Verzekering & vergoeding: Afwikkeling kosten

Betaal afspraken met zorgverzekeraars

Wij werken op basis van duidelijke betaal-afspraken. Er zijn geen aanvullende 'zorgcontracten'

 

  • Met een geldige verwijzing betaalt uw zorgverzekeraar, samen met HartKliniek, alle kosten.

  • Het percentage dat een zorgverzekeraar vergoedt, is per polis verschillend.

  • Indien uw zorgverzekeraar niet 100% vergoedt, dan betalen wij de rest ('de eigen bijdrage').*

  • Net zoals in het ziekenhuis betaalt u alleen het (wettelijk én vrijwillig) eigen risico.**

 

Met verwijsbrief hoeft u niets bij te betalen in HartKliniek

 

* HartKliniek neemt uw 'eigen bijdrage' voor haar rekening als u kunt aantonen op de afrekening van uw zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) dat er eigen risico is ingehouden. Indien wij geen zorgspecificatie van u ontvangen of als er geen eigen bijdrage is ingehouden door uw zorgverzekeraar, dan betaalt u ons het gehele bedrag dat vermeld staat op onze zorgfactuur.

** Jaarlijks betaalt u de eerste zorgkosten van 385,- euro zelf. Dit is het ‘verplicht eigen risico’. Heeft u ook een 'vrijwillig eigen risico' dan moet u ook eerst dit betalen voordat u de rest vergoed krijgt.

 

Declareren bij zorgverzekeraar

EUCURA logo     HartKliniek

 

Vaak kunnen wij de zorgfactuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Dat is wel zo gemakkelijk.

Sommige zorgverzekeraars willen echter dat patiënten zelf de kosten declareren.

 

1 - HartKliniek declareert haar kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar

Voor HartKliniek declareert Stichting Eucura rechtstreeks de zorgkosten bij onder meer Achmea en andere zorgverzekeraars (indien u ons daarvoor heeft gemachtigd). Met een akte van cessie draagt u, de verzekerde, het recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan ons. U hoeft het bedrag niet eerst zelf te betalen. Heeft u geen machtiging getekend, dan kunt u dit hier alsnog doen. Stuur een door u getekende machtiging naar Financiële Administratie Eucura, Randstad 2177, 1314 BJ, Almere.

 

2 - Sommige zorgverzekeraars willen dat u als patiënt de factuur zelf stuurt

Bent u verzekerd bij  CZOHRANationale NederlandenPZP,  ENO (SallandHollandzorgZorgDirect),  EnergiekMenzisAnderzorg  of Hema (en alles wat hieronder valt), dan moet u de zorgfactuur van HartKliniek zelf declareren (zelf indienen) bij uw zorgverzekeraar). Deze zorgverzekeraars accepteren niet dat wij rechtstreeks voor u declareren.

U ontvangt van HartKliniek de 'zorgfactuur', hierop staan zorgcodes en uw behandelingen. De zorgfactuur stuurt u naar uw zorgverzekeraar:

Declareert u via gewone briefpost bij uw zorgverzekeraar? Stuur dan in een envelop de originele zorgfactuur van HartKliniek en doe daar het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar bij. (Een declaratieformulier kunt u downloaden van de website van uw zorgverzekeraar).

Declareert u digitaal? Het digitaal indienen van een zorgrekening kan u doen via uw persoonlijke omgeving op de website van de zorgverzekeraar. Ook hebben veel zorgverzekeraars een app, waarmee een declaratie kan worden ingediend via een mobieltje. Let op dat bij digitaal declareren de gehele zorgfactuur van HartKliniek op de foto of scan staat en dat het goed leesbaar is.

Zodra de declaratie is verwerkt, stort uw zorgverzekeraar de maximale vergoeding op uw persoonlijke bankrekening. Uw zorgverzekeraar zal dit aan u melden.

Email een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) naar ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of stuur per gewone briefpost naar: Stichting Eucura, Financiële administratie, Randstad 21-77, 1314 BJ, Almere.

Hierna sturen wij u onze definitieve afrekeningsnota. Het bedrag op de definitieve afrekeningsnota is het bedrag dat u ons dient te betalen. Het bedrag dat wij u in rekening brengen, is opgebouwd uit de aan u uitgekeerde vergoeding en een eventueel door uw verzekeraar ingehouden eigen risico. Uw eigen bijdrage hoeft u niet te betalen, dit schelden wij u kwijt.*

Daarna betaalt u HartKliniek. U maakt het bedrag dat vermeld staat op de definitieve afrekeingsnota over aan HartKliniek. Stort het volledige bedrag op bankrekeningnummer: NL29 INGB 0005 6642 98 ten name van Stichting Eucura onder vermelding van het factuurnummer.

 

Stapsgewijs hoe u de kosten van HartKliniek betaalt:

A)  U stuurt de zorgfactuur van HartKliniek naar uw zorgverzekeraar
B)  Uw zorgverzekeraar berekent hoeveel zij aan u betalen op basis van uw polis
C)  Staat er nog eigen risico open? Uw zorgverzekeraar houdt dit eerst in
D)  Uw zorgverzekeraar stort de vergoeding op uw persoonlijke bankrekening
E)  U stuurt de zorgspecificatie van de zorgverzekeraar naar HartKliniek
F)  HartKliniek stuurt u de definitieve afrekeningsnota zonder eigen bijdrage *
G)  U betaalt de definitieve afrekeningsnota aan Stichting Eucura

 

* HartKliniek neemt uw 'eigen bijdrage' voor haar rekening als u kunt aantonen op de afrekening van uw zorgverzekeraar (de zorgspecificatie) dat er eigen risico is ingehouden. Indien wij geen zorgspecificatie van u ontvangen of als er geen eigen bijdrage is ingehouden door uw zorgverzekeraar, dan betaalt u ons het gehele bedrag dat vermeld staat op onze zorgfactuur.

 

Wat is een zorgfactuur?

 

Op de zorgfactuur staan de zorgcodes en de zorgkosten die HartKliniek heeft gemaakt voor uw onderzoek en/of behandeling. 

Bij  CZOHRANationale NederlandenPZP,  ENO (SallandHollandzorgZorgDirect),  EnergiekMenzisAnderzorg  of Hema (en alles wat hieronder valt) moet u deze zorgfactuur zelf declareren (indienen) om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Wat is een zorgspecificatie?

 

Een zorgspecificatie is een vergoedingsoverzicht van uw zorgverzekeraar. Het is een overzicht van de afrekening die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt en aan u toe heeft gestuurd, nadat u de zorgfactuur van HartKliniek heeft gedeclareerd.

 

De zorgspecificatie van uw zorgverzekeraar vermeldt het volgende:

A)  Het door u gedeclareerde bedrag (de zorgfactuur van HartKliniek)
B)  De vergoeding die uw zorgverzekeraar uit heeft gekeerd (op uw eigen bankrekening).
C)  Het door uw zorgverzekeraar verrekende en ingehouden 'eigen risico' bedrag.
D)  De door uw zorgverzekeraar berekende 'eigen bijdrage'.  

 

Heeft u geen een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar ontvangen?

Log in op de website van uw zorgverzekeraar. Hier kunt u een kopie van de afrekening downloaden. U kunt ook telefonisch een papieren zorgspecificatie bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Waarom is voor ons de zorgspecificatie van belang?

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van uw eigen bijdrage, dient u ons de zorgspecificatie te tonen. Door middel van dit vergoedingsoverzicht en de berekening van uw zorgverzekeraar kunnen wij namelijk zien of, en welk bedrag, er is ingehouden aan eigen bijdrage op de uitkering van uw zorgverzekeraar. HartKliniek neemt de 'eigen bijdrage' pas voor haar rekening als u kunt aantonen dat er eigen bijdrage is ingehouden.

 

Wat is een definitieve afrekeningsnota?

 

Op de definitieve afrekeningsnota is het totaal-bedrag vermeld dat u verschuldigd bent aan HartKliniek. Het totaal-bedrag is tot stand gekomen op basis van de afrekening van uw zorgverzekeraar. Het totaal-bedrag is een optelsom van de vergoeding die uw zorgverzekeraar aan u heeft uitgekeerd en die u dient te betalen aan HartKliniek plus een eventueel eigen risico dat u ook nog moet betalen aan HartKliniek.

 

Uitleg over het eigen risico

 

Het eigen risico bestaat uit een 'wettelijk' deel en eventueel ook een gekozen 'vrijwillig' deel

De eerste zorgkosten in een jaar dient u voor een bepaald bedrag altijd zelf te betalen. Dit heet het ‘eigen risico’. Het is een drempelbedrag dat u uit eigen portemonnee moet betalen. Het eigen risico bestaat uit een wettelijk verplicht eigen risico-deel met daar boven op nog een eventueel door u gekozen vrijwillig eigen risico-deel. In 2021 is het verplicht eigen risico 385,- euro. Het vrijwillig eigen risico varieert van 0 euro tot 500 euro (afhankelijk waar u voor heeft gekozen bij het afsluiten van uw zorgverzekering).

Naheffing van het eigen risico

Indien u uw eigen risico nog niet heeft ‘opgemaakt’, dan betekent dit dat uw zorgverzekeraar dit deel inhoudt voordat zij over gaat tot vergoeding. Uw zorgverzekeraar houdt precies bij hoe hoog uw eigen risico deel is dat u zelf nog moet betalen en zal dit ook aan u melden. Veel patiënten krijgen tot hun verbazing soms te maken met een zeer late naheffing van het eigen risico. De wijze en het moment waarop zorgverzekeraars deze rekening versturen verschilt per verzekeraar. Het kan voorkomen dat u als patiënt te maken krijgt met een rekening voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. U krijgt bijvoorbeeld een brief van je zorgverzekeraar met een rekening voor het eigen risico van 2020, terwijl u in 2021 naar HartKliniek of het ziekenhuis bent geweest voor de behandeling. Voor meer informatie over het eigen risico raden wij aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Houdt hier rekening mee, zodat u straks niet voor een verrassing komt te staan. Op Zorgwijzer vindt u uitleg hoe het komt dat er bij een doorlopende behandeling een naheffing van het eigen risico van toepassing kan zijn.

DBCs (diagnose-behandelcombinaties)

 

Op het moment dat u voor het eerst met een klacht in HartKliniek komt, opent uw cardioloog een zorgtraject. Dit is de startdatum van het behandeltraject. Het maakt hierbij niet uit of u voor een consult, (kort) onderzoek of een behandeling in HartKliniek moet zijn. Dit traject loopt door tot en met de afronding van uw behandeling. Een zorgtraject kan dus jaren duren. Om tussentijds de zorg in rekening te brengen, knippen wij het zorgtraject op in, opeenvolgende, stukjes. Deze periodes noemen we subtrajecten of DBC's. Een DBC – tegenwoordig beter bekend als DBC-zorgproduct – is een code van negen cijfers die iets zegt over de inhoud van het totaal aan zorgactiviteiten (diagnose, behandeling en controles). Aan de hand van de DBC krijgt men informatie over het totale behandeltraject. HartKliniek maakt na iedere periode de rekening ('zorgfactuur') op. Zo’n rekening kan een andere begindatum hebben dan u verwacht. Deze datum kan anders zijn dan de datum waarop u een afspraak had met uw medisch specialist. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u dit jaar een policonsult heeft gehad, maar toch het eigen risico van het vorige jaar moet betalen. Neem bij twijfel over de rekening en het eigen risico contact op met ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 08.30 tot 17.00 uur) via telefoon 088 - 500 2000 (kies 4) of e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Reken voorbeelden

 

Stel dat u van ons een rekening krijgt van 500 euro. Indien uw eigen risico al 'op' is, dan betaalt u aan HartKliniek niets:

1a

 

Indien u nog geen gebruik heeft gemaakt van zorg, dan betaalt u de eerste 385 euro zelf. Dit is het verplicht eigen risico. Daarna vergoedt de zorgverzekeraar alle zorgkosten tot en met 31 december, tenzij u ook nog een vrijwillig eigen risico heeft:

2a

 

Indien u ook nog een vrijwillig eigen risico heeft (in dit voorbeeld, een vrijwillig eigen risico van 300 euro), dan wordt ook dit deel eerst verrekend voordat de zorgverzekeraar de kosten voor zijn rekening gaat nemen.

3a

 

Vragen over uw kosten of factuur

 

Heeft u vragen over uw kosten of factuur? Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 08.30 tot 17.00 uur) via telefoon 088 - 500 2000 (kies 4) of e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ons ook ook een brief sturen per gewone post. Ons adres is: Financiële Administratie Eucura, Randstad 2177, 1314 BJ, Almere.