de controles en behandelingen voortaan laten doen in HartKliniek. Overstappen is heel eenvoudig. U zegt uw behandeling op in het ziekenhuis en vraagt uw huisarts om een 'overstap'-verwijzing. Omdat u al onder cardiologsche controle staat, zal uw huisarts aan uw verzoek voldoen. Inmiddels zijn duizenden hartpatiënten u voorgegaan; zij kozen er voor om onder controle te komen van de cardioloog van HartKliniek. En, stel dat er 'buiten kantooruren' er iets met u aan de hand is, dan bent u ook altijd welkom in het ziekenhuis bij u in de buurt.

Als ik overstap naar HartKliniek, hoe zit het dan met de continuïteit?

'Wij gaan door waar uw vorige behandelaar is gebleven'. Wij vragen zo nodig alle relevante medische gegevens op zodat medische onderzoeken, mits deze goed zijn gedaan in het ziekenhuis, niet standaard te hoeven worden over gedaan. Omgekeerd geldt, dat als het toch weer nodig is dat u naar het ziekenhuis moet gaan (naar de spoedeisende hulp, of voor een korte opname), HartKliniek 24/7 bereikbaar is voor overleg met de arts van het ziekenhuis.

Als ik overstap naar HartKliniek, hoe zit het dan met de kosten?

Voor de kosten hoeft u het niet te laten; deze zijn in HartKliniek exact gelijk aan die van in het ziekenhuis en uw eigen risico wordt in het hezelfde jaar niet opnieuw verhaald. Kort gezegd: 'iedere hartpatiënt betaalt in Nederland jaarlijks maximaal eenmalig 385,- euro (zijnde het verplicht eigen risico 2020) plus een eventueel zelf gekozen vrijwillig extra eigen risico.

Kan ik als "hartpatiënt die al uit controle is ontslagen" ook terecht?

Ja. Een flink aantal oud-patiënten blijkt opnieuw zorg nodig te hebben. Er zijn nogal wat mensen die al jaren geleden zijn ontslagen uit de controle van de cardioloog en die toch weer naar de cardioloog moeten. Cardiologische aandoeningen zijn immers chronisch en kunnen 'sluimeren' en weer 'opkomen'. Soms is zelfs weer een operatie of dotter nodig. Ook verandert de medische behandeling van een aandoening soms. De wetenschappelijke inzichten varieren immers met de jaren, 'er kan steeds meer, er worden nieuwe  medicijnen ontdekt en andere medicijnen blijken juist slecht te werken'. Als u niet meer onder controle van een cardioloog bent, maar u vermoedt dat het niet goed zit, meldt u zich dan aan. U heeft wel een verwijzing van uw huisarts nodig indien u in aanmerking wenst te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Zonder verwijzing bent u uiteraard ook welkom, maar dient u de kosten zelf te betalen.

Hoe maak ik een afspraak?

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met HartKliniek (088 - 500 2000) of het online  >> afsprakenformulier invullen.

Op welke termijn kan ik een afspraak krijgen?

Wij hebben korte wachttijden. U kunt snel terecht in HartKliniek. Alle vestigingen zijn op werkdagen open van 8:30 tot 17:00.

Wat moet ik meenemen als ik naar HartKliniek ga?

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht patiënten te identificeren. Breng daarom bij uw bezoek altijd een identiteitsbewijs mee (rijbewijs, ID-kaart of paspoort).

Neem daarnaast de volgende documenten mee:

 • De verwijsbrief (kan al aanwezig zijn in HartKliniek)
 • Verzekeringspasje van uw zorgverzekeraar
 • Zo mogelijk ook uw AMO (gratis af te halen bij uw apotheek) medicatieoverzicht (of de doosjes met uw medicijnen)
 • Zo mogelijk ook uw recente laboratoriumuitslagen (als van toepassing)

Voor niet-verzekerde zorg (als u zelf betaalt) heeft u geen verwijsbrief of zorgpasje nodig.

Kan ik mijn afspraak wijzigen of annuleren?

U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren. Dit dient u uiterlijk 24 uur voor de afspraak te doen tijdens doordeweekse dagen (via de telefoon 088-500200 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wij wijzen u erop dat voor iedere afspraak in HartKliniek en/of het CDC, die niet tijdig wordt afgezegd, een wegblijftarief in rekening wordt gebracht.

Hoe hoog is het wegblijftarief / 'no-show' ?

Het wegblijftarief is wettelijk vastgesteld. Het niet komen opdagen is een verspilling van zorg omdat de gereserveerde tijd van de medisch specialist niet doelmatig kan worden gebruikt.

Het wegblijftarief is 65 euro per keer dat u een poliklinische afspraak niet na komt dan wel niet 24 uur van te voren afzegt.

Het wegblijftarief voor een dagbehandeling is 500 euro per keer dat u een dagopname niet na komt dan wel niet 24 uur van te voren afzegt.

Het wegblijftarief voor niet-verzekerde zorg, zoals bijvoorbeeld een HealthCheck, bedraagt 100% van de kosten van het voor u gereserveerde onderzoek (met in geval het een HealthCheck betreft een minimum van €335,-) indien u niet 24 uur van te voren afzegt.

Bij welke vestigingen kan ik terecht?

U vindt onze huidige vestigingslocaties op deze pagina.

Kan ik zelf ook een afspraak maken zonder verwijzing van een huisarts?

Ja, u kunt zelf een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts. U betaalt dan zelf de kosten. Cardiologische controles op uw eigen verzoek (zonder verwijzing) en preventieve chek-ups vallen niet onder de verzekerde zorg. Voor de kosten kijk op deze pagina.

Kan ik ook 's avonds of in het weekeinde terecht voor een poli-afspraak?

Ja, de cardiologen van HartKliniek houden op enkele locaties ook spreekuur op avonden en in het weekeinde (op zaterdagen). Bel voor een afspraak met ons algemene nr: 088 - 500 2000.

Hoe betaal ik voor onderzoek/controle als ik niet verzekerd ben?

U kunt door HartKliniek onderzoek naar wens laten uitvoeren, ook als u niet verzekerd bent. U dient wel voorafgaand aan het onderzoek te betalen. U kunt in alle vestigingen contant betalen of pinnen.

Ik woon in het buitenland en ben daar verzekerd. Kan ik ook terecht in HartKliniek?

Ja, dat kan. U ontvangt vooralgaande aan uw behandeling de rekening van HartKliniek. Deze rekening betaalt u rechtstreeks aan ons. Overleg vooraf met uw verzekeraar of u de kosten kunt declareren.

Wat kost een behandeling?

Het tarief van de behandeling is afhankelijk van de diagnose en uw behandeltraject. Zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra over de prijs, de kwaliteit en de samenstelling van de behandelingen. Het uiteindelijke bedrag voor uw behandeling wordt dus bepaald door uw zorgverzekeraar. Kijk op de site van de >> Nederlandse Zorgautoriteit of het >> Ministerie van Volksgezondheid als u meer wilt weten over de tarieven in de medische specialistische zorg. Kijk voor onze tarieven op >> Tarieven HartKliniek.

Kan ik bij HartKliniek parkeren?

Ja, wij beschikken bij iedere vestiging over ruime parkeergelegenheid. Bij HartKliniek Almere, HartKliniek Dronten, HartKliniek Amsterdam, HartKliniek Zandvoort, HartKliniek Den Haag en HartKliniek Nijmegen kunt u gratis parkeren.

Wat gebeurt er als ik toch naar het ziekenhuis moet?

HartKliniek richt zich op uitvoering van poliklinische diagnostiek, strategisch zorgbeleid, medicamenteuze behandeling en nazorg. Een belangrijke en kritische voorwaarde hierbij is dat er sluitende afspraken zijn gemaakt met academische en topklinische ziekenhuizen voor eventuele ingrepen. Wij zoeken samen met u uit waar voor u de beste en snelste ziekenhuisbehandeling mogelijk is als dit nodig is. Uiteraard kan dit altijd in het ziekenhuis van uw eigen keuze. Regionaal kunt u, voor wat betreft de spoedeisende hulp/zorg, een blijvend beroep doen op het gewone streekziekenhuis bij u in de buurt. Omdat HartKliniek 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week bereikbaar is voor ziekenhuizen, is overdacht van uw medische dossier in het geval van spoed, gewaarborgd. Na uw ziekenhuisbezoek (bijvoorbeeld op de SpoedEisende Hulp) of na een dotter komt u weer langs bij ons om alles na te lopen, eventuele aanvullende onderzoeken te doen en om de beste keuze te maken hoe verder te gaan.

Waarom vragen jullie mijn oude medische gegevens op uit andere ziekenhuizen?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat onze cardiologen weten hoe u in het verleden bent behandeld. Indien sprake is van een medische (voor)geschiedenis, vragen wij uw toestemming om relevante medische brieven en eventueel onderzoeksuitslagen uit het ziekenhuis op te mogen vragen. Geef ons toestemming om uw medische gegevens op te mogen vragen. Stuur een door u ingevuld en ondertekend toestemmings (machtigings) formulier naar ons terug (per fax of email) zodat wij voorafgaande aan uw consult al uw gegevens kunnen opvragen bij uw vorige behandelaar.

Hoe is mijn privacy en medisch dossier gegarandeerd?

HartKliniek draagt zorg voor een zorgvuldige cliënten- en patiëntenadministratie. HartKliniek bewaart in de nodige persoonsgegevens en medische gegevens van haar cliënten en patiënten, waaronder begrepen anamnesegegevens en onderzoeksresultaten. HartKliniek zal deze gegevens geheimhouden en alleen delen met door HartKliniek in het kader van het onderzoek ingeschakelde andere ziekenhuizen en kliniek die onder het medisch beroepsgeheim vallen. Op de gegevens van onze cliënten en patiënten zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing, welke door HartKliniek in acht worden genomen.

Worden alle kosten in HartKliniek vergoed?

Ja. Met een verwijsbrief van een arts of medisch specialist heeft u recht op vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt ons het landelijk marktconforme tarief. U hoeft zelf niets bij te betalen. Ook al zijn wij een zelfstandige (particuliere) zorginstelling, u hoeft bij ons geen eigen bijdrage te betalen. Uw eigen risico wordt wel verrekend. Net zoals in het ziekenhuis wordt dit aangesproken. Dat geldt zowel voor het verplicht eigen risico en voor het vrijwillig eigen risico.

Wat houdt het eigen risico in?

Indien u naar ons toe bent verwezen door uw huisarts betaalt u, net zoals in het ziekenhuis, gedurende de gehele behandeling jaarlijks uw verplicht eigen risico en uw eventueel gekozen extra vrijwillig risico. In 2020 is het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op € 385,- per jaar. De hoogte van een eventueel vrijwillig eigen risico heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Ieder jaar verrekent uw zorgverzekeraar eerst eenmalig dit eigen wettelijk én vrijwillig risico met u op de door u gemaakte kosten. Deze kosten bent u altijd verplicht zelf te betalen indien u voor de eerste keer in het jaar medisch specialistische zorg krijgt of bepaalde geneesmiddelen afhaalt. Het eigen risico betaalt u ieder jaar derhalve slechts eenmalig, hoe vaak u ook gebruik maakt van medisch specialistische zorg in welk ziekenhuis of kliniek dan ook in Nederland.

Is een verwijzing of verwijsbrief noodzakelijk?

Als u wilt dat de zorg in onze kliniek (specialistische zorg) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of uw arts uit een ander ziekenhuis. Zonder deze verwijzing kan onze kliniek de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u toch geholpen worden, dan kunt u een afspraak maken onder voorwaarde dat u de rekening voor de geleverde zorg zelf betaalt.

Verwijzing vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u op het moment dat u op de policardiologie in onze kliniek komt? Dan kunnen wij u toch helpen, onder voorwaarde dat u een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u binnen 14 dagen de verwijsbrief alsnog aan het HartKliniek toestuurt. Doet u dat niet, dan betaalt u zelf de rekening voor de geleverde zorg..

Hoe kan het dat soms de afhandeling van kosten zo laat plaats vindt?

HartKliniek kan en mag haar rekening pas sturen nádat een bepaald deel van uw behandeling is afgesloten. Een behandelingsdeel is een ‘DBC’. Sommige DBC’s staan kort open, maar voor andere geldt dat deze 3 tot 4 maanden open moeten blijven staan per behandeling. Sommige DBC’s (bijvoorbeeld de vergoeding voor hartrevalidatie) staan zelfs een heel jaar open. Pas nadat een DBC ‘officieel’ afgesloten is, kan en mag HartKliniek een factuur versturen. De termijn dat een DBC ‘open moet staan’ is door de wettelijk overheid bepaald. Daarnaast kan er vertraging in de factuur-administratie optreden bij de zorgverzekeraar. De overheid heeft bepaald dat een rekening tot twee jaar na dato mag worden verstuurd naar een patiënt. Dit kan betekenen dat uw eigen risico van de zorgverzekering na twee jaar nog kan worden aangesproken.

De datum die op de factuur staat klopt niet. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat deze datum niet overeenkomt met de dag dat u in HartKliniek bent geweest. Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) worden automatisch afgesloten en bij vervolgtrajecten weer automatisch geopend. De datum die op de factuur staat is de openingsdatum van de DBC. Het is ook mogelijk dat de datum op de factuur, de datum is van een eerste onderzoek en u pas later bij de cardioloog bent geweest.

Het bedrag dat ik moet betalen is hoog. Hoe komt dat?

De tarieven voor de zorg worden weliswaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), zoals besloten in de wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Dit tarief heet ‘marktconform’ te zijn, maar in de praktijk bepalen zorgverzekeraars zelf wat zij marktconform vinden en dit dus niet altijd het WMG of NZA tarief. De prijs voor een zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde prijs. Dat betekent dat deze prijs niet in verhouding hoeft te staan tot de aan u geleverde inspanning en de tijd. Het kan zijn dat bij u meer of minder onderzoek/ behandeling heeft plaatsgevonden dan gemiddeld.

Kunt u me vooraf vertellen wat mijn behandeling gaat kosten?

Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat vooraf niet bekend is hoe een behandeltraject eruit gaat zien. Pas achteraf kan dit bepaald worden op basis van de verleende zorg. In sommige gevallen kan een prijsindicatie worden gegeven, als een medisch specialist een diagnose heeft gesteld.

Krijg ik de factuur zelf of gaat deze naar de zorgverzekeraar?

Voor uw gemak kunnen wij onze rekening bij vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars direct declareren. Het voordeel voor u is dat u geen factuur van ons thuis ontvangt. Dat is gemakkelijk. Met ingang van 01 januari 2019 wil een enkele verzekeraar echter dat u zelf declareert. Ook dan kunt u gewoon behandeld worden in HartKliniek en worden de kosten vergoed, maar dient u de factuur van uw behandeling zelf naar uw zorgverzekeraar toe te sturen. Bij deze zorgverzekeraars ontvangt u het geld direct op uw eigen bankrekening en dient u dit bedrag vervolgens door te storten naar de bankrekening van HartKliniek

Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Wie krijgt de factuur?

De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van een behandeling, ontvangt de factuur. Krijgt uw behandeling een vervolg terwijl u inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Dan ontvangt uw nieuwe zorgverzekeraar de factuur.

Wanneer is een nieuwe verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk?

In de regel kunt u er vanuit gaan dat u pas als u langer dan 18 maanden niet meer bij ons bent geweest, u een nieuwe verwijsbrief moet halen bij de huisarts. Volgens de zorgverzekeringswet is het verplicht om bij een nieuw regulier zorgtraject de verwijsgegevens in te vullen. Als u geen verwijsbrief heeft is de kans groot dat u de rekening zelf moet betalen.

Wat gebeurt er met het eigen risico als mijn behandeling doorgaat in het volgende jaar?

Als uw behandeling meerdere jaren duurt, dan zult u jaarlijks uw verplicht eigen risico aan uw verzekeraar moeten betalen.

Ik ben in het buitenland verzekerd voor ziektekosten

Nederlandse verzekeraars vergoeden HartKliniek altijd. Dat geldt niet altijd in het buitenland. Neem altijd eerst contact op met uw buitenlandse zorgverzekeraar om te informeren of uw verzekeraar de behandeling in het HartKliniek zal vergoeden . U krijgt van uw zorgverzekeraar formulieren die u moet invullen voordat een behandeling kan worden gestart. Met een European Health Insurance Card (EHIC) heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland (voor meer informatie zie www.ehic.nl). Als u geen EHIC heeft, dan wordt u in onze kliniek als onverzekerde patiënt behandeld. Dit houdt in dat u de rekening in eerste instantie zelf dient te betalen. Deze kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

Can I receive treatment as an international patient?

If you have health insurance abroad you should first contact your insurer to determine wether your policy will cover treatment provided by HartKliniek Nederland. Your insurer should provide you with forms to fill out before your medical treatment will commence.

If you are a European Health Insurance Card (EHIC)holder, you will have the right to essential medical care during a temporary stay abroad. The European Health Insurance Card (EHIC) provides EU/EEA citizens access to necessary medical care in 33 countries within Europe and Australia.  For more information visit: www.ehic.nl.

Should you require medical attention, wether in an emergency or a non-emergency situation, and you are not a EHIC holder, you will be charged for all necessary medical expenses. After you have paid for said expenses you will be issued an invoice that you can submit to you health insurer to receive reimbursement when you get home.

Is HartKliniek buiten kantoortijden ook bereikbaar?

Ja. HartKliniek is continu bereikbaar. Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur (telefoon: 088 - 500 2000). U krijgt dan onze doktersassistente aan de lijn. Zij kan u zo nodig doorverbinden met uw eigen cardioloog of u laten terugbellen. Om u ook in acute spoedgevallen advies te kunnen geven is er onder hetzelfde telefoonnummer ook buiten kantoortijden (24 uur per dag / 7 dagen per week) een dienstdoende cardioloog van HartKliniek bereikbaar. Deze kan u adviseren bij acute medische problemen. Tevens kan hij overleggen met een behandelend arts bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp of de huisartsenpost.

Wat is Nutricentrum?

Nutricentrum is een zelfstandige en van HartKliniek onafhankelijke nutrikliniek. Nutricentrum houdt zich bezig met cardiodiëthetiek, algemene diëthetiek en het faciliteren en coördineren van voeding, gezondheid en leefstijladviezen. De Nutricentrum programma's worden verricht in HartKliniek en iedereen kan hieraan deelnemen. De diëthetiek diensten van Nutricentrum zijn opgenomen in de basiszorg. Bij Nutricentrum staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Daarom werkt Nutricentrum exclusief samen met de cardiologen van HartKliniek. U kunt een afspraak maken bij Nutricentrum via het algemene telefoonnummer van HartKliniek: 088-5002000. Nutricentrum heeft een website die vindbaar is op het adres www.nutricentrum.nl, hier vindt u meer informatie.

Wat is HealthCheck?

HealthCheck is een zelfstandig en van HartKliniek onafhankelijk preventief onderzoeksprogramma van HealthCheck.nl en is gericht op sceening naar en risico-analyse en preventie van hart- en vaatziekten. Aan HealthCheck programma's kan iedereen deelnemen. De diensten van HealthCheck.nl zijn niet opgenomen in de basiszorg en worden in het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij HealthCheck.nl staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Daarom werkt HealthCheck.nl exclusief samen met de cardiologen van HartKliniek en zijn de HealthChecks van de hoogste kwaliteit. Alle HealthCheck-programma's vinden plaats in de medische centra van HartKliniek op afspraak. U kunt een afspraak maken voor een HealthCheck via het algemene telefoonnummer: 088-5002000. HealthCheck heeft een website die vindbaar is op het adres www.healthcheck.nl, hier vindt u meer informatie.