arrow_left Alle nieuwsbrieven

Geslachtsverschillen bij myocardiale en vasculaire veroudering

Het is algemeen bekend dat hart- en vaatziekten zich bij vrouwen en mannen anders manifesteren. De onderliggende oorzaken van deze verschillen tijdens het ouder worden, zijn minder goed begrepen.


Geslachtsverschillen in cardiale en vasculaire fenotypes worden gezien in de kindertijd en hebben de neiging om verschillende trajecten te volgen die verband houden met verschillen in genetische factoren, evenals de respons op risicoblootstelling en hormonale veranderingen tijdens de levensloop.


Deze verschillen liggen ten grondslag aan geslacht specifieke variatie in cardiovasculaire gebeurtenissen later in het leven, waaronder myocardinfarct, hartfalen, ischemische beroerte en perifere vaatziekte. Met betrekking tot cardiale fenotypes hebben vrouwen intrinsiek kleinere hartvolumes aangepast aan de lichaamsgrootte en hebben ze de neiging om een grotere leeftijd gerelateerde wandverdikking en myocardiale verstijving te ervaren bij het ouder worden. Met betrekking tot vasculaire fenotypes wordt ook seksueel dimorfisme (geslacht verschil) in zowel fysiologie als pathofysiologie gezien, inclusief duidelijke verschillen in bloeddruktrajecten.


De meeste geslachtsverschillen in myocardiale en vasculaire veranderingen die zich manifesteren bij het ouder worden, lijken relatief consistente trajecten te volgen van de zeer vroege tot de zeer latere levensfasen.


De hoeveelheid gegevens die we tegenwoordig hebben, suggereert dat sekseverschillen in cardiovasculair risico in alle klinische onderzoeken kritisch moet worden beoordeeld en op een manier die ook rekening houdt met de verschillende risicotrajecten bij vrouwen. Deze verbrede benaderingen vergroten ons begrip om de potentieel nadelige gevolgen van cardiovasculaire veroudering bij beide geslachten te doen verminderen.

Figure 1. Conceptual overview of sex-based variation in mechanisms and manifestations of cardiovascular aging. CV indicates cardiovascular.
Figure 2. Overview of female-predominant cardiovascular aging phenotypes. CVD indicates cardiovascular disease; EF, ejection fraction; HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction; IM, intima-media; and LVWT, left ventricular wall thickness.

Referenties:

Heeft u inhoudelijke vragen aangaande het onderwerp van deze nieuwsbrief? Stuurt u dan gerust een email naar communicatie@hartkliniek.com.

Lees hier meer nieuws

Het potentieel van HIIT training bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Cardiovasculaire aandoeningen zijn wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit. HIIT training blijkt effectief. [...]

Myotone dystrofie type 1 en het hart

Patiënten met MD 1 ondervinden vaak geen directe cardiale klachten, waardoor de patiënt en zorgverlener het risico onderschatten. [...]

Hartkloppingen: overslag of extra slag?

Hartkloppingen hebben we allemaal wel eens. Meestal wordt dat beleefd als normaal: bij inspanning of nervositeit. [...]

Geen nieuwsartikel missen?

Ontvang per mail het meest recente nieuws over cardiologie

*verplicht
phone