arrow_left Alle nieuwsbrieven

Geslachtsverschillen bij myocardiale en vasculaire veroudering

Het is algemeen bekend dat hart- en vaatziekten zich bij vrouwen en mannen anders manifesteren. De onderliggende oorzaken van deze verschillen tijdens het ouder worden, zijn minder goed begrepen.


Geslachtsverschillen in cardiale en vasculaire fenotypes worden gezien in de kindertijd en hebben de neiging om verschillende trajecten te volgen die verband houden met verschillen in genetische factoren, evenals de respons op risicoblootstelling en hormonale veranderingen tijdens de levensloop.


Deze verschillen liggen ten grondslag aan geslacht specifieke variatie in cardiovasculaire gebeurtenissen later in het leven, waaronder myocardinfarct, hartfalen, ischemische beroerte en perifere vaatziekte. Met betrekking tot cardiale fenotypes hebben vrouwen intrinsiek kleinere hartvolumes aangepast aan de lichaamsgrootte en hebben ze de neiging om een grotere leeftijd gerelateerde wandverdikking en myocardiale verstijving te ervaren bij het ouder worden. Met betrekking tot vasculaire fenotypes wordt ook seksueel dimorfisme (geslacht verschil) in zowel fysiologie als pathofysiologie gezien, inclusief duidelijke verschillen in bloeddruktrajecten.


De meeste geslachtsverschillen in myocardiale en vasculaire veranderingen die zich manifesteren bij het ouder worden, lijken relatief consistente trajecten te volgen van de zeer vroege tot de zeer latere levensfasen.


De hoeveelheid gegevens die we tegenwoordig hebben, suggereert dat sekseverschillen in cardiovasculair risico in alle klinische onderzoeken kritisch moet worden beoordeeld en op een manier die ook rekening houdt met de verschillende risicotrajecten bij vrouwen. Deze verbrede benaderingen vergroten ons begrip om de potentieel nadelige gevolgen van cardiovasculaire veroudering bij beide geslachten te doen verminderen.

Figure 1. Conceptual overview of sex-based variation in mechanisms and manifestations of cardiovascular aging. CV indicates cardiovascular.
Figure 2. Overview of female-predominant cardiovascular aging phenotypes. CVD indicates cardiovascular disease; EF, ejection fraction; HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction; IM, intima-media; and LVWT, left ventricular wall thickness.


Referenties:


Matters of the heart: Cellular sex differences.

Walker CJ, Schroeder ME, Aguado BA, Anseth KS, Leinwand LA. J Mol Cell Cardiol. 2021 Nov;160:42-55. doi: 10.1016/j.yjmcc.2021.04.010. Epub 2021 Jun 22.

Differences in Cardiovascular Aging in Men and Women.

Kane AE, Howlett SE. Adv Exp Med Biol. 2018;1065:389-411. doi: 10.1007/978-3-319-77932-4_25. PMID: 30051398 Review.

Sex Differences in the Biology and Pathology of the Aging Heart.

Keller KM, Howlett SE. Can J Cardiol. 2016 Sep;32(9):1065-73. doi: 10.1016/j.cjca.2016.03.017. Epub 2016 Apr 7.

Sex Differences in Myocardial and Vascular Aging.

Ji H, Kwan AC, Chen MT, Ouyang D, Ebinger JE, Bell SP, Niiranen TJ, Bello NA, Cheng S. Circ Res. 2022 Feb 18;130(4):566-577. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319902. Epub 2022 Feb 17. PMID: 35175845 Review.

Lees hier meer nieuws

Temperatuur en het hart

Hitte en koude hebben elk hun effect op het hart. Degenen die de meeste klachten hiervan ondervinden zijn mensen met hartproblemen. [...]

Bicuspide aorta klep (BAV)

Vroeg diagnosticeren is van cruciaal belang, zodat mogelijke bijkomende cardiovasculaire complicaties op tijd worden herkend. [...]

Vrouwenharten kloppen anders deel 2: Hartinfarct bij vrouwen

Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak. In 2020 overleden 18.411 vrouwen hieraan. [...]

phone