Verzekering & vergoeding: Hoe zit het?

 

Wij hebben met alle zorgverzekeraars afgesproken dat u ná verwijzing NIETS bij hoeft te betalen.

Met verwijsbrief hoeft u niets bij te betalen in HartKliniek

Met een verwijzing van uw huisarts vergoedt uw Nederlandse zorgverzekering samen met ons alle kosten voor u. U hoeft dus niets bij te betalen (u heeft geen eigen bijdrage). Bij ons zijn de kosten exact hetzelfde als in een ziekenhuis.

 

Als u de kosten liever zelf betaalt, kunt u ook zonder verwijzing komen.

Ook zonder verwijsbrief bent u van harte welkom in HartKliniek.

Ook als u géén verwijzing heeft, kunt u bij onze cardioloog langskomen voor (eenmalige of regelmatige) checkup, controle en behandeling. U komt dan, zeg maar, 'buiten de verzekering om'. U kunt dit precies zo inrichten zoals u dat graag zelf wilt. U betaalt dan wel zelf alle kosten. Uw eigen risico wordt echter niet aangesproken en dus ook niet door uw zorgverzekeraar verrekend. Bel ons voor meer informatie via 088 - 500 2000.

Wij declareren rechtstreeks bij zorgverzekeraars

Wij verrekenen onze kosten, met een door u getekende akte van cessie, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus geen factuur van ons thuis. Alleen in het geval sprake is van een nog niet (geheel) verbruikt/betaalt eigen risico, kan het zijn dat wij u hiervoor wel een nota moeten sturen (afhankelijk van zorgverzekeraar en polis).

Net als bij alle ziekenhuizen wordt het eigen risico verrekend

U dient, net zoal in elk ander ziekenhuis, wel uw eigen risico te betalen. Dit eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat in een kalenderjaar niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en dus voor rekening van de patiënt zelf komt. Het verplicht eigen risico is in 2018: €385. Naast het verplicht eigen risico kon u ook kiezen voor een eventueel vrijwillig eigen risico. Hierdoor kreeg u korting op uw premie. Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor het maximale vrijwillig eigen risico van €500? Dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar pas tot vergoeding van onze kosten overgaat nádat uw volledige eigen risico is verrekend. Het kan dan voorkomen dat wij u hiervoor een nota moeten sturen (afhankelijk van zorgverzekeraar en polis).

Hoe kan het dat u soms pas een jaar later alsnog het eigen risico moet betalen

Veel patiënten krijgen tot hun verbazing soms te maken met een zeer late naheffing van het eigen risico. Ze krijgen dan een brief van hun zorgverzekeraar met daarbij een rekening voor het vorige jaar (!) terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar in HartKliniek of het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Dit roept uiteraard vragen op: 'moet je het eigen risico van vorig jaar alsnog betalen? En waarom eigenlijk?'

Op Zorgwijzer vindt u uitleg hoe het komt dat er bij een doorlopende behandeling een naheffing van het eigen risico van toepassing kan zijn.

Kijk op: Zorgwijzer